print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel emigratie

Ontslagvergoeding bij internationale detachering

Er zijn veel Nederlandse multinationals die werknemers voor korte of langere tijd uitzenden naar het buitenland. Dat gebeurt meestal via een detacheringscontract waarbij de Nederlandse werknemer in dienst komt van een buitenlands onderdeel van de organisatie.

Ondanks de berichtgevingen dat de crisis langzaam aan zijn einde komt, voeren bepaalde multinationals nog steeds grote reorganisaties door. Vooral in de oil and gas industry zijn het op dit moment (najaar 2015) roerige tijden. Door de sterk dalende olieprijzen worden wereldwijd allerlei projecten op het gebied van oil and gas stopgezet, geheel afgebroken en nieuwe projecten komen nauwelijks nog van de grond.

Eén van de voorbeelden is bijvoorbeeld Shell. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf heeft wereldwijd projecten via buitenlandse onderdelen van Shell. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers over 2015 heeft Shell aangekondigd dat er wereldwijd zo'n 6.500 mensen het concern moeten verlaten.

Binnen Shell, maar uiteraard ook bij andere multinationals, zijn er altijd veel Nederlandse werknemers die voor korte of langere periode worden uitgezonden naar het buitenland. Op het moment dat zo'n werknemer in een afvloeiingsregeling komt te zitten waarbij een ontslagvergoeding aan de orde is, gelden op fiscaal gebied een aantal specifieke regelingen.

Een ontslagvergoeding vloeit fiscaal altijd voort uit de dienstbetrekking. Indien er spake is van een bepaald woonland, een bepaald werkland (al dan niet hetzelfde land als het woonland) en soms ook nog eens een betaling van de ontslagvergoeding uit weer een ander land, dan spelen belastingverdragen een grote rol om te bepalen waar uiteindelijk belasting betaald dient te worden.

Referentieperiode

Doordat de ontslagvergoeding voortvloeit uit de dienstbetrekking, is in verdragssituaties altijd het arbeidsartikel van toepassing. Voor de belastbaarheid van de ontslagvergoeding werd in het verleden, op basis van Nederlandse jurisprudentie, altijd een referentieperiode genomen van 5 jaar. De feitelijke belastingheffing over de ontslagvergoeding werd dan toegerekend aan de werklanden waarin de werknemer in de voorgaande vijf jaren fiscaal belast inkomen had genoten.

Als gevolg van wijzigingen in het OESO commentaar, waarop in eerste instantie alle belastingverdragen zijn gebaseerd, is deze referentieperiode beperkt tot één jaar. Bij langdurige detachering zal dus bijna altijd de heffing toekomen aan het werkland. Het eventueel terugkeren naar Nederland tijdens een afvloeiingsregeling kan tot gevolg hebben dat de heffing gedeeltelijk weer terug komt te liggen in Nederland. Ook bij detachering korter dan een jaar kan de belastingheffing verdeeld worden tussen Nederland en het werkland. Vooral wat oudere werknemers die in dit traject zitten en wellicht na de afvloeiingsregeling met (vervroegd) pensioen gaan, zullen moeten overwegen of en op welk moment ze eventueel terugkeren naar Nederland.

In heel specifieke situaties kan een ontslagvergoeding onder het pensioenartikel van een belastingverdrag vallen waardoor meestal het woonland heffingsbevoegd zal zijn. Dit is echter erg afhankelijk van de omstandigheden waaronder de toekenning van de vergoeding gebeurt.

Tax waiver

Omdat de ontslagvergoeding meestal betaald wordt door het Nederlandse moederbedrijf, zal dit bedrijf een zogenaamde tax waiver willen ontvangen van de Belastingdienst. Zonder tax waiver zal het moederbedrijf vrijwel altijd Nederlandse loonheffing inhouden op de ontslagvergoeding, ook als dat verdragstechnisch niet zou hoeven. Voor de werknemer is het uiteraard prettiger om de ontslagvergoeding geheel of gedeeltelijk vanuit Nederlands perspectief onbelast te ontvangen. Het voordeel zit vaak in het veel lagere belastingtarief in het werkland. De werknemer zal meestal zelf nog aangifte moeten doen in het werkland van de ontslagvergoeding en dient vervolgens zelf daar de belasting te betalen.

Indien u vragen heeft over uw specifieke situatie bij een ontslagvergoeding bij internationale detachering, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Uiteraard kunnen wij ook de tax waiver voor u aanvragen bij de Belastingdienst.

Meer weten van ontslagvergoeding internationale detachering

Deel deze pagina

Laatste update op 21-01-2021
Artikel gemaakt op 19-11-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Ontslagvergoeding internationale detachering

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap