print sitemap zoeken disclaimer contact

FIOD inval

Een FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingdienst) inval komt steeds vaker voor. De FIOD is de opsporingdienst van de Belastingdienst. Wij begeleiden - veelal met een gespecialiseerde advocaat - vrijwel maandelijks onderzoeken en invallen van de FIOD.

FIOD inval, en dan?

Een inval van de FIOD ziet u meestal niet aankomen, veelal staan ze ineens voor de spreekwoordelijke deur. Een inval is altijd het gevolg van een strafrechtelijk onderzoek. Er is dan een redelijk vermoeden van een strafbaar feit (veelal fraude), hierbij kunt u denken aan:

 • Belastingontwijking door structuren / witwassen;
 • Faillissementsfraude;
 • BTW-fraude (carrouselfraude);  
 • Valsheid in geschrifte.

Soms bent u getuige en soms ook verdachte. Steeds vaker zien we dat een getuige uiteindelijk ook verdachte wordt. Het is belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat en fiscaal jurist.

FIOD inval en bijstand advocaat en / of fiscaal jurist

Het is van belang (ook voor de werkgever) om daar waar nodig tijdig een advocaat en fiscaal jurist te raadplegen of in te schakelen. Soms zal een telefonisch consult voldoende zijn, soms zal zijn / haar komst moeten worden afgewacht. De opsporingsambtenaren van de FIOD komen meestal met twee of meer personen en melden zich bij de receptie. Veelal gaat dat gepaard met lichte vormen van intimidatie, waardoor het personeel van de receptie in verwarring raakt. Het is zaak dat dit personeel exact weet hoe ze moeten handelen. Een cursus "hoe ga ik om met de FIOD" wordt regelmatig door ons verzorgd bij grotere bedrijven, accountantskantoren of collega belastingadvieskantoren.

Binnentreding en inbeslagneming

Op grond van artikel 83 AWR zijn FIOD-ambtenaren bevoegd het kantoor binnen te treden. Op grond van artikel 81 AWR zijn zij te allen tijde bevoegd voorwerpen in beslag te nemen. Handel dan als volgt:

 • Bel in dit geval eerst een advocaat.
 • U bent verplicht hieraan mee te werken. Werk hier echter nooit vrijwillig aan mee. Vraag een kopie van het schriftelijke bevel tot uitlevering als bewijs richting cliënt.
 • Loop bij voorkeur met twee personen met de ambtenaren mee. Beantwoord ondertussen geen vragen maar blijf u op uw zwijgrecht en / of geheimhoudingsplicht beroepen.
 • Alle voorwerpen die los liggen mogen in beslag worden genomen, men mag echter geen kasten openen.
 • Maak kopieën van essentiële stukken die in beslag zijn genomen en maak een lijst van alle in beslag genomen stukken. Laat deze als ontvangstbewijs tekenen.
 • Vraag om een zo spoedig mogelijke teruggave van de in beslag genomen stukken. Laat u niet opjagen, neem er de tijd voor.

Doorzoeking

Een doorzoeking vindt plaats op grond van artikel 96c WvSV (Wetbeoek van Strafvordering). Voor een doorzoeking van een kantoor of bedrijf is geen toestemming meer vereist van de Rechtbank. De (hulp-)officier van justitie is hiertoe bevoegd (tot het doorzoeken van een woning is alleen de rechter-commissaris bevoegd). Handel in dit soort situaties als volgt:

 • Bel een advocaat en vraag of men op zijn komst wil wachten. 
 • De opsporingsambtenaren zijn bevoegd kasten te openen en zonodig open te breken. Laat het echter niet zover komen. Teken protest aan, wijs de stukken die men in beslag wil nemen aan, maar laat de ambtenaren ze zelf pakken. Laat deze handelwijze opnemen in het proces-verbaal van de doorzoeking.
 • Loop bij voorkeur met twee personen met de ambtenaren mee. Beantwoord ondertussen geen vragen, maar blijf u op uw zwijgrecht en / of geheimhoudingsplicht beroepen.
 • Maak kopieën van essentiële stukken die in beslag zijn genomen en maak een lijst van alle in beslag genomen stukken. Laat deze als ontvangstbewijs tekenen.
 • Laat u niet opjagen, neem er de tijd voor.
 • Vraag om een zo spoedig mogelijke teruggave van de in beslag genomen stukken.

Begeleiding bij een FIOD-inval

Een FIOD-inval is is voor veel mensen geen dagelijkse praktijk. Realiseer u dat dit voor de FIOD-ambtenaar anders ligt, hij weet hoe het spel werkt. Het intermenselijke spel is belangrijker dan de fiscale kant van de zaak. Een ervaren adviseur die u begeleidt is hierbij van cruciaal belang. Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Begeleiding bij een FIOD Inval?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 09-03-2018
Artikel gemaakt op 08-03-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht FIOD onderzoek Fiod Inval

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap