Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen BES-eilanden

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Bes-Eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
26 februari 2011 1 januari 2011  
Tot de BES-eilanden behoren: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Soort inkomsten NL BES Opmerkingen
Box I Loon loon 2.6, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.2.6 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 2,7    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 2.10, lid 1   Tenzij aangesteld ogv Wet materieel ambtenarenrecht BES of diensten op BES verricht door inwoner BES en door een op BES lokaal aangeworven persoon.
artiesten en sporters 2,8   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer   2.6, lid 3  
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art.2.9 lid 4 publiekrechtelijk pensioen 2.10, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   2.9, lid 1  
alimentatie   2.9, lid 5  
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 2.10, lid 1   Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid
afkoopsommen ingegaan pensioen(privaat/overheidsbedrijf)   2.9, lid 1  
afkoopsommen nog niet ingegaan pensioen en lijfrente 2.9, lid 2    
Afkoopsom ingegane lijfrente   2,12  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong   2.9, lid 1  
WAO / WIA-suppletie   2.6, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
2.10, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie loon-beloning beloning)
Wulbz 2.6, lid 1 / 2.7    
W.W.   2.9, lid 1  
ROW rente ter beschikking stellen 2,1    
Box II   winst 2.5 lid 5   10-jaarstermijn, max waardeaangroei periode NL
dividend 2.4 lid 9   10-jaarseis, zie nota van toelichting onderdeel 2.4
Restartikel: zie art. 2.12

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen BES-eilanden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap