print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW over privégebruik auto

Update: Op 29 februari 2012 heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan en de Belastingdienst in het ongelijk gesteld; zie onder. Vervolgens heeft op 12 april 2013 de Hoge Raad de Belastingdienst in het gelijk gesteld.

Bezwaar maken tegen uw aangifte 2011

Als u als ondernemer / DGA een auto van de zaak heeft of u heeft uw personeel een auto ter beschikking gesteld, dan moet u in de laatste aangifte van het jaar hierover BTW aangeven, voor zover er sprake is van privégebruik. Wellicht heeft u al meegekregen dat de BTW-correctie, die elk jaar standaard gedaan werd, is veranderd.

Nieuwe regeling oude auto's

De forfaitaire BTW-bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak wordt verlaagd voor auto's die langer dan vijf jaar in gebruik zijn. Ondernemers hoeven hierdoor nog maar 1,5% van de cataloguswaarde bij te tellen voor de omzetbelasting. Dit percentage was 2,7% en is dus nu 1,5%. De maatregel werkt vanaf 1 juli 2011. Het voordeel is enkele honderden euro's, lees het besluit hier.

Oude methode tot 1 juli 2011

Tot 1 juli 2011 is de correctie mede gebaseerd op de hoogte van de bijtelling van de auto. De Rechtbank heeft hiervan gezegd dat dit niet mag, omdat belastingbetalers dan verschillend worden behandeld. Er zijn immers auto’s met 0% bijtelling (geen BTW-correctie) tot maximaal 25% bijtelling (BTW-correctie van 12% x 25% x cataloguswaarde).

Nieuwe methode vanaf 1 juli 2011

De reactie van onze wetgever hierop was dat voornoemde BTW-correctie per 1 juli 2011 is afgeschaft. Vanaf deze datum vindt er geen BTW-correctie meer plaats, maar wordt er BTW berekend over het privégebruik van de auto. Als er voor de auto een kilometeradministratie wordt bijgehouden, is dit het werkelijke privégebruik. U berekent dan de totale autokosten en draagt hierover 19% BTW af naar evenredigheid met het privégebruik van de auto.

Heeft u deze administratie niet, dan mag u forfaitair 2,7 % van de cataloguswaarde nemen als af te dragen BTW. Voor 2011 neemt u dan 6/12 van 2,7% van de cataloguswaarde omdat de ingangsdatum 1 juli is. Heeft u een auto gekocht zonder BTW, dan rekent u met een percentage van 1,5% in plaats van 2,7%.

Aandachtspunten:

  • Woon- / werkverkeer is voor de BTW privé. Het kan dus zijn dat u BTW moet afdragen, terwijl u voor de loon- / inkomstenbelasting geen bijtelling voor privégebruik heeft.
  • Er moet ook aangifte worden gedaan voor bestelauto’s, waarvoor u € 300 per jaar betaalt ter afkoop van het privégebruik. De regeling voor bestelauto’s met wisselende chauffeurs.
  • Bij een eigen bijdrage voor privégebruik moet ook 2,7% van de cataloguswaarde worden afgedragen. Als de bijdrage lager is, moet u dus een aanvulling doen op de 19% die u afdraagt over de eigen bijdrage.

Bezwaar maken  

De methode die moet worden gehanteerd tot 1 juli 2011 is door zowel de Rechtbank als door het Hof afgekeurd.

Op 29 februari 2012 heeft het Gerechtshof Amsterdam bepaald, dat er vanuit het oogpunt van heffing van omzetbelasting over het privégebruik van een auto geen verschil bestaat tussen een auto met een lagere CO2-uitstoot en een andere auto. Er is derhalve sprake van gelijke gevallen, zodat belanghebbende in beginsel een beroep kan doen op de voor anderen geldende begunstigende regeling. De Staatssecretaris is met succes tegen deze uitslag in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

De Belastingdienst verwacht een hausse aan bezwaarschriften en heeft fiscalisten de mogelijkheid gegeven om middels een collectieve bezwaarprocedure namens cliënten bezwaar te maken. Ons advies is om aangifte te doen volgens de voorschriften van de Belastingdienst, om vervolgens bezwaar te maken tegen de eigen aangifte. De wijze waarop u bezwaar maakt is afhankelijk van uw situatie. Wij raden u aan om, voordat u bezwaar maakt, met een fiscalist af te stemmen welke situatie voor u geldt.

Uitspraak Hoge Raad april 2013 inzake BTW

De Hoge Raad heeft op 12 april 2013 beslist dat ondernemers voor de berekening van de BTW over het privégebruik van een niet-milieuvriendelijke auto van de zaak geen beroep kunnen doen op de gunstiger regeling voor milieuvriendelijke auto's. De uitspraak ging over de regeling welke gold tot 1 juli 2011, zie boven. Tot dat moment dat de waarde voor het privégebruik (voor de correctie van de BTW) mocht worden gesteld op 25% van de cataloguswaarde. Voor auto's met een lagere CO2-uitstoot was dit percentage slechts 14%. De stelling van een belastingplichtige was dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Rechtbank en het Gerechtshof waren dit met de belastingplichtige eens, de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) echter niet. De Hoge Raad stelt - evenzo als het Gerechtshof - dat sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, waarvoor geen rechtvaardiging bestaat. Echter ... de regeling voor auto's met een lage CO2-uitstoot is in strijd met het EG-recht. Als dit beleid ook zou gelden voor niet-milieuvriendelijke auto's, dan zou dit leiden tot een verdere inbreuk op de BTW-regeling van de Europese Unie. Het onjuiste beleid van de Belastingdienst is niet toegestaan en wordt hiermee beëindigd, de Hoge Raad doet de zaak zelf af.

Deel deze pagina

Laatste update op 15-02-2017
Artikel gemaakt op 17-01-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting BTW privégebruik auto

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap