print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingen Duitsland

Duitsland is ongeveer 9 keer zo groot als Nederland en er wonen ruim 85 miljoen mensen. Binnen Europa moet ook Duitsland mee met de sneltrein van belastingverlagingen. De tarieven in Duitsland gaan omlaag, de grondslagen zullen hoger worden.

Belastingverlaging

De Duitse VPB wordt verlaagd tot 15% (was 25%). Gecombineerd met de gemeentelijke belastingen en de solidariteitsheffing wordt het tarief ongeveer 30% (is nu 38%). Winsten moeten dus uit 2007 worden uitgesteld naar 2008 en volgende jaren.

Renteaftrek wordt beperkt

In Nederland is rente op leningen niet altijd volledig aftrekbaar, in Duitsland wordt de renteaftrekbeperking ook verder doorgevoerd (thin capitalization rules). Hiervan is pas sprake als de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen 1,5 : 1 te boven gaat en de rechtspersoon ook geen geld onder deze omstandigheden van derden zou kunnen krijgen. De drempel bedraagt € 250.000 aan rente. De rente kan alsdan beperkt worden tot 30% van de winst. De rente die niet aftrekbaar blijkt kan worden doorgeschoven naar volgende jaren.

Verliescompensatie

Als u meer dan 25% van de aandelen in een rechtspersoon verkoopt (binnen 5 jaar) kan een deel van de verliesverrekening komen te vervallen (dit was 50%).

Transfer pricing

Als u zaken doet tussen uw Duitse bedrijf en uw Nederlandse bedrijf, moet u zakelijk handelen. U moet een uitgebreid rapport hebben en uw doorbelastingen goed en uitgebreid onderbouwen. Het lijkt veel op het Nederlandse stelsel, edoch er is meer papierwerk vereist. Het "at-arms length" principe geldt ook in Duitsland. Dit betekent dat de prijs die een derde zou moeten betalen gelijk moet zijn aan de interne prijzen. De Belastingdienst gaat hierop strenger controleren vanaf 2008. Duitsland kan bij een emigratie vanuit Duitsland naar Nederland ook een extra exit heffing opleggen.

Meer weten van belastingen duitsland

Deel deze pagina

Laatste update op 02-10-2018
Artikel gemaakt op 26-12-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Belastingen Duitsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap