print sitemap zoeken disclaimer contact

Rijksmonument en belastingen

Er gold een fiscaal gunstige regeling voor (groot) onderhoud aan een rijksmonument. De regeling voor eigen woningen en beleggingspanden in box 3 is verschillend. Deze regeling is afgeschaft per 1 januari 2019. Tot dat moment waren kosten voor rijksmonumenten aftrekbaar, hieronder de oude regeling. Vanaf 2019 geldt een subsidieregeling voor instandhouding van rijksmonumenten, informatie hierover treft u aan op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bij onderdeel subsidies.

Nieuws aftrek rijksmonument

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 bestaan, dit heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 laten weten. Het document kunt u hier raadplegen.

Kosten onderhoud aftrekbaar, subsidie voor de verbouwing, financiering tegen lage rente, geen overdrachtsbelasting en wonen in een historische woning of een kasteel. Het gaat allemaal samen.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed.

Rijksmonument

De regeling geldt alleen voor erkende rijksmonumenten en dus niet voor gemeentelijke monumenten, stadgezichten, etc.

Subsidie

Voor sommige verbouwingen kunt u een subsidie aanvragen.

Fiscale voordelen

De kosten voor echt onderhoud zijn (boven een drempel van 0,75% van de WOZ-waarde) aftrekbaar. Hierbij kunt u denken aan schilderwerk, reparaties, vervangen dak, reparatie elektra of het grote onderhoud van de tuin. Verbeteringen aan de woning (isolatie, dubbel glas, etc.) zijn niet aftrekbaar. Als u subsidie voor een verbouwing krijgt, moet u deze in mindering brengen op de eventueel aftrekbare kosten. Verbouwt u in 2010 en krijgt u de subsidietoekenning pas in 2012, dan zijn de kosten in 2010 aftrekbaar en neemt u de subsidie in 2012 op als negatieve verbouwingskosten. Er kan discussie ontstaan met de fiscus over onderhoud of verbetering. Hierover kunt u vooraf duidelijkheid krijgen door het indienen van een plan. Doet u dit 3 maanden voordat u begint. Er komt dan een taxateur van de Belastingdienst bij u langs.

Aftrek parkervloer monumentenpand

X koopt (in 2011) een woning / appartement. Er wordt voor 10.000 euro een nieuwe parkervloer ingelegd. De kosten zijn volgens de inspecteur niet aftrekbaar omdat in geen sprake is van herstel in oude toestand. Verder stelt de Belastingdienst dat sprake is van herinrichtingskosten (niet aftrekbare huurderslasten).

  • De rechtbank is het met X eens, kosten aftrekbaar
  • Het Gerechtshof is het niet met X eens, kosten niet aftrekbaar, zijn huurderslasten

De heer X gsaat in cassatie en verwijst naar een besluit uit 2016. In dit besluit staat dat kosten van een parkervloer aftrekbaar zijn. Volgens de AG (31 januari 2017, ECL NL PHR 2017 54) mag X - ook voor het eerst in cassatie - naar dit besluit verwijzen. De AG stelt voor om de procedure bij een ander Gerechtshof nogeens over te doen (verwijzen).

Afschrijving

U kunt 15% van het bruto eigenwoningforfait ten laste van uw inkomen brengen.

Lening

Als eigenaar van een monumentenpand komt u voor de instandhouding van uw monument in aanmerking voor een restauratiefondshypotheek. U kunt tot 70% van de vastgestelde onderhoudskosten (maximaal € 300.000) via een lening gefinancierd krijgen, als de kosten niet aftrekbaar zijn, zelfs tot 100%. De (annuïteiten)lening kent een rente van 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. Aanvragen via het restauratiefonds.

Tip

Pas op met extreme verbouwingen. Als een geheel nieuw pand ontstaat, zijn de kosten veelal niet aftrekbaar.

Tip

Spaar onderhoud op omdat u dan wellicht voor een goedkope financiering in aanmerking komt en minder last hebt van de drempel bij onderhoudskosten.

Tip

Ook de brand- / opstalverzekering, erfpacht, eigenaarsdeel OZB en waterschapslasten zijn aftrekbaar.

Vragen over Rijksmonument?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 05-03-2020
Artikel gemaakt op 23-09-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Diverse columns 2009 Rijksmonument en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap