print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Bestuurder KvK niet direct aansprakelijk

De Hoge Raad deed op 17 februari 2017 een opmerkelijke cassatie-uitspraak. De Hoge Raad is van mening dat de Belastingdienst (de ontvanger) moet bewijzen dat de bestuurder volgens de Kamer van Koophandel-inschrijving ook echt bestuurder is geweest.

Bestuurdersaansprakelijkheid Belastingdienst

Via de fiscale aansprakelijkheid van bestuurders kan de Belastingdienst het privé vermogen van de DGA / bestuurder aan de haak slaan en hem hiervoor aansprakelijk stellen voor niet betaalde belastingen en premies. Een paar zaken die van belang zijn:

  • Het moet gaan om rechtspersonen die in Nederland VPB betalen.
  • De aansprakelijkheid geldt voor de formele bestuurder, de gewezen bestuurder, de beleidsbepaler en de bestuurder van het lichaam dat bestuurder van de andere rechtspersoon is.
  • Bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor loonheffingen, BTW, rente, kosten etc., maar ook op grond van de zogenaamde ketenaansprakelijkheid.
  • Er geldt eigenlijk geen aansprakelijkheid als de betalingsonmacht tijdig (binnen 2 weken na de dag dat belasting moest worden betaald) is gemeld. Dit kan anders zijn als het een boefje betreft en het niet betalen is te wijten aan kennelijk onbehoorlijk bestuur (dit is zo als er sprake is van onverantwoord, onbezonnen of roekeloos gedrag van de bestuurder). Normale ondernemersrisico's nemen mag dus wel.

Procedure aansprakelijkheid bestuurder

De Belastingdienst stelt een bestuurder aansprakelijk voor BTW-schulden. De bestuurder stond ingeschreven bij het handelsregister maar was feitelijk niet de bestuurder van de B.V. De heer X is bestuurder van een holding. De holding is bestuurder van een werkmaatschappij A B.V. De holding wordt aansprakelijk gesteld voor BTW-schulden van A B.V. De heer X wordt als bestuurder ook aansprakelijk gesteld. De Rechtbank en het Gerechtshof zijn het met de Belastingdienst eens, de heer X is aansprakelijk. De Hoge Raad denkt er anders over. De Belastingdienst / ontvanger moet bewijzen dat X bestuurder was en dat zijn inschrijving als bestuurder in het handelsregister hiervoor niet beslissend is. De beslissing van het Gerechtshof is niet juist en / of onvoldoende gemotiveerd op dit onderdeel. De zaak wordt verwezen naar een ander Gerechtshof. In deze procedure is het volgende van belang:

  1. Was X bestuurder?
  2. Wanneer is de betalingsonmacht gemeld?

Bron aansprakelijkheid bestuurder

Hoge Raad d.d. 27 juni 2008 ECLI NL HR 2008 BD5467.

Hoge Raad d.d. 17 februari 2017 ECLI NL HR 2017 248.

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden d.d. 18 mei 2016 ECLI NL GHARL 2016 4086.

Rechtbank Gelderland d.d. 18 juni 2015 ECLI NL RBGEL 2015 3921.

Deel deze pagina

Laatste update op 05-01-2022
Artikel gemaakt op 20-02-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Bestuurder volgens KvK niet aansprakelijk

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap