print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Dubbele aftrek gift en alimentatie

Alimentatie dubbel aftrekbaar?

Essentie

Partneralimentatie en giften dubbel aftrekbaar. Een maas in de wet. De wet is door de uitspraak van de Hoge Raad aangepast, waardoor de schuld niet meer per 31 december 2009 in de aangifte kan worden opgenomen. De Staatssecretaris (en hierdoor dus ook de Belastingdienst) is van mening dat de kosten niet aftrekbaar zijn over oudere jaren. Bezwaar maken en in beroep gaan lijkt dan de enige optie.

Feiten

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar, deze slogan van de Belastingdienst zie ik af en toe op TV. Giften aan geregistreerde goede doelen – gedurende 5 jaar - middels een (notariële) lijfrente zijn zonder enige drempel aftrekbaar. In de aangifte 2008 is de gift het controle-onderdeel voor de Belastingdienst.

U verplicht zich middels een notariële akte om gedurende 5 jaar een bedrag aan een goed doel, zeg het Wereld Natuurfonds, te schenken. De gift is aftrekbaar in box 1 (de box voor wonen en werken). Omdat u een verplichting heeft is er sprake van een schuld. Kan de schuld dan in box 3 worden opgenomen?

Rechter

De Rechtbank oordeelt dat de gift aftrekbaar is in box 1, edoch de schuld mag niet worden opgevoerd in box 3. De belastingbetaler ging niet voor een herbeoordeling naar het Gerechtshof maar ging direct in (sprong)cassatie bij de Hoge Raad. De adviseur van de Hoge Raad (de Advocaat Generaal, de heer Van Ballegooijen) is het met de belastingbetaler eens. De Hoge Raad ook. De schuld is aftrekbaar in box 3.

En toen?

Hetzelfde als voor giften zou ook kunnen gelden voor bijvoorbeeld een partneralimentatieverplichting (geldt niet voor kinderalimentatie). Ook deze verplichting is immers aftrekbaar in box 1. Voor nog openstaande jaren (waar nog geen definitieve aanslag over is opgelegd) kunt u een aanvulling op uw aangifte indienen. Voor de toekomst zal er vast een wetswijziging komen.

Mijn fiscale gevoel

Er is veel te zeggen voor geen aftrek in box 3. Een aftrekpost in box 1 en box 3 lijkt dubbelop, edoch in strijd met het doel en de strekking van de Wet Inkomstenbelasting 2001. De rangorderegeling zou dit ook onmogelijk moeten maken. Omdat de wet dit niet uitdrukkelijk als zodanig heeft bepaald, heeft ook de Hoge Raad op 27 februari 2009 (rolnummer 07/12914) beslist dat de lijfrentegiften zowel in box 1 als in box 3 aftrekbaar zijn. Feitelijk is bij afkoop van alimentatie eenzelfde regeling van toepassing. Deze mening wordt onderstreept door BDO en PriceWaterhouseCoopers.

Conclusie

Zowel notariële giften als alimentatieverplichtingen kunnen als schuld in box 3 worden opgenomen. Dit werkt echter tot 30 december 2009, want de wetgever heeft de wet aangepast. Neem de schuld wel op per 1 januari 2009 en de jaren ervoor.

Bron: Rechtbank Haarlem, 18 september 2001 (nummer 07/1047), conclusie Advocaat Generaal 17 juli 2008, nummer 07/12914 en Hoge Raad 27 februari 2009 (rolnummer 12914).

Antwoorden kamervragen d.d. 20 april 2009

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 04-03-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Aangifte IB Dubbele aftrek gift en alimentatie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap