print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Boete bij vermogen buitenland

De inkeerregeling is per 2 juli 2009 aangepast.

  • Een inkeerder krijgt (vanaf 2010) een boete van 15%, dit geldt niet voor de periode van twee jaar na de aangifte. Gedurende 2 jaar kun je straffeloos vrijwillig verbetering aanvragen. Wie later spijt krijgt en tot inkering komt, moet 15% boete betalen.
  • De boete die Nederlanders krijgen als zij hun geld "in het geheim" op een buitenlandse bankrekening zetten is per 2 juli 2009 van 100% naar 300% gegaan.
  • Op termijn wordt de inkeerregeling - volgens de staatssecretaris - afgeschaft, reden hiervoor is dat op termijn het bankgeheim wordt afgeschaft.

Contactpersoon

Voor vragen over de inkeerregeling, de 12-jaarstermijn of de boete kunt u terecht bij de heer mr. drs. Sanne van den Elst of de heer mr. Dennis J.B. Jongloed.

300% boete

Staatssecretaris De Jager heeft in het fiscale stimuleringspakket (vijfde nota van wijziging) een voorstel opgenomen om de vergrijpboete voor buitenlandse banktegoeden die worden verzwegen te verhogen van 100% tot 300%, dit voorstel is per 2 juli 2009 aangenomen. De verhoging van de boete wordt beperkt tot inkomen uit box 3 (sparen en beleggen). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen inkomen dat in het buitenland of in Nederland is opgekomen. Over de jaren vóór 2 juli 2009 bedraagt de boete 100%. Het is beleid dat bij de eerste aanvaring met de Belastingdienst over dit onderwerp de boete wordt gehalveerd, derhalve tot 150% resp. 50%.

Een terugblik

De kredietcrisis heeft de jacht van de overheid op zwart geld doen toenemen. Dit werd gestimuleerd door de felle reactie van de Verenigde Staten. Steeds meer belastingplichtigen kiezen eieren voor hun geld. Op ons kantoor blijft het druk met gesprekken over inkeerregelingen.

Van de vele miljarden die op buitenlandse bankrekeningen staat, komt de Belastingdienst slechts een druppel op het spoor. Door krachtige taal en aanpassing van wetgeving probeert de Belastingdienst om de druk op te voeren. Gezien het aantal meldingen blijkt dit – voor de kleine inkeerders – te werken. Het risico dat de Belastingdienst een buitenlandse bankrekening op het spoor komt, neemt wel met de jaren toe. De Belastingdienst kijkt 12 jaar terug, dus verhuizen van het geld zal het probleem niet direct oplossen. Contant mag u meestal niet meer dan € 10.000 per persoon meenemen over de grens. Dit maakt het verplaatsen van geld dus ook lastig.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 08-05-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling 300% boete buitenlands vermogen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap