print sitemap zoeken disclaimer contact

De overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is verschuldigd bij het verkrijgen van in Nederland gelegen onroerende zaken of rechten waaraan deze onroerende zaken zijn onderworpen. Niet alleen de juridische verkrijging is aan de heffing onderworpen, ook de verkrijging van het zogenaamde economische eigendom wordt belast. Daarnaast kent de wet uitgezonderde verkrijgingen en fictieve onroerende zaken. Zo kan de heffing van overdrachtsbelasting ook aan de orde komen bij het overdragen van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon. De belasting wordt geheven van de verkrijger.

Overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak (of het recht), tenzij de vergoeding hoger is. Dat maakt dat de belangen vaak groot zijn. Momenteel (2021) zijn er twee tarieven: 2% en 8%. In 2023 wordt het tarief voor niet woningen verhoogd tot 10,4%. Voorts is de startersvrijstelling ingevoerd op grond waarvan de verkrijging van een eigen woning door starters, onder voorwaarden, is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Het tarief van 2% geldt voor eigen woningen die als hoofdverblijf worden gebruikt. Het 8%-tarief geldt voor de overige verkrijgingen. Regelmatig wordt discussie gevoerd over de vraag of een onroerende zaak als woning of als niet-woning kwalificeert.

De wet bevat ook vrijstellingen. Het betreft dan transacties die op basis van de regels tot heffing van overdrachtsbelasting leiden, maar die de wetgever van de heffing heeft uitgezonderd. Deze vrijstellingen zorgen in de praktijk nog weleens voor discussie tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige.

De belasting wordt op aangifte voldaan en dit verloopt veelal via de notaris. Wij maken regelmatig mee dat wij door de notaris worden gevraagd ons oordeel te geven over de fiscale duiding van een bepaalde transactie. Voorkomende vragen zien onder meer op de kwalificatie woning / niet-woning en het toepasselijke tarief.

Wij gaan in deze afdeling uitgebreid in op de regels omtrent de overdrachtsbelasting, alsmede op relevante rechtspraak. In het menu aan de linkerkant treft u de vier hoofdonderwerpen binnen de overdrachtsbelasting. Binnen deze hoofdonderwerpen treft u nadere, verdiepende artikelen. Hebt u vragen over de overdrachtsbelasting? Neem gerust eens contact op. Wij denken graag met u mee en een eerste kennismaking is vrijblijvend.

Vragen over overdrachtsbelating?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2022
Artikel gemaakt op 06-05-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Overdrachtsbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap