print sitemap zoeken disclaimer contact

Eindejaarstips 2015

In dit onderdeel worden de fiscale eindejaarstips voor 2015 opgenomen.

Eindejaarstips 2015 voor de DGA

 1. Schenking aan kinderen ad € 100.000 (inzake aankoop of verbouwing eigen woning).
 2. Hypotheek bij uw eigen B.V.: deze moet u sinds 2013 apart opgeven bij de Belastingdienst.
 3. Dekking pensioen: de Belastingdienst zal scherper kijken naar de dekkingsgraad voor pensioenen in eigen beheer. Overweeg uw pensioenopbouw stop te zetten.
 4. Rekening-courant DGA: zorg ervoor dat u schulden aan uw B.V. schriftelijk bent overeengekomen.
 5. VAR gaat verdwijnen in 2016, bekijk contracten met de ZZP'ers en leg ze voor aan de Belastingdienst. De bestaande VAR’s verliezen ook hun vrijwarende werking.
 6. Beoordeel uw salaris in de B.V.: als DGA wordt u geacht een gebruikelijk loon te genieten, de basis hierbij is € 43.000. Soms moet u meer verdienen, bijvoorbeeld als er iemand in uw bedrijf werkt die meer salaris geniet.
 7. Als u vaak werk uitbesteedt of personeel inleent, dan is het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld sinds 1 juli 2015 groter geworden. Als u niet in een keten zit waarbij werk wordt uitbesteed of mensen worden ingeleend die niet voldoende loon krijgen, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld.
 8. Aan het einde van 2015 ontvangt u een premiebeschikking met de sectorindeling. Tevens krijgt u een opgave van uw premies voor 2016. Meestal sturen DGA's dit naar hun accountant en die klopt het in uw salarisadministratie. Wij adviseren u om er eens goed naar te kijken, zit u wel in de juiste sector? Kloppen de premies?
 9. Overweeg om eens te stoppen met uw pensioenopbouw, dit levert veel problemen en kosten op en daarnaast wordt de wetgeving binnenkort aangepast.

Eindejaarstips 2015 voor bedrijven

 1. Werkkostenregeling: deze moest u invoeren vóór 1 januari 2015. Zorg ervoor dat u de reglementen etc. op orde heeft.
 2. Eenmanszaak naast B.V.: steeds meer DGA's hebben een eenmanszaak naast hun B.V. (reden: fiscaal voordeel).
 3. Voorlopige aanslag: zorg dat deze niet te laag is, de rente over nabetalingen bedraagt sinds 2015: 8%.

Eindejaarstips 2015 voor particulieren

 1. Belastingaanslagen tellen niet als schuld voor box 3. Als u nog belastingaanslagen heeft ontvangen, betaal deze dan vóór 1 januari 2016.
 2. Vooruitbetalen hypotheekrente: Als u verwacht dat uw inkomen in 2016 lager is dan in 2015, dan kan het verstandig zijn om de hypotheekrente over de eerste 6 maanden van 2016 vooruit te betalen. Dit moet in overleg met uw bancaire instelling / hypotheekverstrekker.
 3. Kleine hypotheek: Als u een kleine hypotheek op uw woning heeft (zeg vanaf € 35.000), dan kunt u overwegen om uw hypotheek vóór 1 januari 2016 af te lossen. Het voordeel is dat u dan vanaf 2016 geen huurwaardeforfait / eigenwoningforfait hoeft aan te geven (regeling kleine hypotheken).
 4. Hypotheekrente leegstaande woning: Als uw woning sinds 2013 te koop staat, dan is de hypotheekrente nog drie jaar aftrekbaar, derhalve in 2013, 2014 en 2015.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2017
Artikel gemaakt op 18-08-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips 2015

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap