print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Rekening-courant DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een rekening-courantschuld aan zijn B.V. van ruim € 800.000. Voor de schuld zijn onvoldoende zekerheden verstrekt. De rechter is van mening dat sprake is van een uitdeling. De medisch specialist krijgt ook nog een boete van € 95.000. De Belastingdienst is op dit moment veel actiever bij het "opsporen" van DGA's met rekening-courantschulden. Laat u tijdig adviseren en onderneem actie.

Advisering DGA en MKB bedrijven

Wij werken met een team van ruim 20 fiscaal juristen / belastingadviseurs vanuit Enschede, Almelo en Den Haag. Bij een fiscale vraag kunt u geheel vrijblijvend een e-mail aan ons sturen. Veel DGA's betalen in hun BV of in prive teveel belastingen. Wilt u een vrijblijvende offerte voor een fiscale APK van uw bedrijf en prive situatie? Of wilt u een advies inzake uw optimale salaris en/of het beperken van de bijtelling ? Stuur ons gerust een e-mail voor een vrijblijvende offerte, binnen 48 uur ontvangt u van ons een vrijblijvend bericht.

Update 17 juni 2020

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen ligt sinds 17 juni 2020 bij de tweede kamer (dit voorstel kunt u hier raadplegen). Vanaf 2023 worden DGA's (AB houders) beperkt in het geld lenen van hun BV (tot maximaal € 700.000), met uitzondering van bestaande eigenwoning schulden. Het gaat om 11.000 DGA's die iets moeten veranderen in de afspraken met hun BV.

Uitdeling bij hoge rekening-courant DGA

Een medisch specialist heeft via een STAK aandelen in zijn B.V. De DGA had voor zijn huis € 225.000 geleend van de B.V. en ook nog een rekening-courantschuld van ruim € 550.000. De accountant heeft een convenant met de Belastingdienst gesloten, de DGA viel hiermee sinds 2011 ook onder dit convenant. In 2010 stond de schuld bij de B.V. niet in de aangifte inkomstenbelasting van de DGA. Sinds 2011 wordt de medisch specialist als "convenant klant" behandeld door de Belastingdienst. De accountant vraagt de Belastingdienst om een standpunt over enkele posten in de aangifte. In 2017 legt de inspecteur een navorderingsaanslag op en stelt dat er sprake is van een uitdeling van ruim € 800.000. De adviseur stelt dat enkel de aangroei in 2010 mag worden belast, de rest niet (geen nieuw feit). Een kansloze route die ook vlot van tafel wordt geveegd.

De lening voldoet niet aan de voorwaarden:

  • onduidelijkheid over rente;
  • onduidelijkheid over zekerheden;
  • geen schriftelijke overeenkomst;
  • geen kredietplafond;
  • geen aflossingsschema;
  • zekerheden woning waren niet van reële betekenis;
  • specialist kon gezien salaris geen rente of aflossing betalen (rente wordt bijgeboekt).

Nieuwe wetgeving rekening-courantschuld DGA

Het kabinet wil het lenen door de DGA bij zijn B.V. een halt toeroepen. DGA's die meer dan € 500.000 bij hun B.V. hebben geleend worden "aangepakt". De lening boven € 500.000 wordt automatisch gezien als fictief voordeel uit aanmerkelijk belang. Dit geldt niet voor leningen i.v.m. de eigen woning van de DGA, hiervoor komt een overgangsregeling. Leningen van de DGA, zijn partner, zijn kinderen, ouders en kleinkinderen worden bij elkaar geteld. Deze nieuwe wetgeving zal vermoedelijk ingaan per 1 januari 2023. Omdat het aanmerkelijkbelangtarief in 2020 zal stijgen, is het verstandig om in 2019 of 2020 al actie te ondernemen.  

Noot fiscaal jurist inzake rekening-courant DGA

Als u een rekening-courantschuld aan uw B.V. heeft, moet u deze schriftelijk vastleggen met een reële rente en (eventueel) aflossingschema. De rente moet eigenlijk ook gewoon worden betaald. Voorkom problemen met de Belastingdienst en overleg met uw accountant of met ons over de mogelijkheden en / of onmogelijkheden. In dit geval kreeg de medisch specialist ook nog een vergrijpboete van € 100.000 (50%), deze is iets verminderd (tot € 95.000) i.v.m. overschrijding van de redelijke termijn. De reden hiervoor is dat de specialist opzettelijk de aanslag tot een te laag bedrag heeft vastgesteld. Bij het doen van de aangifte had de specialist de wetenschap dat er een aanmerkelijke kans was dat er te weinig belasting zou worden geheven en heeft hij dit risico bewust gelopen, aldus de rechter.

Een slecht gevoerde procedure met te weinig gebruikmaking van bewijsaanbod en te weinig juridische stellingen tegen de boete. Het bewijs had in de procedure moeten worden geleverd en niet bij de zitting.

Oplossing voor rekening courant schuld DGA

Als DGA (Directeur Grootaandeelhouder) is het belangrijk om bewust te zijn van de rekening courant schuld die u heeft bij uw eigen BV. Hoewel deze schuld in principe toegestaan is, kunnen er wel fiscale gevolgen aan verbonden zijn. Vanaf 2023 mag de schuld niet hoger zijn dan € 700.000. Voor elke DGA geldt dat de rekening courant schuld niet teveel moet oplopen omdat u anders gedonder krijgt met de belastingdienst. Wij adviseren wekelijks DGA's met rekening courantschulden, vraag gerust een offerte voor een adviesgesprek.

Ten eerste is het van belang om de rekening courant schuld aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Als de schuld boven een bepaald bedrag uitkomt, kan er namelijk sprake zijn van belastingheffing in box 2. Dit kan leiden tot een forse aanslag. Het tarief zal vermoedelijk de komende jaren stijgen, dus nu actie ondernemen is wenselijk.

Daarnaast is het belangrijk om de schuld tijdig af te lossen. Een hoge rekening courant schuld kan namelijk leiden tot discussies met de Belastingdienst en kan het uitkeren van dividend bemoeilijken. Het is daarom aan te raden om periodiek te bekijken of u de schuld kunt aflossen.

Tot slot is het verstandig om te kijken naar alternatieven voor de rekening courant schuld. Zo kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over een lening bij de bank of een hypotheek op uw privéwoning. Dit kan voordeliger zijn dan de rekening courant schuld bij de BV.

Kortom, als DGA is het van belang om bewust te zijn van de rekening courant schuld bij uw eigen BV. Door deze schuld tijdig af te lossen en te kijken naar alternatieven, kunt u voorkomen dat u onnodig veel belasting betaalt en problemen met de Belastingdienst krijgt.

Bron rekening-courantschuld DGA

Rechtbank Gelderland d.d. 31 januari 2019 (ECLI:NL:RBGEL:2019:361)

Deel deze pagina

Laatste update op 10-05-2023
Artikel gemaakt op 07-02-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Rekening-courant DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap