print sitemap zoeken disclaimer contact

Actueel

Hieronder vindt u een greep uit onze artikelen.

Mei 2023

Echtscheiding en woonlasten

Tax controle framework

Medisch onderzoek belastingvrij

Crypto en belastingen

Schijnzelfstandigheid en belastingen

Wijziging bedrijfsopvolging

Opladen auto van de zaak

Bedrijfsopvolging en beziteis

April 2023

Eigenwoningschuld in box 3

Auto als dividenduitkering

Fiscale aansprakelijkheid bij faillissement

Lucratief belang werknemersparticipatie

Boekenonderzoek loonbelasting

Kosten akte verdeling bij echtscheiding

DGA dividend uitkeren in 2023 of 2024

Maart 2023

Second opinion fiscale procedure

Vergrijpboete bij suppletie omzetbelasting

Samenwonende ex-partner en alimentatie

Kennisgroep inkomstenbelasting

Maaltijden op werkplek

Gebruikelijk loon bij doorbetaaldloonregeling

Studievergoeding kinderen DGA

Personeelsfonds en belastingen

Advieskosten werknemerparticipatie

Vergoeding laadkosten elektrische auto

Vrije ruimte en renteloze lening

Dubbele huisvestingskosten

Opladen privé auto bij werkgever

Standpunt thuiswerken bij verlof

Fiscale aandachtspunten echtscheiding

Kennisgroep Successie

Kennisgroep Omzetbelasting

Kennisgroep Loonheffingen

Sectorindeling uitzendbureau

Wijziging schenkbelasting 2023

WOZ-waarde en belastingen

Belastingdienst is de weg kwijt

Bedrijfsopvolging in de toekomst

Overdrachtsbelasting en schenkbelasting

Beckham regeling spanje

Wantrouwen in Belastingdienst

Februari 2023

Belastingplicht en woonplaats piloot

Fiscale boete is strafrecht

Geen bestuurdersaansprakelijkheid

Innovatie en fiscale voordelen

Belonen werknemers via participatie

Werknemersparticipatie en belastingen

Box 3 niet altijd buitensporig

Kennisgroep Autobelasting

Vastgoed beleggen via STAK

Ruziesplitsing en overdrachtsbelasting

Kleine ondernemersregeling zonnepanelen

Hypotheekrente na echtscheiding

Speciale fiscale regeling Portugal

Belastingheffing buitenlands inkomen

Januari 2023

Winstuitdeling DGA

Openheid Belastingdienst

Doeleis overdrachtsbelasting

Belastingheffing beleggingspand

Belastingdienst houdt informatie achter

Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling

Levering onroerende zaak btw of niet

Verkoop auto bv aan DGA

Horizontaal toezicht is geen garantie

Specialist en rekening-courant bv

Maximale lening DGA

Emigratie geen schenkbelasting

Box 3 en onroerende zaken

Fiscaal optimaal belonen DGA

ROW verkoop onroerende zaak

Willekeurig afschrijven in 2023

Gemengde kosten

Belastingheffing piloten

December 2022

Innovatiebox wordt aantrekkelijker

Bodemrecht Belastingdienst

Overwerk en WW-premies

Vertrouwen en kwade trouw

Gebruikelijk loon DGA 2023

Emigratie DGA en Belastingdienst

Fiscaal schenken onroerend goed

Eindejaarstip 2022: beoordeel de fiscale eenheid

Advies piloot over woonplaats

Opzet of onjuist fiscaal advies

Verkoop Riwald (persbericht)

Dividendbelasting in Europa

Kilometer-declaratieformulier

Recht op alimentatie uitsluiten

November 2022

Box 3 procedure vanaf 2023

Belastingdienst is geen bank

Streep door UBO-register

Fiscale voorraadwaardering

Verjaring belastingschuld

Btw over succesfee

Aangifte niet-resident in Spanje

Vaste kostenvergoeding is loon

Airbnb en investeringsaftrek

Vereisten rittenregistratie

In wezen nieuwbouw en btw

Btw-tarief werkzaamheden aan woningen

Fiscaal voordeel MKB-bedrijf

Accountant aansprakelijk echtscheiding

Volgen aangifte en navordering

Oktober 2022

DGA uitdeling of lening

Waardering bv bij echtscheiding

Piloot en voorkoming dubbele belasting

Immateriële schadevergoeding

Eindejaarstips 2022

Belastingplan 2023 versobering leegwaarderatio

Btw-positie holding

Beleggen met lening in box 3

Beleggen in bv of box 3

Toekomstig box 3 stelsel

September 2022

Combinatiekorting echtscheiding

Bedrijfsopvolging in 2023

Vermogensvergelijking en aangifte inkomstenbelasting

Gevolgen DGA belastingplan 2023

Veranderingen box 2 in 2024

Afschaffing jubelton in 2024

Belastingplannen 2023 voor ondernemers

Betalingsregeling coronaschulden

Vennootschapsbelasting 2023

Zonnepanelen belastingen 2023

Vormfout Belastingdienst

Bedrijfsopvolging bedrijf en vastgoed

Wonen buitenland werken Nederland

Afspraak Belastingdienst

Onkostenvergoeding piloot belastingvrij

Belastingplannen Duitsland

Belastingvrij internet thuis vergoeden

Belastingvrije vergoeding studie kind

Informatie derdenonderzoek verzwegen

Belastingplicht stichting en vereniging

Belastingplicht stichtingen en verenigingen

Afkoop partneralimentatie en aftrek

Nieuwe wet turboliquidatie

Vastgoed en bedrijfsopvolging

Woo-verzoek verzuimboetes

Uitlenen personeel en btw

Augustus 2022

Box 3 compensatie onredelijk

Belastingontwijking KLM-piloten

Zelfstandigenaftrek, welke uren tellen?

Lief-en-leedfonds

Inkeerregeling en bewijslast Belastingdienst

Verliesverrekening in 2022

Zomerborrel en belastingen

Mobiele telefoon en fiscus

Intern standpunt Belastingdienst

Belastingvrije beloning Tubantia

Buitenlandse btw terugvragen

Belastingconstructies in Nederland

Voordeel box 3 in aangifte 2021

Rijden met Duits kenteken

Bijtelling auto van de zaak historisch

Belastingplan 2023 ondernemers

Belastingplan 2023 particulier

Belastingplan 2023 bv en DGA

Belastingplan 2023

Maatschappelijke bv

Btw-aangifte en TVL

Piloot geen inwoner Turkije

Scheiden en eigen woning

Juli 2022

Vaste onkostenvergoeding en WKR

Ondernemersaftrek en grotendeelscriterium

Koper bv neemt schuld DGA over

Einde van de FOR in zicht

Hoe werkt een vaste inrichting

Navordering en FSV-lijst

Juni 2022

Btw-vrijstelling medische diensten

Prioriteitsaandeel wat is dit

Btw-tarief online kaartenverkoop

TBS-regeling DGA en bedrijfspand

Aandelenopties werknemers

Afscheidsbonus niet aftrekbaar

Bedrijfspand kopen of naar prive in 2022

Wetsvoorstel aanpassing BOR en box 2

Welk land is fiscaal gunstig

Inbreng in bv en loonbelastingsubsidie

Crypto winst via eigen trading bot

Negatief inkomen uit het buitenland

Levering vastgoed zonder btw

Overlijden DGA en belastingen

Echtscheiding en hypotheekrente

Mei 2022

Alimentatie voor huwelijk regelen

Veilingsite is btw verschuldigd

Faillissementsaanvraag Belastingdienst

Voorjaarsnota 2022

Eigenwoningregeling bij gezamenlijk eigendom

Jubelton artikel NRC

Informatie achterhouden Belastingdienst

Huwelijkse voorwaarden ondernemer

Geruisloze inbreng geweigerd

Onzorgvuldig besluit NOW

Aanmerkelijk belang bij echtscheiding

Voorkom rente over aanslag

April 2022

Aanslag tijdens boekenonderzoek

Restaurantkosten niet aftrekbaar

Letselschadevergoeding belastingvrij

Voorbeeld brief box 3

Box 3 ambtshalve verminderen

Vergrijpboete terecht

Steekproef niet accepteren

Procedure zwarte lijst Belastingdienst

Handboek voor ondernemers

Vrijspraak belastingfraude

Investeren duurzame bedrijfsmiddelen

Nieuws: Jongbloed Strategen begint

Vakantiewoning en btw

Maart 2022

Wonen in Duitsland en belastingen

Keuzeherziening bij vermogensetikettering

Liquiditeiten in uw onderneming tóch privévermogen?

Vermogensetikettering in de inkomstenbelasting

Aandeelhouder in dienstbetrekking of niet

Compagnonsverzekering in bv

Fiscale eenheid btw en verwevenheid

Vragenbrief Belastingdienst

Opsporen inkomen digitaal platform

Verkoop pand en naheffing btw

Procedure TVL en SBI-code

Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden

Letselschade belastingvrij of loon

Verpleeghuis geen woning voor overdrachtsbelasting

Geen samenloopvrijstelling voor niet afgebouwd bedrijfspand

Tanken in Duitsland en btw

Bestuurder niet in dienstbetrekking

Bitcoin forks Belastingdienst

Verzoek minnelijke taxatie pand

WOB-verzoek erfbelasting

Aanmerkelijk belang en overlijden DGA

Veel belangstelling STAP-budget

Verlaging en afschaffing jubelton

Verschoningsrecht advocaat en accountant

Februari 2022

Dividenduitkering DGA na emigratie niet belast

Afkoopsom erfpacht grondslag voor overdrachtsbelasting

Box 3 waarde negatief

Vertrouwen in de Belastingdienst

Dubbele boete zelfde feit

Cumulatief preferente aandelen BOR

Fiscaliteit bij sanering of faillissement

Op de zaak betrekking hebbende stukken

Belastingadviseurs op zwarte lijst

Fiscale eenheid omzetbelasting eisen

Artiest en sporter

Aandachtspunten in de schenkbelasting

Verschillende vormen van een schenking

Voorwaarden bij schenkingen

Bronkwalificatie en rangorderegeling in de IB

Piloten

Tandarts

Medicus

Zeevarenden

Advies specialisten

Het belang van adequate overeenkomsten

Jaarabonnement en btw

Zwarte lijst Belastingdienst en AVG

Steekproef Belastingdienst extrapolatie

Portugal pensioen en belastingen

Knevelarij en zwarte lijst

Eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning

De oplossing voor box 3

Januari 2022

DGA vakantiewoning Spanje bv of privé

Schenking vlak voor overlijden

Geen NOW voor familieleden DGA

Agenda verstrekken aan Belastingdienst

FIOD zit cryptobezitter op de hielen

Onroerendezaakbelasting in Spanje

Feitelijke leiding vennootschap

Ruisende of geruisloze inbreng

Informatie verschaffen crypto

Gebruikelijk loon internationaal

Omzetverlies TVL aangifte omzetbelasting

WOB-verzoek bitcoin

DGA-loon partner accountantskantoor

Advies specialisten

Hoge Raad zet streep door dispositievereiste

Certificering van uw aandelen

Middel uw inkomen, voordat het te laat is!

Waarderingsproblematiek bij overgang woning naar privévermogen

Fiscale cursus

Samenwerking Belastingaangifteshop

Bitcoin en crypto

Aandelen camping en overdrachtsbelasting

Crypto trading en belastingheffing

Geen navordering na boekenonderzoek

Navordering 2021

December 2021

Duitse belastingwijzigingen ingaande 2022

Mining bitcoin en btw

Belasting betalen over crypto

Crypto melden bij fiscus

Herziening in belastingprocedure

Voorbeeld bezwaarschrift box 3

Hoge Raad kraakt box 3

Sale en leaseback en omzetbelasting

Tiny office en belastingen

Grensoverschrijdende arbeid

FSV zwarte lijst Belastingdienst

Bezwaar procedures NOW-regeling

Fiscale rechtshulp

Schending verdedigingsbeginsel

Bitcoin-paradijs portugal

Thuiswerkvergoeding en WKR

Bitcoin en vrijwillige verbetering aangifte

Rechtspraak crypto en bitcoin

November 2021

Emigratie uit Duitsland, pas op !

Horen getuigen fiscale zaak

Verruiming tariefsopstapje VPB

NFT en belastingen

Ondernemen in buitenland

Resultaat afhankelijke vergoeding en btw

Gebruikelijk loon DGA 2022

Ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting

Nadelen fiscale eenheid btw

Verhuur bedrijf en bedrijfsopvolgingsregeling

Boekenonderzoek en forse aanslagen

FIOD en crypto

Informatie FIOD aan Belastingdienst

Voorbeeld brief zwarte lijst

Zwarte lijsten Belastingdienst

Oktober 2021

Belastingheffing optreden Spanje

Geringe omzet, maar wel bron van inkomen

Crypto minen en btw-aftrek

Geen aflossingsverplichting, geen eigenwoningschuld

Splitsing bv bij echtscheiding

Inkomen DGA bij echtscheiding

Betalingsregeling Belastingdienst

Emigratie DGA

Portugal fiscaal aantrekkelijk

30% Regeling en Belastingdienst

Emile Klomp

Hoekstra Maagdeneilanden

September 2021

Bouwterrein of natuurgebied

Familiefonds estate planning

Belastingverdrag Oeganda

Gehele controledossier opvragen

Derdenonderzoek Belastingdienst

Belastingplan 2022 Ondernemers

Belastingplan 2022 particulieren

Dienstbetrekking of ondernemer?

Belastingplan 2022 BV DGA

De bv wordt steeds voordeliger

Waarom ondernemen in een bv?

De bv in oprichting: de voorperiode

EU wetgeving voor crypto

Geen schending gelijkheidsbeginsel

Boekenonderzoek paardenbranche

Wetswijzigingen eigenwoningregeling 2022

Truc schenken op papier

Fiscale boete belastingadviseur

Augustus 2021

Voortzettingseis BOR en verhuur onderneming

Ne bis in idem belastingzaken

Vragen excessief lenen

Boekenonderzoek naar aftrek van btw

Echtscheiding en hypotheekrente

Geschil hypotheekrenteaftrek

Deelnemerschapslening en de gevolgen

Uitzonderingen 5%-grens deelnemingsvrijstelling

Juli 2021

Geschil aftrek specifieke zorgkosten

SPF en schenking

Informatiebeschikking en buitenlandse banktegoeden

Afkoop alimentatie emigratie

Afkoop alimentatie kan netto

Aftrek specifieke zorgkosten

Dividendbelasting in Spanje

Inkomstenbelasting Spanje

Excessief lenen bij emigratie en immigratie

Toelichting wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Excessief lenen bij de eigen vennootschap

Informatiebeschikking bij weigeren medewerking

Investeringsaftrek samenwerkingsverbanden

Compartimenteringsreserve en deelnemingsvrijstelling

Btw-aftrek bij aankoop perceel

Geen navordering bij beoordelingsfout Belastingdienst

Crypto en software

Besluit startersvrijstelling en verlaagd tarief

Toepassing van de ruilarresten

Fiscale vestigingsplaats vennootschap

Online borrel en belastingen

Eenmanszaak naast de bv

Bedrijfsopvolging en vastgoed

Juni 2021

Informatiebeschikking vernietigd wegens algemene vragen

Boekenonderzoek en cautie

Fiscale informatieplicht

Achterhouden FIOD-stukken

Informatiebeschikkingen loonheffingen en btw

Navorderen en belastingkorting

Magazine 15-jarig bestaan

Verrekening houdsterverliezen van voor 2019

Zwarte lijst Belastingdienst

Bitcoin in jaarrekening

EenVandaag - Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL

Vlucht MH17 en belastingen

Rechtbank ziet af van zitting

Handboek VPB belastingdienst

Begrip vaste inrichting

Schenkbelasting en bedrijfsopvolging

Samenwonen en overdrachtsbelasting

Belastingheffing door gemeenten

Bijtelling fiets van de zaak

Bijtelling zonder kosten bv

Fiscale woonplaats-discussie

Gemeentelijke belasting onverbindend

Voetbalpool en EK 2021

Exploitatie schip internationaal verkeer

Keuzerecht bedrag ineens

Mei 2021

Betalen crediteur of Belastingdienst

Fiscale boete en strafrecht

Box 3 en discriminatie

Materiële onderneming bij verhuur vastgoed

Maaltijdbezorger en fiscus

Eindejaarstips 2021

Belastingplan 2022

Commissarisbeloning en btw

Overdrachtsbelasting ontbindende voorwaarde

Teruggaaf van overdrachtsbelasting

Geld schenken aan echtgenoot

Laadpaal elektrische auto

Startersvrijstelling

Samenloopvrijstelling

Woningbegrip overdrachtsbelasting

Woning als hoofdverblijf

Onroerendezaakrechtspersoon (Vastgoed-BV)

Het begrip onroerende zaak

Tarieven en vrijstellingen

Maatstaf van heffing

Wijze van heffing

Belastbare feiten

Overdrachtsbelasting

Bestuurder aansprakelijk boete

Geen lager DGA-loon bij inactieve bv

Personeelsreis niet gericht vrijgesteld

April 2021

Menselijke maat Belastingdienst

Navordering bij onjuiste aangifte door gemachtigde

Familiebank en rentepercentage

Lening DGA en winstuitdeling

Einde anonimiseringsstructuur in zicht

Inkeerregeling verschoningsrecht

Doeleis bij verhuur opslagruimten

Bedrijfsopvolging afschaffen

BTW webinar Belastingdienst

Dwangsom bij niet-tijdig besluit Belastingdienst

Taxatiewaarde youngtimer

Boete fiscale eenheid

Belastingfraude en straf

Maaltijden en fiscus

Paard en belastingen

Handreiking informatiebeschikking

Afschaffing levensloopregeling

Reisbureauregeling btw

Duitse KG en belastingen

Belastingplan Duitsland 2021

Amusementshal en btw

Bronbelasting dividenden

Maart 2021

BPM invoer schadeauto

BSR-therapeut en btw

Kleine geschenkenregelingen

Onterechte navordering Zwitsers vermogen

Slachtbelasting

Informatiebeschikking en BPM

Fiscaal afwaarderen van vastgoed

Nalaten doen vereiste aangifte

Juridische fusie VPB

Wisselende alimentatie aftrekbaar

Geruisloze terugkeer uit de B.V.

Fiscale behandeling corona

Informatiebeschikking

Informatiebeschikking

Fiscale plannen verkiezingen

Bijzonder uitstel Belastingdienst

Terechte informatiebeschikking?

Terechte navordering hypotheekrente

Crypto's vergeten bij aangifte?

Verzuimboete aangifte (67a AWR)

Verzuimboete niet (tijdige) aangifte

Geldsteekproef boekenonderzoek

Onterecht belastingrente

Bijtelling DGA autobranche

De inkeerregeling in 2021

Vergrijpboete en margeregeling

Tiny house fiscaal

Derdenonderzoek Belastingdienst

Onterechte navordering Belastingdienst

Bijtelling auto v/d zaak Duitsland

Februari 2021

Winst bij verkoop paard onbelast

Kwijtschelding Belastingdienst

Betalingsregeling en kwijtschelding

Informatiebeschikking en administratieplichtige

Surfschool en verlaagd BTW-tarief

Oplossingen excessief lenen

Afschaffing aftrek scholingsuitgaven

Sportvrijstelling in de BTW

Belastingvrij ondernemen

De Rijnvarendenovereenkomst

BIK en buitenland

Premies en buitenland

Werken in meerdere EU-landen

Verrekenen Cypriotische premies

Verordening 883/2004

Particulieren en vastgoed

Thuiswerken en belastingen

NOW-bonus procedure

De afstandsverkopenregeling

Informatiebeschikking adviseur

Januari 2021

Procedure NOW bij starter

BTW-vrijstelling collectief vermogensbeheer

Vrijstelling collectief beheer

TONK-regeling

Garantiefonds evenementen

Zwartspaarder heeft gelijk

Woning schenken aan kinderen

Belastingdienst 2.0

WKR-rekentool

Margeregeling en globalisatie

Belastingvrij schenken in 2021

De margeregeling

Kilometeradministratie is weg

Algemeenheid van goederen

Holding via bedrijfsfusie

Holding via aandelenfusie

(Her)structurering

Assurantiekantoor en belastingen

Bezwaar NOW-regeling

30% regeling NOW

Uitzondering op erfbelasting

KOR 2020

De KOR en zonnepanelen

Toekomst van kleineondernemersregeling

Bijzondere regelingen

Een assurantiekantoor en belastingheffing

Fysiotherapie en fiscaliteit

Boekenonderzoek en e-mailverkeer

Fout accountant bij NOW

Procedures NOW-regeling

Werkhervattingskas 2021

TVL-procedures

December 2020

Tips aangifte IB 2020

Melden internationaal advies

Gebruikelijk loon DGA 2021

Kantoor thuis Belastingdienst

De BIK-verklaring

De BIK en handhaving

Het investeringsbegrip en de BIK

De werking van de BIK

BIK

Voorkomen van overdrachtswinst

Omzet definitie NOW-regeling

Nieuwe maatregelen corona

November 2020

Verlofsparen 2021

(On)zakelijke geldleningen en afwaardering

Bedrijfseinde en transitievergoeding

Versoepeling RVU 2021

Reiskostenvergoeding nu en 2021

Klikbrief Belastingdienst

Renseignering en IB-47

Airbnb-verhuur woning

Oktober 2020

Fiscale gevolgen ontwikkeling onroerend goed

Werknemersparticipatie

TVL-bonus voor bedrijven

Steun horeca COVID

Extra COVID-steun

Interne compensatie

Jongbloed NOW-box

Fiscale boete en strafvervolging

De Groninger akte

Familiebedrijf en fiscus

Fiscale loonheffing scan

Navordering en kwade trouw

Eindejaarstips 2020

Voorbeeld deskundigenverklaring NOW

DGA verzekeringsplicht

Baangerelateerde investeringskorting BIK

September 2020

Stagiair en belastingheffing

Overdrachtsbelasting 2021

Vastsstellingsovereenkomst Belastingdienst

ANBI en belastingen

Trust voor familievermogen

Innovatiebox 2021

BTW op managemenfee

Vennootschapsbelasting 2021

Zelfstandigenaftrek 2021

Werkkostenregeling en scholing

Eenmanszaak en B.V. fiscaal voordelig

Box 3 in 2021

Wijziging overdrachtsbelasting 2021

Bonus zorgpersoneel in 2021

Beperking werkkostenregeling 2021

WBSO in Duitsland

Overdrachtsbelasting woning of niet-woning

Navordering box 2

(Fiscaal) verschoningsrecht

Aof-premiedifferentiatie

Auto van de zaak en corona

Letselschade en belastingen

Accountantsverklaring NOW

NOW 3.0

Betalingsregeling Belastingdienst 2021

Augustus 2020

Gebruikelijkheid werkkostenregeling

Navorderen tijdens boekenonderzoek

Levering onroerend goed BTW

Giftenaftrek in de inkomstenbelasting

Geen vergrijpboete door fout adviseur

Zwartspaarder in Zwitserland

De invoerregeling

Zelfstandige of werknemer?

Loonkostenvoordeel: oudere werknemer

Loonkostenvoordeel: arbeidsgehandicapte werknemer

Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak

Jeugd-LIV: De tegemoetkoming verhoging jeugdloon

Verloonde uren bij WTL-regeling

Procedurele aspecten WTL

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

NOW 2.0 berekenen

Juli 2020

Heffing anoniementarief voorkomen

Advisering NOW-regeling

B.V.m. rechtsvorm en fiscus

Kosten van tijdelijk verblijf

Gelijk in Edelweisszaak

Bezitseis schenk- en erfbelasting

De vrijwilligersregeling uitgelegd

Fiscale tips per 1 juli 2020

Juni 2020

TVL berekenen

Aanvragen TVL regeling

TVL en kosten

Belastingconstructie Malta

NOW 2.0 indienen

Overzicht data corona

Uitstel van betaling

Buitenlandse bankrekening China

Buitenlandse bankrekening Spanje

Buitenlandse bankrekening Singapore

Buitenlandse bankrekening Hong Kong

Inspecteur moet belastingplichtige helpen

Verklaring derdendeskundige

Mei 2020

TOFA-regeling

Afwisselend gebruik bestelauto

Bezwaar maken tegen NOW

NOW 2.0 regeling

TVL - regeling

Tweede noodpakket corona

DGA-salaris en rekening-courant

Fiscale btw-scan

Klein Krediet Corona

Omzetbelasting horeca

Wanneer krijgt u een vergrijpboete

NOW en bonus in januari 2020

DGA leent geld aan B.V.

NOW-regeling internationaal concern

Actueel nieuws coronamaatregelen

Subsidie elektrische auto

Per diem vergoeding piloten onbelast

WKR en thuiswerken

April 2020

Nevencode TOGS-regeling

Renteaftrekbeperking VPB

Hoe werkt NOW-aanvraag?

Bezwaarschrift boete belastingdienst

Corona-reserve in VPB 2019

Nieuwe fiscale maatregelen corona

Jaarrekening accountant en corona

NOW regeling vergoedt geen 90%

Fiscale maatregelen corona crisis

OFGR ook mogelijk bij 98% - 2% verhouding

Nieuwe corona-maatregelen

TOZO en beoordeling

TOGS thuis ondernemer

Servion

Verliesverrekening BV corona

Stel uw vraag

Vragen ondernemers NOW regeling

Welke corona maatregelen missen we ?

Benodigde informatie NOW aanvraag

Overzicht maatregelen

Verminderen voorlopige aanslag VPB

Inbreng in de BV

BNR inzake NOW regeling

Aftrek BTW voor kosten DGA

Geruisloze inbreng bij samenwerking

Fiscale maatregelen corona

Elektrisch rijden en belastingen

Column corona crisis

Vragen TOZO regeling

NOW regeling en loonkosten

Corona scan

DGA en NOW regeling

Geen melding betalingsonmacht

Holdingstructuur en NOW regeling

GO regeling

Regeling voor start up

TOGS uitbreiding

Deblokkeren bankrekening

Groep en NOW regeling

Bijdrage mondzorg ivm corona

Bijdrage zorgaanbieder corona

Hulp bij boekenonderzoek?

Inbreng in de BV?

Fiscale begrippen

Concern en NOW regeling

NOW-regeling zorg

Uitstel van betalingen belastingen eenvoudiger

Verlagen loon DGA en coronacrisis

Tozo-regeling

Veel gestelde vragen NOW-regeling

Maart 2020

NOW-regeling

Belastingtips coronamaatregelen

Kantinemaaltijden en thuiswerken

Branchecodes TOGS loket

Fiscale eenheid VPB en corona

Voorbeeldbrief verlaging fictief loon DGA

Thuiswerkovereenkomst voorbeeld

Tijdig aangifte indienen

Geen bijtelling auto van de zaak tijdens ziekte

Berenjacht in Twente

Statistische steekproef bij boekenonderzoek

MKB-lening en corona

Checklist maatregelen coronavirus voor ondernemers

Aanvragen NOW regeling UWV

Voorbeeldbrief uitstel van betaling Belastingdienst

Verwerking van persoonsgegevens

Uitstel van betaling voor vele belastingen

Onbelast thuiswerken corona

Uitstel betalen huur

Grensoverschrijdende EU-handel

Ondersteuning ondernemer en ZZP'er

DGA en corona maatregelen

Uitstel pensioenpremies door corona

Corona Massnahmen in den Niederlanden

Werktijdverkorting ook voor DGA?

Uitstelbrief crediteuren

Contact corona specialisten

Deskundigenverklaring Belastingdienst

Belastingdienst en corona

TOGS regeling

NOW regeling

Fiscaal advies crisis

Zo vraagt u uitstel van betaling

Melding betalingsonmacht door coronavirus

Hulp bij uitstel van betaling belastingdienst

Krediet bij uw bank

Aanvraag werktijdverkorting

Voorbeeld brief uitstel van betaling

Uitstel van betaling door crisis

Bezwaarschrift overdrachtsbelasting

Uitstel van betaling coronavirus

Buitenlandse bankrekening in aangifte

Digitaal procederen in belastingzaken

Het coronavirus en belastingheffing

Ruisende inbreng in B.V.

BTW en administratieve verplichtingen

Boete belastingadviseur

Februari 2020

Coronavirus en ontslag

Excessief lenen DGA

Belastingplan 2021

Fiscaal voordeel BV

Lage WW-premie WAB

Lenen bij de B.V.

Airbnb op de boerderij

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Belastingdienst pakt zelfstandigen aan

Januari 2020

Payrollen onder WAB

Werken Duitsland en AOW

Alimentatie schriftelijk vastleggen

Belastingvrije onkostenvergoeding

Kleineondernemersregeling

Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto

Emigratie DGA en heffing

Meldingsplicht buitenlandse werknemers

Meesleepregeling en meetrekregeling

TBS vordering DGA op BV

December 2019

Oproepcontract en WAB

Overstapservice

Jongbloed Almelo opent zijn deuren

Wet arbeidsmarkt in balans

Overdracht afgewaardeerde vordering

Innoveren met fiscaal voordeel

Fiscale glijclausule

Bedrijfspand verkopen aan kind

Innovatiebox en afdrachtvermindering loonbelasting

WBSO-regeling in Duitsland

Boekenonderzoek schoonmaak sector

Kerstbonus via werkkostenregeling

November 2019

Parteralimentatie in 2020 te hoog

Tandarts is geen ondernemer

Belastingdienst mag anonieme tip gebruiken

Belastingtips 2019

Griekenland en belastingvoordeel

Oktober 2019

Jongbloed Fiscaal Juristen en Sheltersuit

Sheltersuit gaat Europa in

Darwin Accountants wordt Jongbloed Accountants

Kookboek Kiwanis

'Belastingtransfer' Frenkie de Jong

Dossierinzage en geheimhouding

DGA-salaris berekenen

Doorschuifregelingen in box 2

September 2019

Afspraak maken belastingadviseurs

Belastingplan 2020 iedereen

Belastingplan 2020 ondernemers

Straattheater Festival Delden 2019

Consumpties op werk

Aanpassing box 3 in 2022

Augustus 2019

Vooroverleg Belastingdienst

Sectorindeling uitzendbureau 2020

Prinsjesdag 2019

Fiets van de zaak

Klachten regeling

Het belastingvoordeel van Uber

Jongbloed Fiscaal Juristen komt naar Almelo

Internationale structuren DJ

Juli 2019

Bewaartermijn lening eigen woning

Geen navordering bij buitenlandse structuur

Navordering

Aangepast Sporten Delden

Overdrachtsbelasting bij juridische fusie

Letselschade smartengeld en belastingen

Belastingvrije verhuur Airbnb

Onderzoeken ZZP'er in de bouw

Derdenrekening en box 3

Melding internationale structuren

Arbeidsinspectie en WML

Gebruikelijkheid bij de werkkostenregeling

Verschoningsrecht advocaat en belastingen

ZZP'er en ondernemerschap

Juni 2019

Bestrijding schijnzelfstandigheid DBA

Youngtimer en bijtelling

Voorlopig geen Duitse tolheffing

Bezwaar tegen inlenersaansprakelijkheid

Geschillen met accountant of belastingadviseur

Omzetbelasting oninbare debiteur

Afkoop alimentatie via lijfrente of banksparen

Mei 2019

Voedselbank Enschede

Kinderboerderij

Jongbloed Cerveza Abodgados Fiscales

Jongbloed Foundation

Twentsche Voetbalschool

Stichting Present

Sheltersuit

Arbeidsbeloning meewerkende partner

MVO

Kosten aankoop en verkoop onderneming

Vakbond wint procedure inzake contracting

Beoordeling Masterclass boeken - en FIOD onderzoek

Aandachtspunten boekenonderzoek

Sheltersuit in New York

Verlies hoofdelijke aansprakelijkheid

Zonnepanelen en BTW terugvragen

Sponsoring Sheltersuits trip naar NYC

Bestuurdersaansprakelijkheid en Belastingdienst

Aansprakelijkheid bij beëindiging onderneming

Handhaving Wet DBA en Belastingdienst

Schenking echtscheiding

April 2019

Verhuurdersheffing discriminatie

Bijtelling en korte verhuur

Kampioensduel FC Twente

Unsubscribe

Schijnconstructies documenten Belastingdienst

Schijnconstructies en FIOD

Steekproef bij boekenonderzoek

Omzetbelasting bij verhuur van onroerend goed

Fysiotape

Echtscheiding en afstorten pensioen

Voorkoming van dubbele belasting bij piloten

Anje producties

Contracting of schijnconstructie?

Fiscale procedure om griffierecht

Procederen inzake parkeerbelasting

Maart 2019

Schijnzelfstandigheid Deliveroo

Werken met zelfstandigen in de bouw

Optimale fiscale structuren, hoe richt ik mijn bedrijf in?

Rekening Courant & Leenverhoudigen DGA in de BV

Innovatiebox

Boeken - en FIOD onderzoek

Deelnemingsvrijstelling

Zonnepanelen en herinvesteringsreserve

Inkeren in 2019

Machtiging

Media

Bepalen van aggregatieniveau en innovatieboxvoordeel

Westerholm

Riwis

Hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Civiel recht is geen fiscaal recht!

Inzagerecht fiscaal dossier

Lenen bij de eigen B.V.

Geen beroep op oude gunstiger inkeerregeling mogelijk

Fiscale boete of gevangenisstraf

Fiscale eenheid en liquidatie

Messi, voetbal en belastingontduiking

Innovatiebox Duitsland

Februari 2019

Controle onderwerpen Belastingdienst

Getuigenverhoor FIOD ambtenaar

Waar moet piloot belasting betalen?

DGA aansprakelijk voor belastingschulden

Geen diploma, wel WVA

Tips aangifte inkomstenbelasting 2018

Fiscale gevolgen No Deal Brexit

Echtscheiding bij ondernemers

Is dwangsom loon

Erfbelasting bij verkrijgen BV

Douanerechten in fiscale procedure

Staatssteun en fiscaliteit

Ondernemer met één opdrachtgever

Tolheffing in Duitsland

Fiscale tips 2019 voor ondernemers

Afschrijving onroerend goed in VPB

Rekening-courant DGA

Partneralimentatie lagere aftrek

Masterclasses

Fiscale woonplaats en emigratie

Januari 2019

Vaste kostenvergoeding belastingdienst

Deelauto en bijtelling

Medisch specialist is ondernemer

Wijziging zorgvrijstelling VPB

Fiscale woonplaats discussie

Belastingplan 2019 Duitsland

Boekenonderzoek restaurant

Komt er duidelijkheid voor ZZP'ers?

Getekende POK vereist voor WVA

Betalingsonmacht en aansprakelijkheid

Bles en van der Does

BTW regels waardebonnen

December 2018

BTW op huisvesting uitzendkracht

Dossierinzage Belastingdienst voordelig

Eindejaarstips 2018 B.V. en DGA

Eindejaarstips 2018 IB ondernemers

Eindejaarstips 2018 voor ondernemers

Huuskes

Hoge Raad maakt afwaardering mogelijk

Ondernemers

November 2018

Sint Soccer Fest 2018

Geen BOR voor vastgoed-B.V.

BPV aannemelijk in WVA-zaak

Voor ex betaalde rente niet aftrekbaar

Overdrachtsbelasting woningen naar 10% of 0%

Straattheater Festival Delden

Family Fair Delden

Oktober 2018

Gelijk in WVA-zaak na verwijzing

Bezoek golfclub leidt tot bijtelling auto

30%-regeling niet voor terugkerende Nederlanders

Fiscale structuur Duitsland

Belastingplan 2019 en dividend DGA

Vermindering fiscale boete door schuld

Inlenersaansprakelijkheid Belastingdienst

Informatieverplichting Belastingdienst

Boekenonderzoek na definitieve aanslag

Emigratie naar tax haven

Auditfile Belastingdienst

Belasting besparen via fiscale procedure

Verhoren van een belastinginspecteur

Fiscale procedure

Let op bij schenkingen voor het overlijden

Hypotheekrenteaftrek DGA prinsjesdag 2018

Innovatiebox aanvragen

Inkeerregeling Duitsland

September 2018

Aangifte verhuurdersheffing 2018

Draagkracht DGA berekenen

Rekening-courantschuld DGA

Fiscale periodieke keuring

BTW op kosten bij verkoop aandelen

Belastingdienst moet informatie verstrekken

Fiets van de zaak in Nederland en Duitsland

Fiscale adviezen Duitsland

Erfbelasting in Duitsland

Airbnb verhuur en belastingen

Transitievergoeding en toeslagen

Airbn inkomsten belastingvrij

Augustus 2018

Verhuurdersheffing lage huurprijs

Verhuurdersheffing servicekosten

Verhuurdersheffing bij leegstand

Rechtspraak verhuurdersheffing

Verhuurdersheffing zorginstellingen

Regeling vermindering verhuurdersheffing

Verhuurdersheffing 2018

Verzekeringsplicht rijnvarende

Welke stukken moet belastingdienst verstrekken

Fiscale vestigingsplaats trust

Belastingplan 2019

Prinsjesdag 2018

Boekenonderzoek horeca

Geen volledige opleiding voor WVA

Duitsland Desk

Bijtelling elektrisch rijden in Duitsland

Boekenonderzoek wet DBA

Vragenbrief cryptomunt of bitcoin

Schriftelijke vastlegging verbod privégebruik

BTW verhoging van 6 naar 9

Minder aftrekposten ondernemer

Verjaring van belastingschulden

Juli 2018

Vrijwilligersvergoeding Raad van Toezicht

Procederen zonder machtiging

Bewijslast na overlijden

Zonder volledig dossier geen eerlijk procedure

Business seats en BTW

test

Zambia 2019

Sint Maarten

Servië

Montenegro

Kosovo

Kenia (nog niet in werking)

Ethiopie

Duitsland oud

Curacao

China oud

Bosnië Herzegovina

België

VrijMibo 13 Juli 2018

Fiscale procedure tegen belastingdienst

Beslag FIOD en aangifte doen

Juni 2018

PCF Holland

IRS verstrekt creditcardgegevens aan NL

FIOD dossier en geheimhouding

Vluchtelingen en hun toeslagen

WK Voetbalpoule 2018 en belastingen

Ben ik inhoudingsplichtige of werk ik met een zelfstandige?

POK voldoet niet voor WVA

Kosten medische keuring toch geen scholingskosten

Doorschuiving of staking onderneming

Mei 2018

Privacy Statement

Bitcoins en BV

Bitcoins in de eenmanszaak

Fiscale aspecten crypto valuta

Multilevel marketing en belastingen

Kwaliteit onderwijs niet relevant WVA

Herinvesteringsreserve bij staking

Late ondertekening POK voldoet voor WVA

De objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting

De forfaitaire regeling van de innovatiebox

Algerije

Dividend uitkering DGA

Belastingaanslagen na FIOD onderzoek

Verhuizing Jongbloed Fiscaal Juristen

Persberichten

Onjuiste processen verbaal FIOD

Artikelen FIOD onderzoek

Gevangenisstraf voor foute BTW aangifte

April 2018

DGA salaris berekenen

Waardebepaling onderneming bij echtscheiding

Buitenlands vermogen en inkeerregeling

Voorbeeld beroepschrift fiscaal

Beroepschrift

Stichting gebruikelijk loon

Box 3 heffing ontwijken

Bijtelling bestelbus dubbele cabine

Werken in de Golfstaten

Wanneer navorderingsaanslag

Risico internationale structuur

Immateriele schadevergoeding fiscale procedures

Prejudiciele vragen bij de Hoge Raad

Hygeniq

Maart 2018

Ook zonder diploma recht op WVA

Willemsen Schoonmaak

Dealerdirect BV.

Aalderson BV

Belastingdienst krijgt adviezen van belastingadviseur

Rechtbank slaat plank volledig mis WVA

Winst in WVA zaak

WVA onderzoek

Boekenonderzoek

FIOD onderzoek

Vlinders door WVA zaak

Geheimhouding accountant en FIOD

Waar betaalt de mol belasting?

FIOD mag afluisteren

FIOD witwassen en horeca

Aftrek buitenlandse hypotheekrente

Aangifte in de wijk!

Rechtspraak en berichten FIOD

Piloot recht op voorkoming dubbele belasting

Fiod Inval

BTW bij vakantiepark

Fiscale column Henk

Afkoop stamrecht door lening

Februari 2018

Fiscale eenheid VPB in geding

Box 3 in beweging

Bewijsuitsluiting belastingdienst

Referenties klanten

Aansprakelijkheid notaris overdrachtsbelasting

Hof stelt WVA terecht geclaimd

Huwelijksvermogensrecht 2018: Deel II

Trustkantoor aansprakelijk voor belastingschade

In Person uitzendbureau

Crown Packaging Nederland

Otto Workforce

Gebruikelijk loon medisch specialist

Dossierinzage en dwangsom belastingdienst

Informatiebeschikking en omkering bewijslast

Januari 2018

Belastingdienst hard onderuit in WVA-zaak

Vergrijpboete voor adviseur

Turboliquidatie en risico

Bodembeslag belastingdienst

Geen onzakelijke lening bij minderheid

Lening DGA aan zijn BV

Afwaardering vordering DGA

Inlenersaansprakelijkheid beperken

Voorziening dubieuze debiteuren

Bitcoin in box 1

December 2017

Bitcoin en BTW

Crypto munt en belastingen

Aftrekposten inkomstenbelasting

Bedrijfsopvolgingsregeling en liquiditeit

Huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Huwelijksvermogensrecht

Aanbouw rijksmonument geen onderhoud

Eindejaarstips 2017 voor ondernemers

Eindejaarstips 2018 particulieren

Onzakelijke lening fiscaal gezien

Executieverkoop belastingdienst voorkomen

Beslag belastingdienst op eigendommen

Beslag belastingdienst op loon

November 2017

Buitenlandse belastingplicht en eigen woning

Inkomen buitenlandse belastingplicht

Buitenlandse belastingplicht

Verrekenen belastingen bij faillissement

Besparen in box 3

Verhoor FIOD

FIOD onderzoek

Inkomstenbelastinglatentie bij schenken

Omzetbelasting bij levering onroerend goed

WVA terecht geclaimd

Oktober 2017

Geen volledige BPV vereist voor WVA

Van hulp verzekerd - vertrouw niet op Belastingdienst of rechter

Namens uw bedrijf in bezwaar

Scheiden en de fiscus

Fiscale plannen regeerakkoord 2017

September 2017

Bewijslast verdeling bij WVA procedure

Ongelijke behandeling WVA

Diploma voldoende voor WVA

Computer crash en boekenonderzoek

Renteswap fiscaal aftrekbaar

Weigeren bewijsstukken onderbouwen

Prinsjesdag 2017

Belasting besparen op box 3 vermogen

Regulier werk is geen BPV voor WVA

Kenia

Geruisloze omzetting naar bv

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging

Pleitbaar standpunt, boete en Hoge Raad

BTW constructie zorg en onderwijs

Internationaal fiscaal advies

Augustus 2017

Iinnovatiebox, een kijkje in de keuken.

Rijksmonument verbouwen voor 2019

Werken op zee en belastingen

Rapport Onderwijsinspectie in de prullenbak

Curator en BTW terugvraag

Juli 2017

Vertrouwensbeginsel belastingdienst

Prinsjesdag 2017

Belastingplan 2018

Geen WVA bij formele gebreken

Doorbetaaldloonregeling

Kunst erfenis en belastingen

183 dagenregeling

Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement

Renteswap niet aftrekbaar

Woning en aanhorigheden in de overdrachtsbelasting

Geen volledige WVA door formele gebreken

Studiefinanciering en aftrek studiekosten

Duurzaam en groen beleggen met hoger rendement

Juni 2017

Kosten behoud vliegbrevet aftrekbaar als scholingskosten

tess test

Verkoop BV met earn out

Nieuw kantoor in Den Haag

BPV aannemelijk dan WVA

Aanmerkelijk belang heffing bij earn out

Belastingdienst mag opleiding niet beoordelen

Mei 2017

WVA transportbedrijf en BPV

Opleidingskosten aftrekbaar voor ondernemer

Inrichtingseisen bestelauto en bijtelling

Collectiviteitskorting belast met BTW

Dinerkosten aftrekbaar

Aftrekbare kosten onderneming

Fraus Legis of pleitbaar standpunt

Vergrijpboete notaris als medepleger

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer definitief

April 2017

Zeevarende woont in buitenland

Beleid belastingdienst crowdfunding

Belastingdienst geen oordeel onderwijs WVA

Premieplicht zeevarende

Zeevarende en minimumloon

Zeevarende en fiscus

Inkeerregeling Credit Suisse

Formele gebreken en WVA

Geen BOF voor liquide middelen

Geen WVA door formele gebreken en BPV

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor fictieve verkrijging

Jongbloed op sociale media

Boete uitzendbureau sectorindeling

Griffierechten fiscale procedure

Maart 2017

Controle aanpak Belastingdienst

Fiscale emigratie en pensioen

Aansprakelijkheid fiscale eenheid BTW

Ontslagvergoeding deels belastingvrij

WOB verzoek sectorindeling

Bedrijfsopvolging en onroerend goed

Bedrijfsopvolging en overdrachtsbelasting

Schadevergoeding bestuurdersaansprakelijkheid

Faillissement en belastingen

Nieuwe fiscale jurist, welkom Tess

Onbeperkte navordering bij erfenissen

Verhuur garageboxen en BTW

Echtscheiding en testament

Bedrijfsopvolging bij In Person

Wel of woning voor de overdrachtsbelasting

Geen WVA voor stagiaires

Februari 2017

Bezwaar maken tegen 25% bijtelling

Belastingvrij afboeken schuld DGA aan BV

Gebruik camera voor naheffing bijtelling

Zieke werknemer krijgt wel bijtelling

Airbnb verhuur en fiscus

Fiscaal DDO en boekenonderzoek

Bestuurder volgens KvK niet aansprakelijk

Kansspelbelasting over Duitse loterij

Verhuur studentenkamers belastingvrij

Aanpassing kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Positief oordeel deelkwalificatie en WVA

Geen volledige BPV bij deelkwalificaties

Informatiebeschikking bewijslast

Wel beroepsopleiding geen BPV

Volgen deelkwalificatie voldoet voor WVA

Boetes voor WVA onterecht

Belastingdienst moet WVA terugbetalen

Januari 2017

Piloot is geen ondernemer maar werknemer

Maatregelen belastingontduiking

Innovatie in buitenlandse structuur

Is het rendement van 4% in Box 3 te hoog?

Overdracht stakingslijfrente aan houdster

Navordering successierecht

Fusies en splitsingen in de overdrachtsbelasting

Geen navordering bij foute aangifte

Plan bedrijfsopvolging

December 2016

Piloot, voorkoming dubbele belasting, Italië

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017

Reparatie van bedrijfsopvolgingsregeling is overkill

Meerdere auto's bijtelling

Verkoopwinst pand belastingvrij

Getuigenaanbod in belastingzaken

Openbaar ministerie vordert informatie

Investeer nog voor het eind van het jaar!

Verkoper van drie boten kwalificeert als ondernemer voor omzetbelasting

Zonnepanelen roerende zaak voor omzetbelasting

Urencriterium ondernemer

Exploitatie panden box 1 of box 3

Voordeel in 2017 voor Innovatieve startups

November 2016

Niet voldoende bewijs BPV bij WVA

Wel of geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting?

Renteswap, kosten eigen woning?

Advocaatkosten terugvorderen alimentatie

Leeftijdsgrens scholingsaftrek niet discriminerend

Eindejaarstips 2016

Liquidatieverlies in de vennootschapsbelasting

Vastgoedtransacties in de inkomstenbelasting.

Sector indeling payroll bedrijf

WKR en aandelenplan

Beroepspraktijkvorming WVA voldoet

Oktober 2016

Afkoop pensioen eigen beheer na emigratie

Overdrachtsbelasting woning of kantoor

Doe eens normaal man

Cataloguswaarde auto van de zaak

Uitwerking overgangsregeling onderhoudskosten monumenten

Auto van de zaak huren tijdens vakantie

Gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

Belastingdienst erkent algmeen nut spaghetti-monster niet

September 2016

Prejudiciele vragen Hoge Raad

Box 3 vanaf 2017

Monumentenaftrek van de baan

Om Geld Enschede

Geen WVA opleiding voldoet niet

EC heeft Appletje te schillen met Ierland

Foute BTW aangifte en taakstraf

Fiscaal strafrecht

Fiscale mogelijkheden werknemersparticipatie

Geen WVA door formele gebreken

Belastingvrij auto invoeren

Pensioen eigen beheer 2017

Overdracht belastingschuld aan BV

Augustus 2016

Kosten voor behoud brevet aftrekbaar voor werkloze piloot

Geen uitstel van betaling belastingdienst

Inspecteur mag toetsen of opleiding aan gestelde eisen voldoet

It's all in the name: Hoge Raad vernietigt een uitnodiging tot betaling in verband met een onjuiste tenaamstelling

Geen boete bij onjuiste rittenadministratie

Koersverlies op lening eigen woning is niet aftrekbaar

Huurwoning op de zaak

Huurkosten aftrekbaar van de winst

Advocaatkosten echtscheiding in bedrijf aftrekbaar

Belastingplan 2017

Het einde van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in zicht?

Opleiding niet WVA proof

Opleiding WVA voldoet vrije bewijsleer

Juli 2016

Fiscale definities. Een curiosum: verpakking

België pakt Belgen in Panama Papers hard aan

Juni 2016

EU-landen pakken belastingontwijking aan

Vrije bewijsleer WVA procedure

WVA zonder getekende overeenkomsten

Uitgaven monumentenpand

Mei 2016

Remittance Thailand

Innovatiebox vervalt in 2017

Verhuur onderneming geen BOF

Meer geld voor innovatieve start ups

Familie in dienstbetrekking

Grensoverschrijdende fiscale eenheid VPB

WVA onderzoek niet extrapoleren

April 2016

Fiscaal voordelig van uw oude stakingslijfrente af

De macht van de Belastingdienst

Bedrijfsopvolging en vastgoed exploitatie

Minder schenkbelasting

Verlies uit aanmerkelijk belang? Benut de belastingkorting!

Boete inkeerders naar 120 procent per 1 juli 2016

Nieuw besluit vrijstelling medische prestaties

De Panama Papers

Maart 2016

Zorgverleners in de thuiszorg

Bestuurdersverbod door Belastingdienst

Opbrengst overdrachtbelasting stijgt weer

Bewijs leveren bij WVA onderzoek 3

Bewijs leveren bij WVA onderzoek 2

Bewijs leveren bij WVA onderzoek 1

Zwitserse rechtbank wijst phishing bij UBS af

Foutje bedankt

Geld verdienen met fiscale procedure

Onpartijdige fiscale rechter

Kilometeradministratie DGA ondeugdelijk

Februari 2016

Afroommethode DGA als laatste redmiddel

Onbelast wegstrepen schuld aan BV mogelijk?

Arbeidsrelaties

Box 3 in strijd met eigendomsrecht

Nederland - Duitsland, duidelijkheid voor Piloten en zeevarenden

BTW verschuldigd bij ongebruikte tickets

Belastingheffing over pensioen na emigratie

Beroepspraktijkvorming en WVA

Laatste hoofdstuk crisisheffing

30% regeling en wisseling van werkgever

De (on)beperkte navorderingstermijn bij het erven van buitenlands vermogen

BD mag geen gegevens doorgeven

Januari 2016

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en OZ

Werken met ZZPer binnen uw bedrijf (wet DBA)

WVA en deelkwalificaties uitspraak HR

Belgie geeft ongeoorloofde staatssteun

Schriftelijk verbod prive gebruik en bijtelling

December 2015

Alle belastingtarieven 2016

Asielzoeker en belastingvoordeel

Eindejaarstips Schenk- en erfbelasting

Eindejaarstips BTW

Eindejaarstips Vennootschapsbelasting

Eindejaarstips 2015 Loonbelasting

Eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting

De koning en belastingen

10 jarig bestaan Jongbloed Fiscaal Juristen

November 2015

Geen WVA door onvoldoende opleiding

Vermogensstructuur ter verkrijging van anonimiteit

Immateriele schadevergoeding of loon

Ontslagvergoeding internationale detachering

Bankgeheim Zwitserland op de schop

Deelcertificaten en WVA conclusie AG

Oktober 2015

Familiebank of stichting en vermogen

Pensioen in eigen beheer, een update

Geruisloze terugkeer uit de BV, voorsorteren gewenst

September 2015

Hof: "Verhuur van garageboxen is vrijgesteld van btw"

Gebruikelijk loon parttime DGA

Belastingplannen en schenkingsvrijstelling

Gebruikelijkheidstoets WKR

Emigratielek AB houder

iPad is een computer

Fiscale voorziening transitie vergoeding

AG: Belastingdienst hoeft naam tipgever niet te geven

Belastingherziening

Augustus 2015

Schenking onder schuldigerkenning

Juli 2015

Boekenonderzoek

Sponsor Vakantiefonds Twente

De fiscale APK

Verhuurdersheffing

Miljoenennota 2016

Kokers voor afdichtingskit valllen onder uitzonderingsbepaling

Prinsjesdag 2016

Geen bijtelling auto door ziekte

Aftrek monumenten in buitenland

Vastgoed BV

Holding structuur

Geen bijtelling voor dga die huur betaalt voor privé ritten

Nieuw belastingverdrag Nederland-Duitsland

Juni 2015

Griekenland, MKB en depositogarantiestelsel

Crisisheffing onrechtmatig

Vrijgestelde beleggingsinstelling de VBI

Koop landgoed in zicht van overlijden

NSW landgoed BV

Aanvraag NSW status

Fiscaal advies NSW Landgoed

Bijtelling 2017-2020

Belastingplan 2016

Verzet tegen plannen BTW verhoging op kappersdiensten

Kappers en fiscus

Lagere waardering verhuurde woningen box 3 mogelijk

Zetelverplaatsing naar buitenland

Mei 2015

ZZPers netwerkcafe in Hengelo

Kilometeradministratie bij 0% bijtelling

Parkeergegevens blijven toch geheim

April 2015

Big Data bij de Belastingdienst

Knoeien met kilometeradministratie auto

Nieuwe fiscale collega Roy Damhuis

Maserati bijtelling en woningcorporatie

Roy Damhuis

Echtscheiding en eigen woning

Einde VAR, ook geen BGL

Advocaatkosten aftrekbaar bij scheiding

Dividend, uitkeringstoets en pensioen

DGA en belastingen

Foto KLPD en kilometeradministratie

Maart 2015

Wijziging rechtsvorm in 2015: nu registreren!

BTW aftrek business stoelen

Uitwisseling gegevens belastingdeals op komst

Slechte rittenregistratie geen bijtelling

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Februari 2015

FIOD doet onderzoek naar adviseurs

Jacht geopend op Belgische topvoetballers

Feyenoord moet crisisheffing betalen

Zwartspaarder en tipgever

Aanslagen zwartspaarders vernietigd ivm anonieme tipgever

Januari 2015

Schadevergoeding belastingvrij

Besluit fiscaal bestuursrecht

Kamervragen WVA procedure

Werkkostenregeling en maaltijden

December 2014

Wetgeving WVA en certificaten

Deelkwalificaties WVA

Diefstal van werkgever en belasting betalen

Medisch specialist: inbreng in de BV in 2014

Einde bankgeheim EU in 2017

Minder onkostenvergoeding door WKR

Gebruikelijk loon voor medici

Belastinglatentie ondernemer en echtscheiding

WVA Rechtspraak

November 2014

Procedure WVA inzake BBL

Vormen fiscale eenheid pas op

Onpartijdige rechter en wraking

Levensloopregeling pik graantje mee

Emigratie DGA en dividenduitkering

Kamervragen WVA boekenonderzoeken

Winkelhart Enschede kennissessie

WBSO en boete

Sector indeling voor uitzendbureau

Automatische informatie uitwisseling

Oktober 2014

Naheffing door fout overheid

Naheffing voor 5 miljoen mensen

Oplossing voor ZZP'ers in de zorg

Nieuwe regels BTW op internetdiensten

Medicus ondernemerschap

Transportbedrijven en WVA boekenonderzoek

Strafrechtelijk onderzoek is nieuw feit

Piloot gestationeerd in buitenland

Belastingdienst in beweging

Kindregelingen worden aangepakt

Wijzigingen in de werkkostenregeling voor 2015

September 2014

Tax Gap invoeren in Nederland

Troonrede 2014

Dossier inzage bij belastingdienst

Gebrekkige kilometeradministratie

Geruisloze terugkeer uit de BV

Augustus 2014

Fiscale woonplaats bepalen

Expats

MKB Bedrijven

Vermogende particulieren

Financiele adviseurs

Familiebedrijven

Accountantskantoren

Onze klanten

Eindejaarstips 2015

Bestelauto met bijtelling

Innovatiekrediet

Innovatiebox

WBSO

RDA Subsidie

Milieu Investeringsaftrek en Vamil (MIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Innovatie en investeren

Juli 2014

Geen verklaring opleiding geen WVA

Snel geschil met belastingdienst oplossen

Ondeugdelijke kilometeradministratie

Getuigen bij de belastingrechter

Procedure WVA en erkende opleiding

Mogelijkheden beperken bijtelling

Herstel fouten door belastingdienst

Ondeugdelijke kilometeradministratie auto van de zaak

Kamervragen boekenonderzoek WVA

Juni 2014

Betalingsproblemen en belasting aanslagen

Erfbelasting en emigratie

Verhuurde kunst box 3 en gift aftrekbaar

Verhuur werkkamer en BTW aftrek

Opgelicht en pech bij fiscus

Uitspraken fiscale rechter

WK Voetbal 2014 belasting en Pooltje

Geen bijtelling geen aftrek eigen bijdrage

Chauffeurs zijn ondernemer

Mei 2014

Sportvereniging en verrekenen BTW

Nader onderzoek positie ZZP-ers

Giften aftrek voor bedrijven en particulieren

Bedrijfsopvolging onderneming voortzetten

Boete bij naheffing bijtelling

Dennis Jongbloed achter tralies

Mediaton verplicht met eigen adviseur

Crisisheffing is rechtmatig

Bedrijfsopvolging: welke variant?

Afschaffen bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Tegenbewijsregeling autokostenforfait

April 2014

Regering wil bedrijfsopvolgingsfaciliteit aanpakken

Auto van relatie en niet van werkgever

Prinsjesdag 2014

Miljoenennota 2015

Kinderregeling 2015 en echtscheiding

Goodwill ineens aftrekbaar

Mondi

Faillissement BV en belastingen

Belastingplan 2015

Netwerkcafé voor ZZP-ers en starters in Eibergen

Achteraf opstellen kilometeradministratie

Free a girl in Twente

Business club ATAK Enschede

Sponsoring Marathon Enschede

WVA documenten belastingdienst

ZZPer in de zorg kamervragen

Bijtelling bij meerdere auto's

Lagere boete Belastingdienst door financiele problemen

Maart 2014

Ontslaguitkering topman Ahold en fiscus

Inlenersaansprakelijkheid

Lucratief belang loonbelasting

Geen IB ondernemer thuiszorg

30% regeling voor tandarts

Cassatie Hoge Raad in belastingzaken

Samenloop strafrecht en belastingrecht

Geen erkende opleiding geen WVA

Tandarts en gebruikelijk loon

Tandarts en rechtsvorm

Tandarts en fiscus

Mercedes sprinter is bestelauto

Februari 2014

Notaris niet in dienstbetrekking

Belastingvrije ontslagvergoeding uit Duitsland

Meer boekenonderzoeken

Prive gebruik bij 24 uurs dienst

Procedure EHRM Bedrijfsopvolging zinvol?

Werkkostenregeling voorbereiden

Terugkeer uit de BV via VOF

Controle Belastingdienst WVA wat nu

Opvolgingsfaciliteiten voor ondernemers

Waardering van het bedrijf

Bedrijfsopvolgingregeling geen disciminatie

Bedrijfsopvolging? Maak een testament!

Bedrijfsopvolging in overdrachtsbelasting

Bedrijfsopvolging en rechtsvorm

Bedrijfspand en opvolging

Bedrijfsopvolging en BV: cumprefs

DGA salaris of dividend

Pas op met de gebruikelijk loon regeling

Startende ondernemers bij ons welkom!

Januari 2014

Zorgverleners krijgen VAR Loon

Uitzendbureau in zorg en sectorpremie

Gevangenisstraf bij niet betalen belastingen

Vrijstelling erfbelasting bij verhuurd vastgoed

Rechtspraak bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging en onroerende zaken

Advocaatkosten bij ontslag en fiscus

Lening werknemer aan failliete werkgever

Bitcoins en belastingen

WVA en deel certificaten

Geen WVA voor vervolgopleiding

Bedrijfsopvolging en CV

Jurisprudentie bedrijfsopvolging

Juridische aspecten bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging BV: aandelenlevering

Bedrijfsopvolging eenmanszaak & VOF

Bedrijfsopvolging

Inkeerregeling in 2014, nu doen

Gestolen geld en belastingheffing

Onzakelijke lening DGA

December 2013

Fiscaal strafrecht

Nieuw belastingverdrag Spanje

Fiscaal procederen: gelijk hebben en krijgen

Meer boekenonderzoeken fiscus

WVA boekenonderzoek certificaten

Bijtelling wegens slechte kilometeradministratie

Auto voor BPM nieuw of niet

Schenking jubelton voor eigen woning

Auto achter het slot geen bijtelling

Nieuwe collega Juliët Wermer

Fiscaal slim investeren

Eindejaarstips 2013 DGA

November 2013

Nederlandse gepensioneerden in Duitsland

Belastingverdrag Duitsland met 1 jaar uitgesteld

Memo ontslagvergoeding en fiscus

Rechten belastingdienst boekenonderzoek

Fiscale beloning commissaris

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit gelijkheidsbeginsel

Procederen tegen de Belastingdienst

Waarneming ter plaatse

Belastingdienst en boekenonderzoek

Hoe werken wij

Onbeperkte navordering bij erfbelasting

Boekenonderzoek en artikel 47 AWR

Eindejaarstips ondernemer 2013

Eindejaarstips particulieren 2013

Stamrecht B.V. mogelijk tot 30 juni 2014

Samenwoners en alimentatie

Dochter of vaste inrichting

Internationale structuren

Opleiding WVA voldoet niet

Lager fictief loon bij verlies BV

Prive rit of zakelijke rit

Boekenonderzoek WVA

Premiekorting voor jongere werknemers

Eigen bijdrage niet verrekenbaar

Oktober 2013

Bezwaarschrift niet ontvankelijk

WVA onderwijs

Ontslagvergoeding voor 15 november 2013 afstorten

Foutenleer fiscaal gezien

Rechtbank Noord Holland inzake ZZPer in de zorg

Dienstbetrekking ZZPer in de zorg

Military boekelo

BTW vrijstelling ZZPer zorg

Onduidelijkheid overgangsrecht stamrecht BV 2014

Rittenregistratie en kenteken herkenning

Achteraf opmaken rittenregistratie

Monument fiscaal aftrekbaar

Salary split bij directeur of bestuurder

Twentevisie september 2013

Verhuur aan partner en bijtelling

Onjuist advies belastingadviseur second opinion

September 2013

Geen bijtelling ondanks ontbreken administratie

Tijdelijke huisvesting werknemer

Rentederivaat in MKB

Certificeren van aandelen

Artikel Themanummer Kunst&Cultuur september 2013

Nieuwe collega Ivo Hilgeholt

Sponsoring Task Force High Heels

Pleitbaar standpunt of gevangenisstraf

Stamrecht B.V. en fiscaliteit

Einde stamrechtvrijstelling in 2014

Belastingplan 2014

Troonrede 2013

BPM nieuwe of gebruikte auto

Interview BNR over MKB

Aangifte te laat en boete

Kosten adviseur aftrekbaar bij verkoop

Compartimentering deelnemingsvrijstelling

Verlies rittenadministratie

Lezing Military 2013

Wetswijziging formeel belastingrecht

Woon-/werkpand fiscaal

Lezing met Finservice / mestpartners op 1 oktober 2013

Ondernemerscafe Neede

Inkeren zonder boete

Memphis september 2013

Augustus 2013

Kilometer aan race zijn prive

Miljoenennota 2014

Belastingplan 2014

Inkomen uit een trust

Bronbelasting Duitsland

Nieuw belastingverdrag Duitsland

Uitzendbureau en belastingen

Sectorindeling uitzendbureau

Fiscale constructie belastingparadijs

Crowdfunding in coöperatie

Crowfunding en belastingen

Geen kilometeradministratie

Proef-Eet Enschede

Pien Keulstra

Belastingdienst krijgt informatie via dwang

Beroep in belastingzaken

Hoger beroep in belastingzaken

Personeelsfonds en fiscus

Parkeerregistratie en auto van de zaak

Artikel NRC flitscamera en auto van de zaak

Onrechtmatig bewijs en auto van de zaak

Kilometeradministratie achteraf opstellen

Bermuda

Polen

Panama

Verenigd Koninkrijk

Tadzjikistan

Saudi-Arabië

Qatar

Oman

Kyrgyzstan

Japan

Indonesië

Hong Kong

Ghana

BES-eilanden

Bermuda

Bahrein

Azerbeidzjan

Oezbekistan

Niet volledige kilometeradministratie

Litouwen

Ethiopië

China 1987

China 2013

Australië

Juli 2013

Kappers, BTW en kleine ondernemersregeling

BTW en kappers

Bezwaar Belastingdienst

Geen vergrijpboete door fout adviseur

Staking onderneming en fiscus

Repeterende akte mogelijk

Belastingadviseur naar gevangenis

Uitspraak Gerechtshof Rijksmonument 20 juni 2013 11/00285

Kosten tuin en hekwerk monument

Rijksmonument en onderhoudskosten

Rijksmonument en fiscus

Verpakkingbelasting bij kokers en worsten voor afdichtingskit

Verpakkingenbelasting: wel of geen verpakking?

Verpakkingenbelasting: wel of geen verpakking?

Good Cause Rally

Rittenadministratie is vernietigd

Studentenregeling in vakantie

Nieuwe regeling MRB voor oldtimers

MRB

BTW-ondernemschap en zonnepanelen

Willekeurige afschrijvingen in 2013 mogelijk

Juni 2013

KB Lux en boete inkeer

Fiscale voorziening procedures

Voorzieningen vakantiedagen

Expat services

Expat Center Twente

Inspecteur moet voortvarend zijn

De belastinghervormingen Dijkhuizen

Tijdsbesteding en gebruikelijk loon DGA

Grondslag BPM

Geen verlaging box 3 tarief

Sponsoring, BTW en sportclub

Mei 2013

KPMG voor rechter na aanprijzen Belgisch belastingparadijs

Fiscaal nieuws 2013

Crisis in optiek

Bankgeheim binnen EU verdwijnt volledig

Zwartspaarders wellicht vrijuit door klikspaan

Geen bijtelling bij slechte kilometeradministratie

Belastingvoorstellen van fiscaal jurist

Lezing Expat Center Twente

Fiscale truc met erfpacht afgeschoten

IKT lezing

Boekenonderzoek en opvragen server

Jongbloed Fiscaal Juristen golfdag

BTW oninbare vorderingen

Kantoor Jongbloed Fiscaal Juristen gesloten

ZZP'er zorg en belastingen

Crowdfunding best aardig

Problemen pensioen eigen beheer DGA

April 2013

Lezing Suwijn notarissen 2013

Wiggers mastercars 2013

Hof Hoorneman Bankiers

Ondernemerscafe MKB Enschede

Minder uitwegen voor zwart geld

Belastingdienst controleert stamrecht B.V.'s

Boete Belastingdienst en strafrechter

Bewijs inspecteur ongeldig

Rechtspraak formeel belastingrecht

Sponsoring Enschede Marathon

Register Belastingadviseurs

DGA soms recht op WW-uitkering

overzicht lezingen

Lezing Wiggers Mastercars in Enschede

Lezing Nebel Beleggingsclub te Neede

Lezing Universiteit Twente

Afzien van pensioen wegens onderdekking mogelijk

Evenementen en lezingen

Fiscale geschillen

BTW-heffing in de zorg

Waarneming ter plaatse

Bezoekers internetsite

Tandarts en gebruikelijk loon

Debiteur failliet wat nu

Informatiebeschikking inkeerregeling

Boetes Belastingdienst

Maart 2013

Periodiek verrekenbeding DGA

Vuistregels bij waardering B.V.

DGA en rekening-courantschuld

DGA en auto

BPM auto in verhuisboedel

Wijziging DGA pensioen in 2014

Procedures en advies auto

Bijtelling als auto ter beschikking wordt gesteld

Belastingvrij thuiswerken

Oplossing herinvesteringsreserve

Hypotheekrente DGA of werknemer

Belastingdienst en onrechtmatig verkregen bewijs

Bevoegdheden inspecteur Belastingdienst

DGA en eigen woning

Formeel belastingrecht

Voorbeeld bezwaarschrift Crisisheffing

Bestuurder aansprakelijk door niet betalen fiscus

Rechtbank Breda 12 oktober 2012

Verkoopwinst pand box 1 of box 3

Belastingdienst geen belastingadviseur

Geen boete inkeerregeling

Zorginstelling BTW-plicht

Thuiszorgorganisatie vrijgesteld van VPB

Statuten van belang voor winstvrijstelling

Rechtspraak zorginstellingen

Private investering in zorg en fiscus

Zorginstelling en VPB

Zorginstelling en rechtsvorm

Medicus in bv of cooperatie of LLP

Februari 2013

Risicovolle lening aan dochter B.V. niet aftrekbaar

Geen bijtelling zonder kilometeradministratie

BTW 6% verbouwing en renovatie bestaande woningen

16% crisisheffing onrechtmatig?

Wijzigingen 2013 Spanje

Uitstel invoering werkkostenregeling tot 2015 of 2016?

Registratie akten Belastingdienst

Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Geen stortingsplicht Flex B.V.

Lening B.V. aan kind DGA niet aftrekbaar

Crisisheffing voetballers 2013

Betalingsonmacht schriftelijk melden

Prinsjesdag 2013

Box 3 in aangifte

Fiscale tips 2013

Milieubewust ondernemen

WOZ-waarde bedrijfspand

Terugkeer uit de bv

WKR 2013 en 2014

Januari 2013

30% regeling ook voor ontslaguitkering

Goedkope elektrische auto van de zaak

Raamovereenkomst AWBZ ZZP'er en zorgkantoor

Voorbeeldovereenkomst ZZP'er en AWBZ Zorg

ZZP'er en AWBZ zorg

Pensioen in eigen beheer onder vuur

Belastingrente regeling

Bancaire lijfrente DGA

Partneralimentatie niet aftrekbaar

Geen aftrek BTW op loon in natura

Afdrachtvermindering Onderwijs

Beperken bijtelling

Bestelauto en bijtelling

Zeilen en belastingen

Sportvereniging en nieuwbouw

Golf club en belastingdienst

Voetbal en fiscus

Vakantiewerk kind

Telefoon kosten

Schade claimen bij fiscus

Lenen van werkgever

Geen bijtelling auto

Besparen op box 3 door B.V.

Familiebank hypotheek

Innovatiebox 2013 25% forfait

Tarieven

Vrijgesteld loon en werkkostenregeling

Intermediare kosten en WKR

Fiets en werkkostenregeling

Moet ik met de werkkostenregeling aan de slag

Rekenvoorbeeld eindheffing

Vragen werkkostenregeling

Voordelen buiten dienstbetrekking WKR

Loon in natura en WKR

Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling

Nihilwaarderingen werkkostenregeling

Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling

Stappenplan werkkostenregeling

Werkkostenregeling (WKR)

Auto van de zaak nieuwe wetgeving

Wijziging BTW diensten medici

Emigratie onderneming en BV

December 2012

Wat levert innovatie fiscaal op

RDA Subsidie

Belastingplan 2013

Aspicio Luxuria

Beslag belastingdienst

November 2012

Administratie wordt verworpen

Tarieven Schenk- en erfbelasting 2013

Bewijslast verdeling belastingdienst

Belastingen in 2013

Betalingsregeling belastingdienst

Fiscale structuur bij verkoop onderneming

Overname via activa passiva transactie

Verkoop onderneming tegen een winstrecht

Kosten overname aftrekbaar of niet

Koop of verkoop BV

Belastingplan 2013

Afroommethode en zelfstandig beroep

Autorijschool en belastingen

Oktober 2012

VVON

Heracles Jongbloed

Belastingenplannen onder kabinet Rutte II

Nieuwe villabelasting Portugal

MKB Winstvrijstelling en inbreng BV

Malaise in de bouw: reorganisatie en ontslagvergoeding

Military 2012 Column

Heracles Magazine 2012

Bodembeslag en belastingdienst

Dwangsom en belastingdienst

Mediation en belastingdienst

De bezwaarfase

Formeel belastingrecht

Belastingdienst en creditcard

Afwaarderen bedrijfspand

Ontslagvergoeding en stamrecht B.V.

September 2012

Gevolgen Flex B.V.

Rente derivaat MKB

Aandachtspunten bij faillissement

BTW-verhoging van 19% naar 21%

Augustus 2012

Zorginstelling en vrijstelling VPB

Nieuw

Juli 2012

Aanvraag offerte of gesprek

E-mail ons

Bedankt

Bedrijfsopvolging binnen optiekbranche

Optiekzaak kopen of verkopen

Samenwerking bij opticien

Pensioen en optiek ondernemer

Overlijden optiek ondernemer en testament

Overlijden optiek ondernemer zonder testament

Inbreng optiek zaak in BV

Een optiekzaak verkopen

BTW privégebruik auto

Duitsers kopen opnieuw bankgegevens

Fiscale reserve optiek branche

Kosten bril en lenzen niet aftrekbaar

Geen BTW bij Holdingstructuur medicus

Heeft u wel een accountant nodig?

Miljoenennota 2013

Werkgeversheffing hoge lonen

Overname opticien of optiek winkel

Opticien-ondernemer en echtscheiding

De optometrist en zijn BTW

Juni 2012

30% regeling en voordeel inkomstenbelasting

Mei 2012

Notarissen

Duitsland 2016

FIOD op bezoek

Inkeerregeling Spanje

Staking onderneming en emigratie

Private investeerders in de zorg

April 2012

Begrotingsakkoord 2013

Camper met Duits kenteken

Fiscale maatregelen Catshuisberaad

Politieke sukkels

ANBI en SBBI

Dividenduitkering structuur buitenland

Belastingverdrag Duitsland

Procedure door JFJ inzake inkeer

Nederlander moet betalen voor Messi

Factuurvereisten

Maart 2012

bedankt

Studiekosten piloot

Piloten en belasting

Piloten en fiscus

Februari 2012

Aansprakelijkheid buitenlandse bestuurders

Pas op met BPM constructies

Misbruik BTW zorg

Fiscaal slim bezuinigen

test

Gebruikelijk loon DGA 2021

Modelbezwaarschrift BTW privégebruik

Transferpricing en fiscus

Januari 2012

Erfbelasting nog niet verkochte, geërfde woning

Collectief bezwaar tegen BTW privégebruik auto

woon- / werkverkeer in de BTW

Eigen woning erven

Erfbelasting internationaal

BTW privégebruik auto

Estateplanning

Internationaal

Japan

Zwitserland 2010

Ver. Koninkrijk 2008

Oman

Bangladesh

Bahrein

Personeel en lening

December 2011

Spanje jaagt op non-residenten

Hypotheekrente vervalt

Papieren schenking? Notariële akte verplicht!

November 2011

Truc overdrachtsbelasting ontgaan

Tarieven Schenk- en Erfbelasting

NSW landgoed in buitenland

Huur en rente successiewet

Waardering woning in successie

Faciliteit willekeurig afschrijven in verband met de crisis

Schuldigerkenning en notaris

Oktober 2011

Eindejaarstips

Overgangsrecht artikel 10 SW

Belastingdienst wil CD zwartspaarders

Leerplicht en ondernemer

Herinvoering vermogensbelasting Spanje 2011 en 2012

September 2011

Enschede

Fiscaal partner en estate planning

Motor van de zaak

Terugwerkende kracht geruisloze inbreng

Belastingplan 2012: eerste aanzet tot structurele wijzgingen in fiscale wetgeving

Miljoenennota 2012, Belastingplan 2012 en overige fiscale maatregelen

Wetsvoorstel personenvennootschappen

Augustus 2011

Inkeerregeling voor APV

Erfenis en nalatenschap Spanje

Juli 2011

BTW-correctie auto van de zaak

App Jongbloed is genomineerd

De traditionele accountant zal verdwijnen

Juni 2011

Voorstellen staatssecretaris voor Prinsjesdag 2011 (Belastingplan 2012)

Termijn laag BTW-tarief woningen

Mei 2011

Pensioen en stamrecht B.V.

Hypotheekrenteaftrek buitenland zonder keuzeregeling

Bestuurder cabrio moet betalen

Miljoenennota 2012

Belastingplan 2012

April 2011

De Fiscale agenda

Belastingparadijs voor voetballer

Maart 2011

Box 4 sparen en pensioen

Uitstel van betaling woning

Bedrijfsopvolging en belastingen

Verplichting kinderalimentatie meestal geen box 3 schuld meer

Februari 2011

Herinvesteringsreserve

HR uitspraak inzake 12 jaarstermijn

Irritatie hoge boetes (2011)

Belastingvoordeel werken in Spanje

Januari 2011

Fiscale artikelen

Lezingen en presentaties

Fiscale procedures

Belastingadvies

Gevolgen verhuur aan ouders

Advieskosten hypotheek aftrekbaar

December 2010

Jongbloed Belastingtips Ondernemers

Voorkomen belastingheffing bedrijfspand

November 2010

Vrije beroepers en de LLP

Jongbloed Aangifte Inkomstenbelasting

Echtscheiding en woning

Rechtsvormen voor medici

Het M-biljet invullen

Jongbloed Fiscaal Juristen helpt ZZP'ers

Oktober 2010

Eindejaarstips 2010

Panama

Z24 Geld lenen van uw werkgever

Zwart geld Zwitserland op CD

Emigratie en belastingaangifte

September 2010

Einde verliesverrekening lege B.V.

Pensioen belastingen portugal

Huis Portugal via offshore vennootschap

Vakantiewoning in Portugal

Belastingen in Portugal

Portugal

Let op termijn terugwerkende kracht

Belastingplan 2011

Emigratie naar Spanje en fiscus

Auto, paard, vliegtuig, scooter en fiscus

Augustus 2010

fiscale scan

Financieel Dagblad

Expats en belastingen

Juli 2010

Verhuur buitenlandse auto in Nederland

Aanpassing BPM juni 2010

Uitspraak BPM in strijd met EU recht

Vragen EU rechter over BPM

Uitspraak BPM en buitenlands kenteken

BPM naar rato gebruik

Belastingbesparing en tips voor ondernemers

Verkoop uw onderneming en fiscus

Fiscaal advies accountants

Juni 2010

Lijfrente bij overdracht onderneming

Vordering op kinderen na bedrijfsoverdracht

Van octrooibox naar innovatiebox

Innovatiebox

2010

foto

Minnares aftrekbaar?

Mei 2010

Rechtbank 10 mei 2010 12 jaarstermijn verworpen

Belastingtarieven Spanje

Inkeerregeling voor 1 juli 2010

Echtscheiding DGA en ondernemer

Echtscheiding ondernemer DGA

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Fiscus sjoemelt met heffingsrente

Inkeerregeling 12 jaar

Herstructurering via fusie of splitsing

April 2010

Medici en belastingen

Belastingtips.nl

BTW Correctie Google

Maart 2010

belastingtips.nl

Emigratie Spanje

Inkeren

Besparen op accountantskosten

ZZP'er wordt geholpen in crisis

Des Bouvrie loopt groter FIOD risico

Bedrijfspand TBS naar BV

Februari 2010

12 jaar navorderen toegestaan

Hoge Raad 26 februari 2010 43670

Hoge Raad 26 februari 2010 43050

Uitspraak 12 jaar navordering Hoge Raad

Werkkamer en onderneming

Renteloos lenen fiscale truc

Partner in dienst nemen

Geldlenen aan klant

Levensloop en DGA

Tipgever en inkeer

Zwart geld in Europa

Bezwaar aanslag Vennootschapsbelasting

Belastingvrij sparen via spaarloon

De Jager wil gestolen informatie zwartspaarders

Januari 2010

Fiscaal nieuws 2010 voor ondernemers

Aangifte Inkomstenbelasting 2009

Studiekosten in aangifte

Frans onroerend goed in BV

Beleggingspand

Suppletie omzetbelasting

Partner in dienst nemen

rendement.nl

Aangifte programma 2009

December 2009

Hulp bij inkeerregeling

Kerst en nieuwjaarsdrukte inkeer

Belastingen op winst

Belastingplannen 2010 definitief

Auto van de zaak

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Ouderschapsverlofkorting

Inkeren voor de kerst

November 2009

Jan Kees de Zwartgeldjager en zijn hulptroepen

Zwart geld in Duitsland

Dividend B.V. uitkeren

Boetebeleid Belastingdienst

Belastingtips 2010

Dwangsom belastingdienst

Fiscale tips eindejaarsgesprek

Eindejaarstips voor particulieren

Telewerken en belastingen

Verhuiskostenvergoeding

Woon- / werkverkeer en fiscus

Oldtimer en bijtelling

Verliesverrekening en fiscus

Fitness en belastingen

Personeelsfeest en fiscus

Mobiele telefoon / internet en fiscus

Diensttijdregeling

Onkostenvergoeding en boekenonderzoek

Gouden handdruk

Freelancer en VAR

Auto van de zaak en fiscus

Spaarloon en fiscus

Geld fiscaal op juiste plek

Herinvesteringsreserve

Verdrag met Liechtenstein

Zwartspaarder tipgever

Eindejaarstips 2009 in De Ondernemer

Fiets van de zaak

Kerstpakket en fiscus

Dubieuze debiteur

Belonen partner

Fiscale voorzieningen

Verlies fiscaal verrekenen

Bijtelling delen met partner

Onbelaste vergoedingen

Zuinige auto fiscaal gezien

Investeringsaftrek 2010

Fiscaal sneller afschrijven

Eindejaarstips voor bedrijven

Eindejaarstips 2009

Export auto

FC Twente

Omzetbelasting en voetbal

Oktober 2009

Middeling

Invordering via overheidsvordering

Samenwerkingsverbanden

Eigenwoning forfait en verzekering

Fiscale oudedagsreserve

Levensloopverlofkorting

Scheiding tafel bed en fiscus

Oldtimer van de zaak

Aanpak buitenlandse vermogens

Betalingsonmacht schriftelijk

September 2009

Winst extra verlagen

Afwaardering activa bedrijfswaarde

Rijksmonument en belastingen

Kerstpakket en belasting

VBI of buitenlandse structuur

MKB-winstvrijstelling

British Virgin Islands en inkeer

Zuid Afrika

DGA fiscus

Oostenrijk en inkeerregeling

Military paard en fiscus

Financien verkoopt deelnemingen in Zwitserland

Augustus 2009

Inkeerlijn zwartspaarders

Milieuvriendelijke auto bijtelling

Fiscale scan medicus

Medicus en BV

Medicus en eenmanszaak

Medici en rechtsvorm

Stoppen met praktijk

Starten als arts

Starten als waarnemer

Starten als huisarts specialist

Bedrijfsopvolging voorbereiden

Zwitserland geeft info VS

Drugshandelaar is ondernemer

30% regeling en dubbele huisvesting

Belgie heft bankgeheim op

Juli 2009

Ver. Koninkrijk 1980

Zwitserland

Zuid Afrika 1971

Verenigde Staten

Tsjechië

Taiwan

Suriname

Sovjet Unie

Bezwaar BPM

Goedkope auto uit buitenland

2009

Vlaktaks

BPM op basis inkoopwaarde

Fiscaal gunstige bedrijfsopvolging

Bankgeheim en zwart geld

Speur- en ontwikkelingswerk

Juni 2009

Zwitserland heft bankgeheim op

Onderneming aan kinderen

Afkoop pensioen bij emigratie

Besluit rijksmonumenten

Beperking inkeerregeling

Commissaris en belastingen

Betalingsregeling Belastingdienst

Mei 2009

TBS regeling gunstiger

300% boete buitenlands vermogen

Klanttevredenheid

Vrijgestelde Beleggingsinstelling DGA

April 2009

Aftrekpost vermogende particulier

Verlies alvast verrekenen

Hogere boetes voor zwartspaarders

Maart 2009

Bankgeheim en inkeerregeling

Inkeer regeling

Europa en zwart geld

FIOD en inkeerregeling

Hoge Raad 20 februari 2009 42.699

Hoge Raad 20 februari 2009 42.702

Spanje

Slowakije

Singapore

Hoge Raad 27 februari 2009

Dubbele aftrek gift en alimentatie

Extra afschrijving

Fiscale eenheid VPB

BTW terugvragen

Kwijtscheldingswinst

Februari 2009

Fiscale creatief crisis in

Ziektekosten in aangifte

Aangifte en woning

Auto van de zaak

Fiscale partners en aangifte

Januari 2009

Nieuw Zeeland

Mexico

Marokko

Malta

Sporter en buitenland

Omzetbelasting suppletie

December 2008

Camper op duits kenteken

Spanje

Polen 1979

Albanië

Fiscale scan

Oktober 2008

Vermogensbelasting in Spanje tot 2008

Inkomstenbelasting in Spanje

Alimentatie dubbel aftrekbaar

Cooperatie fiscaal aantrekkelijk

Augustus 2008

Bijtelling naar tijdsgelang

Juni 2008

VBI voor DGA

Verkoop woning Spanje

Mei 2008

Emigratie Duitsland

Maart 2008

Conserverende aanslagen

Januari 2008

Auto van een derde

December 2007

Belastingen Duitsland

Bedrijven in Duitsland

Pensioen DGA

November 2007

Successie in Duitsland

Juli 2007

Verlies dochter buitenland

Juni 2007

Navordering buitenland

Salary Split

Mei 2007

Beleggen op de Antillen

Inkeerregeling belastingdienst

Fiscus en buitenlands vermogen

April 2007

DGA pensioen bij echtscheiding

Zelfstandigenaftrek

Maart 2007

Arbeidskorting bij emigratie

Januari 2007

Historie Oldenzaalsestraat

Maart 2006

Levensloop en gebruikelijk loon

Januari 2006

Belgie fiscaal paradijs

Vakantiewoning in Spanje

Algemene Voorwaarden

November 2005

Bijverdienen studenten fiscale truc

Oktober 2005

Levensloop regeling voor DGA

Conserverende aanslag verboden

September 2005

AWBZ en ziektekosten

Duitsland belastingparadijs

Augustus 2005

Pensioen en echtscheiding

Directeur groot aandeelhouder adviseren

Afkoop alimentatie niet aftrekbaar

Tarieven erf- en schenkbelasting

Ondernemer en bijtelling auto

Juli 2005

Schenkingsplan

Vrijwilligersregeling

Reiskostenvergoeding

Huisvestingskosten

Telefoonkosten

Koffiegeld vergoeding

Vaste kostenvergoeding

Juni 2005

Werkkleding onbelast

Grijs kenteken en BPM

Mei 2005

VPB Tarieven in Europa

Pensioen en emigratie

Studiekosten werknemer

Echtscheiding en woning

April 2005

Buitenlandse spaarrekening probleem?

Arbeidsovereenkomst checklist

Hypotheekrente afschaffen ?

Maart 2005

Kapitaalsbelasting afgeschaft in 2006

Spreuken

Fiscale senioren tips 65+

Hypotheek en nieuwbouw woning

Tip geld verdienen ziekenfonds

Uitstel aangifte Inkomstenbelasting

Huwelijkse voorwaarden niet geldig

Februari 2005

Makelaar voor voetballer 2005

Fiscaal Jurist

EU tikt Nederland over de vingers

Heffingskortingen

Artiestenovereenkomst

Artiestenregeling

Hof Amsterdam 2000

Besluit BTW en Artiest

Artiest en BTW

Artiestenregeling

Platencontract

Contract optreden

Belastingamnestie 2005

Artiest wel in loondienst

Artiest niet in loondienst

Vlakke belasting Flat Tax 2005

Januari 2005

Belastingaanslag en box 3

Samenlevingsovereenkomst

Detacheringsovereenkomst

Stamrechtovereenkomst 2

Verhuur woning bij echtscheiding

Cijfers echtscheidingen

Levensloop voordelig?

Gift door bedrijf of prive

Boodschappen in buitenland

December 2004

Checklist echtscheiding

Geen zekerheid bij emigratie

Actueel emigratie

Belastingplichtig buitenland?

Fiscaal gratis krant

Producten eigen bedrijf

Schenken vanuit Duitsland

Moet ik tot mijn 65e werken?

Kosten laserbehandeling

Niet vrije vergoedingen

Co ouderschap en scheiding

Overdrachtsbelasting

Kosten procedure

Partneralimentatie

Afkopen alimentatie

Emigratie en buitenlandse stelsels

Echtscheiding

Belastingaangiften

Fusies en overnames

Korting maatschappelijk beleggen

Toetrederskorting

Jonggehandicapten korting

Aanvullende alleenstaande ouderkorting

Alleenstaande ouderkorting

Ouderenkorting

Combinatiekorting

Kinderkorting

Arbeidskorting

Algemene heffingskorting

Kinderaftrek

Verrekening belastingschulden

Kinderen Bernhard betalen fiscus

Tarieven Inkomstenbelasting

Omgangsregeling

hoogte kinderalimentatie

Duur kinderalimentatie

Kinderen en scheiding

Alimentatie en belastingen

Wat is Mediation ?

Investeringsaftrek tabel

Liquidatie ontbinding BV

Platencontract

Overeenkomst Sponsoring

Maatschapsovereenkomst

Verhuur woonruimte

Verhuur fiets

November 2004

Informatie internationaal

Download bedrijven

Actualiteiten eigen woning 2004 en 2005

Borgstelling overeenkomst

Landgoederen

Echtscheiding de voorfase

Zakendoen in Duitsland

Zakendoen in Buitenland

Belastingen in Tsjechië

Belastingen in Hongarije

Ondernemer ja of Nee ?

Tsjechië

Oktober 2004

Douane

Schenking aan kinderen

Checklist samenwonen

Kinderen en samenwonen

Werken en kinderbijslag

Werken & studie

DGA

Borgstelling aftrekbaar

Aftrekbare kosten woning

Verbouwing en hypotheek

Verpleeghuis en dan?

Splitsen bijtelling auto

Startende ondernemer

Werknemer overleden

Samenwerken met partner

Fiets van de werkgever

Geen administratie

Motor van de zaak

Parkeren

Lijst roerende zaken

Hongarije

Auto in Spanje

Belasting in Spanje

Rijbewijs in Spanje

Verblijfsvergunning Spanje

Duitsland

Belasting in Duitsland

Polen

Belastingen in Polen

Actueel fiscaal in Polen

Frankrijk

Fiscus zoekt in Frankrijk

Woning in Frankrijk

Vakantiehuis in Frankrijk

Successie in Frankrijk

Italië

Erfenis in buitenland

Spanje

Algemeen

Tarief Vennootschapsbelasting

Investeringsaftrek

Tarieven & Cijfers

BTW Herziening bedrijfspand

Wonen Belgie of Portugal

Huis kopen op de veiling

Fiscaal gepland doodgaan

UT Nieuws

Werkzaamheden

Deel deze pagina

Laatste update op 03-12-2018
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap