print sitemap zoeken disclaimer contact

Studiekosten piloot

Piloten in opleiding maken over het algemeen flinke studiekosten. Deze kosten zijn in principe aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek onder de noemer "scholingskosten".

Studie in het buitenland

X gaat studeren in de Verenigde Staten. X stelt dat de reiskosten en verzekeringskosten die hiervoor zijn gemaakt aftrekbaar zijn. De inspecteur en het Gerechtshof zijn het niet met de belastingplichtige eens. In artikel 6.27 Wet IB wordt erg strikt bepaald welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn, deze lijst is limitatief. Ook is er geen strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel en/of evenredigheidsbeginsel.

Nieuws scholingskosten per 2022

De fiscale aftrek van scholingskosten in de aangifte inkomstenbelasting komt per 2022 te vervallen. De fiscale aftrek wordt vervangen door een nieuwe STAP regeling (subsidie). Voor iedereen vanaf 18 jaar komt er een budget. Het kan zijn dat dit formeel niet gaat lukken, de scholingskosten zulllen dan vanaf 2023 niet meer aftrekbaar zijn, dit wordt in 2021 duidelijk. De STAP regeling wordt uitgevoerd door het UWV en DUO. Voor meer informatie lees deze kamerbrief d.d. 4 juni 2021

Beperkingen studiekosten piloot

Er zijn echter wel beperkingen ten aanzien van de scholingskosten die in aftrek kunnen worden gebracht. Ten eerste is er een drempel van € 500. Alleen voor zover de kosten hoger zijn dan deze € 500, zijn ze aftrekbaar. Naast de drempel is er echter ook een plafond van € 15.000 aan kosten die maximaal per jaar in aanmerking mogen worden genomen. Dit betekent dat bij scholingskosten van € 15.500 of meer per jaar het maximum aan aftrek is bereikt, het meerdere is niet aftrekbaar.

Voor studenten die jonger zijn dan 30 jaar is een uitzondering gemaakt. Zij mogen een periode aanwijzen van 16 kalenderkwartalen (maximaal 4 jaar derhalve) waarin het plafond niet geldt. In deze periode mogen derhalve de werkelijke kosten worden aangegeven voor zover ze boven de drempel uitkomen van € 500. De standaardperiode hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Je mag dus een break nemen of de periode voor meerdere studies gebruiken, zolang het maximum van 16 kalenderkwartalen niet is bereikt. Aanvullende voorwaarde is dat de studie een dusdanige omvang moet hebben, dat je er geen volledige baan naast kunt hebben.

Rechter, studiekosten piloot

De Rechtbank Gelderland heeft op 6 januari 2015 (ECLI:NL:GHDHA:2017:1069) een uitspraak gedaan. De Rechtbank heeft in een procedure beoordeeld of studiekosten van een piloot aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven. Henk begint in 2010 (hij is dan 31 jaar) aan een opleiding tot verkeersvlieger. In zijn aangifte brengt hij € 100.000 aan studiekosten / scholingsuitgaven in mindering op zijn inkomen. De inspecteur staat een aftrek van € 14.500 toe (drempel € 500). Henk is van mening dat alle kosten aftrekbaar zijn en dat sprake is van leeftijdsdiscriminatie (artikel 6.30 lid 2 Wet IB stelt maximaal 30 jaar). De Rechtbank stelt dat voor de leeftijdsgrens in de wet (staat er nu ook nog in) een objectieve en redelijke rechtvaardiging aanwezig is. De drempel is niet juist vastgesteld, aftrek € 15.000.

Een verkeersvlieger start in 2011 met een opleiding om verkeersvlieger te worden. In 2013 onderbreekt hij de lastige opleiding en in 2016 begint hij weer met de opleiding. In 2011 en 2012 brengt hij ruim € 50.000 aan studiekosten in aftrek. In 2016 wil hij nog € 23.000 in mindering brengen op zijn inkomen. De inspecteur stelt dat maximaal € 15.000 aftrekbaar is. Volgens de inspecteur is de opleiding in 2013 gestart. De rechter is het met de verkeersvlieger eens. De standaard studie periode is gestart in 2016 en de € 23.000 aan studiekosten is aftrekbaar. Soms kan een studie meer dan 5 jaar duren (als je tijdelijk met studeren stopt).Rechtbank Noord Holland d.d. 16 december 2019 ECLI:NL:RBNHO:2019:10290

Jaarlijkse kosten behoud vliegbrevet aftrekbaar

In een procedure bij het Gerechtshof in Den Haag d.d. 4 april 2017 kwam de vraag aan de orde of de jaarlijkse kosten voor het behoud van een vliegbrevet aftrekbaar zijn als studiekosten. Henk is in 2011 afgestudeerd en is in het bezit van een vliegbrevet. In 2013 claimt Henk een aftrek van ruim € 2.000 als studiekosten. Dit zijn de kosten voor een medische keuring t.b.v. het vliegbrevet., instructies en een theorieles. De kosten voor de medische keuring waren niet aftrekbaar, de rest van de kosten wel (artikel 6.27 Wet Inkomstenbelasting)

Kosten moeten drukken

De kosten die je in aanmerking wilt nemen, moeten drukken op de student. Met andere woorden, de student moet de kosten zelf voelen. Bij bijvoorbeeld een lening is dat het geval. Als de kosten echter door een ander worden betaald, dan drukken ze niet en zijn ze voor de student niet aftrekbaar. Hierop is een uitzondering, je mag de kosten wel aftrekken als ze zijn betaald door je fiscale partner. Als vader of moeder de kosten voor zijn / haar rekening neemt, kan in hun eigen aangifte onder voorwaarden een bedrag voor levensonderhoud als aftrekpost worden meegenomen.

Noot Fiscaal Jurist

Het is goed denkbaar dat in enig jaar onvoldoende inkomen aanwezig is om de volledige studiekosten in aftrek te kunnen brengen. Als dat zo is, mag je deze kosten doorschuiven naar een volgend belastingjaar waarin wel voldoende inkomen aanwezig is.

Mocht je vragen hebben over dit artikel of ondersteuning nodig hebben bij de aangifte inkomstenbelasting, dan kun je contact opnemen met Arjan Hof. Bellen kan natuurlijk ook naar telefoonnummer 053 - 432 72 00.

Wat kunnen wij - in fiscale zin - voor piloten betekenen?

  • Advisering inzake welke landen fiscaal gunstig zijn voor een emigratie
  • Belastingadvies inzake eigen woning / vermogen
  • Verzorgen aangifte inkosmtenbelasting (M Biljet)
  • Afstemming en overleg met de Belastingdienst
  • Indienen vrijstelling loonheffing
  • Afstemming buitenlandse fiscaal jurist inzake emigratie

Deel deze pagina

Laatste update op 19-04-2022
Artikel gemaakt op 20-03-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Piloten en fiscus Studiekosten piloot

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap