print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale mogelijkheden werknemersparticipatie

Steeds vaker stellen bedrijven ons de vraag hoe ze goede mensen aan hun bedrijf kunnen binden. De werknemersparticipatie winst aan populariteit. De redenen hiervoor zijn:

  1. Belonen via aandelen is goedkoper.
  2. Minder salaris betalen, maar betalen via aandelen (minder cash out).
  3. Werknemers meer betrekken bij het bedrijf.
  4. Minder verloop en goede mensen behouden.

Structuur bij werknemersparticipatie

De meest gekozen optie is dat werknemers aandelen krijgen (vaak een belang lager dan 5%). Het stemrecht op de aandelen komt niet bij de werknemers te liggen (of bij een kleine groep werknemers). Dit wordt geregeld via een zogenaamde Stichting Administratiekantoor (de STAK). De werknemers krijgen derhalve geen gewone aandelen, maar certificaten van aandelen (aandelen zonder stemrecht). De werknemer heeft dan enkel de economische gerechtigheid op de aandelen.

Welk percentage krijgen de werknemers?

De werknemers krijgen veelal individueel een percentage dat lager ligt dan 5%. In totaal wordt er meestal niet meer dan 20% van de aandelen aan de werknemers gegeven of verkocht.

Fiscale aspecten werknemersparticipatie

Bij het toetreden van de werknemer (uitgifte aandelen of verkopen aandelen) kunnen er fiscale aspecten ontstaan. Dit kan ook gebeuren bij de realisatie, dus de verkoop door de werknemer (of inkoop door het bedrijf zelf). De werknemer heeft feitelijk 2 opties:

  1. De werknemer zal de waarde van de aandelen betalen (via een lening van het bedrijf of met eigen geld). Dan zijn er geen fiscale gevolgen.
  2. De werknemer hoeft niks te betalen of zou te weinig betalen. Dit is dan loon in natura, de loonheffing hierover moet door de werkgever worden betaald (en door de werknemer moeten worden vergoed).

Hoe waarde bedrijf berekenen bij werknemersparticipatie?

Wij begeleiden regelmatig bedrijven bij een werknemersparticipatie. De werkgever wil een door de Belastingdienst goedgekeurde structuur en hiervoor is vooroverleg omtrent de participatie wenselijk. De Belastingdienst berekent de waarde van het bedrijf veelal via de zogenaamde DCF-methode (discounted cash flow methode). Een andere optie is dat wordt aangesloten bij een recente verkooptransactie binnen het bedrijf. Uiteindelijk moet de waarde in het economische verkeer worden vastgesteld.

Vragen over werknemersparticipaties

Een werknemersparticipatie is best voordelig en een echte kans voor de toekomst. Wilt u een vrijblijvend gesprek, bel met één van onze adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-09-2016
Artikel gemaakt op 12-09-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Werknemer Fiscale mogelijkheden werknemersparticipatie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap