print sitemap zoeken disclaimer contact

Werken in Duitsland en AOW

"Kleine baan met grote gevolgen"

Werken in Duitsland en wonen in Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor de sociale verzekeringen (zoals de AOW) in Nederland. U bouwt dus AOW op in Nederland en heeft recht op toeslagen. Zodra u echter buiten Nederland gaat werken (of wonen), dan bent u in principe verzekerd voor de sociale verzekeringen in dat land.

Advisering ondernemers Duitsland / Nederland

Wij adviseren vele Duitse ondernemers die in Nederland ondernemen maar ook Nederlandse ondernemers die in Duitsland willen starten. Ons team van specialisten helpt u graag bij de eerste stappen en/of doorontwikkeling. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

In Duitsland werken en sociale verzekeringen

Duitsland kent sinds jaren de zogeheten Geringfügige Beschäftigung, in het spraakgebruik ook Minijob geheten. Bedoeld als bijbaan voor studenten of om als werkloze weer voorzichtig tot de arbeidsmarkt toe te treden. Momenteel heeft de Minijob een grote vlucht genomen. Het is een baan met een loon van maximaal € 450 per maand. Het minimumloon in Duitsland is € 9,35 per uur, dus per maand mogen maximaal 48,13 uur gewerkt worden. Met de Minijob is de werknemer niet sociaal verzekerd. Wél is er een regeling voor ziekte en ook worden bijdragen voor de ouderdomsrente afgedragen. Dat laatste overigens pas sinds 2013. Hier kun je van afzien.

Minijob ook voor Nederlanders?

De Minijob staat ook open voor Nederlanders. Hiermee bedoel ik dan mensen die in Nederland wonen. Het is echter zaak hier goed over na te (laten) denken. In 2020 is in een arrest van de Hoge Raad duidelijk geworden dat een Minijob in Duitsland grote problemen kan opleveren voor de AOW-opbouw in Nederland.

Als voorbeeld dat een kleine baan grote gevolgen kan hebben heeft de Hoge Raad op 24 januari 2020 arrest gewezen in een zaak die over het jaar 1988 (!) gaat. Hierbij waren alle Nederlandse instanties doorgelopen plus het Europese Hof en nu weer de Hoge Raad. De kern was dat een in Nederland woonachtige persoon die alleen een Minijob in Duitsland had (ze was kapster), dan ook daar sociaal verzekerd is en niet in Nederland. In de casus had dat gevolgen voor de Nederlandse AOW, terwijl er in Duitsland geen “Rente” werd opgebouwd. Grote gevolgen dus voor een kleine baan.

Ook nu nog gevolgen voor Minijob?

Sinds 2013 – dus tijdens de procedure – is in Duitsland geregeld dat een Minijobber ook “Rente” opbouwt. Maar het blijft uitkijken. Het gevolg van een Minijob kan zijn dat je wél Duitse Rente opbouwt maar geen AOW. Omdat de Duitse hoogte van de rente afhankelijk is van het inkomen, zal deze Rente fors lager zijn dan de AOW.

Verzekeringsplicht bij werken in het buitenland

Het is algemeen van belang om goed te kijken naar de verzekeringsplicht als je overweegt om over de grens te gaan werken. Hoofdregel is dat men verzekerd is in de staat waar men woont. Als men vervolgens in beide staten werkt, blijft dit vrijwel altijd zo. Als het inkomen uit Nederland vervalt of relatief heel klein wordt, dan is men in het buitenland (in deze casus in Duitsland) sociaal verzekerd. Bij een normale baan horen hier ook de normale dekkingen bij. De Minijob blijft wat bijzonders. Zo is er geen ziektekostenverzekering.

Conclusie werken in het buitenland en AOW

Iemand die in Nederland woont en overweegt om een baan in Duitsland te accepteren moet goed stilstaan bij de gevolgen voor de sociale zekerheid. Als u problemen heeft ondervonden en / of advies wilt over het wonen, werken of ondernemen in Duitsland, neemt u dan contact op met onze Duitsland-desk, zie onderstaande adviseurs.

Bron sociale verzekeringen en werken in buitenland

Hoge Raad d.d. 24 januari 2020 ECLI:NL:HR:2020:18

Hof van Justitie EU d.d. 26 maart 2019 ECLI:EU:2019:252

Hoge Raad d.d. 2 februari 2018 ECLI:NL:HR:2018:127

Centrale Raad van Beroep 6 juni 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:2144)

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 30-01-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Werken Duitsland en AOW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap