print sitemap zoeken disclaimer contact

WVA onderwijs

Belastingdienst mag opleiding niet beoordelen

Belastingdienst verlies terrein in WVA-zaak

De Hoge Raad heeft in navolging van de conclusie van de Advocaat-Generaal een gevoelige tik uitgedeeld aan de Belastingdienst en zet bestendige lijn in bestaande jurisprudentie op een zijspoor.

De casus:

Belanghebbende heeft een timmerfabriek. Werknemers krijgen een BBL-opleiding aangeboden in het kader van "slimmer produceren". De inspecteur is van mening dat de opleiding niet voldoet en dat er geen recht bestaat op WVA afdrachtvermindering. De geclaimde € 60.000 moet worden terugbetaald. De rechters zijn het met de inspecteur eens. In de procedure komen diverse belangrijke rechtsvragen aan de orde:

  • Mag de inspecteur de opleiding beoordelen?
  • Kan de inspecteur de opleiding beoordelen?
  • Is er in strijd gehandeld met het rechtszekerheids- en zorgvuldigheidsbeginsel?

Mag de inspecteur een opleiding beoordelen?

Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof zijn van van mening dat de inspecteur de opleiding mag beoordelen. Artikel 14 van de Wet afdrachtvermindering onderwijs biedt aanknopingspunten voor het standpunt van belanghebbende dat de inspecteur en de bestuursrechter niet bevoegd zouden zijn om te beoordelen of sprake is van beroepspraktijkvorming, onvoldoende signalen dat dit niet zou mogen. De AG (adviseur Hoge Raad) is het met de ondernemer eens.

De onderwijsinspectie of onderwijsinspecteur mag het onderwijs beoordelen. Aan de werknemers van de timmerfabriek zijn certificaten uitgereikt, hiermee staat vast dat de opleiding deugt. Hiermee is er voldaan aan de voorwaarden voor de afdrachtvermindering. De Hoge Raad zal nu het slotoordeel moeten geven (ik denk eind 2017).

De opleiding, het programma, de praktijkvorming, etc. moeten aan diverse eisen voldoen. Nu zouden we kunnen zeggen: het is een erkende opleiding (CREBO) die onder toezicht staat van een erkende onderwijsinstelling en hiermee is dit wel duidelijk. In de praktijk zien we echter steeds vaker dat er meer wordt gevraagd dan enkel een certificaat, een overeenkomst of nummertje bij de opleiding.

De rechter stelt hierover het volgende:

  • Volgens de rechter is het de bedoeling dat in de praktijk beroepsonderwijs plaatsvindt.
  • De Belastingdienst mag - volgens vele rechters in Nederland - blijkbaar een mening hebben over de kwaliteit van het onderwijs en / of het onderwijsprogramma ook is gevolgd. De AG denkt hier nu anders over.

Noot fiscaal jurist over WVA en opleiding

Het is niet aan de Belastingdienst om een opleiding te beoordelen. De ondernemer moet immers op het systeem (diploma wil zeggen dat een opleiding voldoet aan de voorwaarden) kunnen vertrouwen. Dit is bij veel onderzoeken een groot probleem. De HR en de AG zorger er nu voor dat er duidelijkheid komt over de bevoegdheden van de onderwijsinspectie en de Belastingdienst.

De inspecteur / belastingdienst mag niet beoordelen of een opleiding voldoet aan de eisten van de WEB. De inspecteur mag wel beoordelene of een beroepsopleiding is gevolgd. Deze zaak wordt nu dus voor nader onderzoek verwezen. Er is nog niet echt duidelijkheid en de bewijsvoering zal een ding gaan worden.

Bron WVA opleiding

Hoge Raad d.d. 22 september 2017 (ECLI:NL:2017:2436)

Advocaat Generaal d.d. 20 april 2017 (ECLI:NL:PHR:2017:372 (Diploma = opleiding = recht op WVA) - See more at: http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/tips_trucs/tips_bedrijven/wva_problemen_en_procedures/wva_rechtspraak/#sthash.oG1khKX4.dpuf
Advocaat Generaal d.d. 20 april 2017 (ECLI:NL:PHR:2017:372 (Diploma = opleiding = recht op WVA) - See more at: http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/tips_trucs/tips_bedrijven/wva_problemen_en_procedures/wva_rechtspraak/#sthash.oG1khKX4.dpuf

AG d.d. 20 april 2017 (ECLI:NL:PHR:2017:372).

Gerechtshof Den Haag 6 juli 2016 (ECLI NL GHDHA 2016 2012).

Rechtbank Den Haag 21 juli 2015 (ECLI NL RBDHA 2015 8689).

Deel deze pagina

Laatste update op 23-09-2017
Artikel gemaakt op 07-06-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Belastingdienst mag opleiding niet beoordelen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap