print sitemap zoeken disclaimer contact

NOW en 30% regeling

Loon dat aan een buitenlandse werknemer wordt betaald viel niet onder de NOW-regeling omdat gebruik wordt gemaakt van de gunstige 30% regeling. Op grond van deze 30% regeling mag 30% van het bruto loon van de werknemer belastingvrij worden uitbetaald. Dat deel van het loon wordt niet gezien als loon voor de NOW-regeling (geen SV-loon).

30% regeling in 2024

Per 1 januari 2024 wordt de 30% regeling aangepast (amendement 30% regeling). Voor ingekomen werknemers die voldoen aan de voorwaarden blijft de 30% regeling voor de eerste 20 maanden zoals deze was. Voor de volgende 20 maanden wordt het percentage gesteld op 20% van het loon en voor de daaropvolgende 20 maanden op ten hoogste 10%. Na 60 maanden is de maximale periode met betrekking tot de 30% regeling verstreken. Bij een beschikking voor een kortere periode dan 60 maanden gelden dezelfde percentages en perioden. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding genoten en beschikking hiervoor hadden.

Procedure over NOW en 30% regeling

Een IT-bedrijf heeft een werknemer in dienstbetrekking die onder de 30% regeling valt. De werknemer is afkomstig uit Taiwan. Voor deze werknemer (een specialist) is de zogenaamde 30% regeling aangevraagd. Via deze speciale regeling mag aan unieke / specialistische werknemers 30% van het bruto loon netto worden uitbetaald. Dit loon valt niet onder het zogenaamde SV-loon en daardoor wordt er geen NOW-compensatie hierover verstrekt. Het IT-bedrijf is het hier niet mee eens. Het UWV had in haar optiek moeten uitgaan van het werkelijke loon of de werkelijke loonkosten. Het deel van het loon dat niet is onderworpen aan premies wordt volgens het IT-bedrijf ten onrechte niet meegenomen.

De rechter kiest de strakke lijn. Er is geen sprake van SV-loon, dus geen grondslag voor de NOW-regeling. Het loon dat volgens de 30% regeling wordt voldaan valt onder de eindheffing (artikel 31.1.f Wet Loonbelasting) en dus niet onder het SV-loon (geen loon in de zin van de Wfsv). De regeling voor de NOW is duidelijk en de uitvoerder (het UWV) mag dit niet naar eigen inzicht anders invullen. Er is volgens de rechter ook geen sprake van discriminatie. Als dit al zo zou zijn, dan is er een rechtvaardigingsgrond. De NOW-regeling is een eenvoudige regeling (?) die robuust is, hierin past geen maatwerk, aldus de rechtbank.

Bron NOW en 30% regeling

Rechtbank Limburg d.d. 16 december 2020 ECLI:NL:RBLIM:2020:9970

Procedure in bezwaar of beroep inzake de NOW?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 27-10-2023
Artikel gemaakt op 08-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Procedures NOW-regeling 30% regeling NOW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap