print sitemap zoeken disclaimer contact

Piloot woonachtig in Nederland krijgt geen voorkoming dubbele belasting

Henk woont in Nederland en werkt sinds 2019 voor een engelse (Britse) luchtvaartmaatschappij. Henk maakt bezwaar tegen de door hemzelf ingediende aangifte inkomstenbelasting over 2019. Henk stelt dat hij recht heeft op op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Volgens Henk is het Verenigd Koninkrijk bevoegd om te heffine over zijn werkzaamheden omdat deze werkzaamheden op of boven het britse grondgebied hebben plaatsgevonden. De overige werkzaamheden (wachten en opleidingen) moeten pro rate worden verdeeld. Vorenstaande staat redelijk duidelijk in het commentaar bij het OESO modelverdrag. De rechtbank is het niet met Henk eens.

Nieuw besluit voorkoming dubbele belasting

Als u in Nederland woont wordt u voor uw wereldinkomen in Nederland belast. Voor het in het wereldinkomen begrepen buitenlandse inkomen wordt het heffingsrecht (op grond van belastingverdragen of andere regelingen) vaak toegewezen aan het andere land. Nederland verleent hierover een vermindering tot het voorkomen of vermijden van dubbele belasting. In het verdrag staat meestal opgenomen voor welke inkomsten - op welke wijze - een voorkoming wordt gegeven. Dit kan volgens de vrijstellingsmethode of de verrekeningsmethode. Dit kan worden aangevuld met een verrekening van buitenlandse bronbelasting. Er is sinds 2023 een nieuw besluit dat het oude besluit uit 2008 vervangt. Het nieuwe besluit kunt u hier raadplegen.

Noot inzake belastingheffing piloten

Nederland heeft met veel landen in de wereld een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten. Hierin is standaard een artikel opgenomen (hierna: pilotenartikel) waarin kortweg staat waar inkomsten uit dienstbetrekking voor werkzaamheden verricht aan boord van een lucht- of zeevaartuig, geëxploiteerd in het internationale verkeer, mogen worden belast. Dit is óf het land waarvan de werknemer inwoner is, óf het land waar de maatschappij waarvoor wordt gevlogen is gevestigd. In het verdrag met de UK staat uitdrukkelijk dat het woonland mag heffen. Dat het commentaar iets anders zegt doet er dan niet meer toe.

Dat het soms complex kan zijn volgt uit een andere uitspraak;

  • Een uitspraak uit 2016 gaat over een casus van een Easyjet piloot, wonend in Nederland, gestationeerd in Italïe, waarbij Easyjet is gevestigd in Engeland. Voor de liefhebber laat de Rechtbank in haar uitspraak mooi zien hoe bepaald dient te worden welk verdragsartikel van toepassing is en vervolgens of er sprake is van een vaste inrichting. Voor de piloot in kwestie ging het uiteindeliljk goed, in die zin dat de conclusie is dat Easyjet een vaste inrichting heeft in Italïe voor wiens rekening de loonkosten zouden moeten komen. Het gevolg daarvan is dat Italië mag heffen over de looninkomsten en dat Nederland voorkoming van dubbele belasting moet verlenen.

Het begrip internationaal verkeer en de daarop gebaseerde belastingheffing over inkomsten van piloten en cabinepersoneel is wel in beweging. Dit blijkt uit de procedure bij de Hoge Raad waarover de AG een stukje heeft geschreven. Dit betreft wel een twee landen situatie (leiding maatschappij in land 1, piloot fiscaal inwoner in land 2) waarbij men stelde dat alleen voor internationale vluchten voorkoming van dubbele belasting verleend moet worden. De AG stelt dat er een ruime uitleg aan de definitie internationaal verkeer moet worden gegeven waardoor ook de inkomsten die zien op binnenlandse vluchten en gronddagen onder deze bepaling vallen en daardoor belastbaar zijn in het woonland dan wel het land waar de feitelijke leiding is gevestigd van de maatschappij. De Hoge Raad volgt op 23 juni 2023 het standpunt van de AG.

Piloten lopen soms tegen forse naheffingen aan die jaren na dato worden opgelegd. In sommige gevallen wordt voor deze fiscale schade de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk gesteld (lees hiertoe een lopende procedure bij de Hoge Raad inzake de KLM)

Praktijk

In de praktijk zie je dat er in de luchtvaart vaak drie of meer landensituaties voorkomen. Bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappij gevestigd in Noorwegen, contractor in het VK, gestationeerd in Spanje en woonachtig in Nederland. Of er worden voor een maatschappij zowel internationale vluchten en binnenlandse vluchten gevlogen. Dan wordt het een leuke puzzel om uit te zoeken welke verdragsartikelen van toepassing zijn en waar belasting verschuldigd is. Dan hebben we het nog niet gehad over sociale verzekeringen.

Wij hebben veel ervaring met deze situaties en snappen hoe het werkt. Mocht u dus advies nodig hebben of u zoekt iemand voor het invullen van uw inkomstenbelastingaangifte, dan bent u bij ons aan het goede adres.

Wat kunnen wij - in fiscale zin - voor piloten betekenen?

  • Advisering inzake welke landen fiscaal gunstig zijn voor een emigratie
  • Belastingadvies inzake eigen woning / vermogen
  • Verzorgen aangifte inkosmtenbelasting (M Biljet)
  • Afstemming en overleg met de Belastingdienst
  • Indienen vrijstelling loonheffing
  • Afstemming buitenlandse fiscaal jurist inzake emigratie

Bron piloot die werkt in de UK

Rechtbank Noord Nederland d.d. 24 april 2023 ECLI:NL:RBNHO:2023:4544

Hoge Raad d.d. 23 juni 2023 ECLI:NL:HR:2023:953

Piloot en vragen over belastingheffing of belastingaanslagen ontvangen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 23-06-2023
Artikel gemaakt op 21-06-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Piloten en fiscus Piloot werkt voor UK werkgever

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap