print sitemap zoeken disclaimer contact

Willekeurige afschrijvingen, regeling wordt niet verlengd!

In verband met de economische crisis biedt de overheid vanaf 2009 de mogelijkheid om bepaalde (aangewezen) bedrijfsmiddelen willekeurig, versneld in twee jaar (dus tot 50% per jaar) af te schrijven. Deze regeling loopt tot en met uiterlijk 31 december 2011. Vanaf 2012 kunt u nog wel sneller afschrijven, de zogenaamde afschrijving op lagere bedrijfswaarde.

Over investeringen in 2014, 2015 en 2016 bestaat de mogelijkheid om sneller af te schrijven niet.

Nieuws

Investeringen door ondernemers (IB of VPB) tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013 (mits ingebruikname vóór 1 januari 2016) kunnen direct voor 50% worden afgeschreven. De regeling is minder gunstig dan in voorgaande jaren, in 2013 kan 50% worden afgeschreven edoch het restant moet regulier worden afgeschreven. Deze weeffout in de wetgeving wordt wellicht nog opgelost. U kunt hier de wetgeving raadplegen.

Welke activa?

De willekeurige of vervroegde afschrijving geldt voor alle bedrijfsmiddelen waarin tot en met 2011 werd geïnvesteerd. Dit met uitzondering van: gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen, personenauto’s, immateriële vaste activa (waaronder software), infrastructurele werken en dieren.

Let op: zeer zuinige personenauto's mogen wel willekeurig worden afgeschreven.

De regeling is dus onder meer van toepassing op bestelauto’s, vrachtauto’s, taxi's, inventaris, computers, machines en installaties. Uitgesloten zijn bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan derden (bijvoorbeeld bij een verhuurbedrijf).

Meer weten van faciliteit willekeurig afschrijven in verband met de crisis

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2017
Artikel gemaakt op 11-11-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis Faciliteit willekeurig afschrijven in verband met de crisis

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap