print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Levensloop en gebruikelijk loon

Levensloop en DGA

Let op: de levensloopregeling is per 1 januari 2012 beëindigd. Als u eind 2011 een positief saldo had staan op uw rekening, is opbouw in 2012 dan nog mogelijk. Vanaf 2013 blijft de regeling nog bestaan, mits u op dat moment ouder bent dan 58 jaar.

De Staatssecretaris heeft zich gebogen over de levensloopregeling bij DGA's. Let wel, het gaat om de mening van een Staatssecretaris. Dit is geen wet, enkel een uitleg van een persoon. Als u het er niet mee eens bent, kunt u gewoon in bezwaar en beroep. Kennelijk is het gebruikelijk loon voor een DGA met levensloop hoger dan van een DGA zonder levensloop.

De levensloopregeling

De levensloop is met name interessant voor oudere werknemers (51+), mensen met een hoog salaris (wat niet nodig is voor consumptie) en voor werknemers die van ouderschapsverlof gebruik gaan maken.

Einde levensloopregeling 2012

De levensloopregeling is per 2012 afgeschaft. In 2013 zou de vitaliteitsregeling worden ingevoerd, deze gaat echter ook niet door. Als uw saldo lager is dan € 3.000 (per 31 december 2011), dan kunt u niet meer bijstorten. U kunt het geld in 2013 opnemen of ineens uitbetalen (gunstige regeling).

Als het saldo meer is dan € 3.000 (per 31 december 2011), dan kunt u nog gewoon opbouwen in 2012 en daarna. Over de inleg vanaf 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op.

Algemeen levensloop

 • Invoering per 1 januari 2006.
 • Werknemers kunnen maximaal 12% van hun loon sparen voor de oude dag.
 • Maximaal kunt u 210% sparen (2,1 jaar derhalve).
 • Werkgevers mogen meebetalen aan de levensloop van de werknemer, mits dit voordeel ook aan andere werknemers wordt aangeboden.
 • Werkgevers mogen geen voorwaarden stellen aan het verlof.
 • Werknemers die op 31 december 2005, 51 jaar of ouder waren kunnen snel sparen, hier zijn creatieve mogelijkheden.
 • Als u van de levensloop geniet, krijgt u een extraatje van € 183 per jaar.
 • Als u geld opneemt uit het potje, mag u direct weer opbouwen.
 • Over de inleg hoeft u geen belasting te betalen, wel premies werknemersverzekeringen (DGA niet).
 • Uw WW- en WAO-uitkering worden niet lager door de levensloop.
 • Werknemers kunnen jaarlijks kiezen voor de levensloop, spaarloon of geen regeling. De spaarloonregeling wordt in 2012 afgeschaft.

Gebruikelijk loon DGA

Het gebruikelijk loon (voor 2012: € 42.000, 2013: € 43.000) moet getoetst worden nadat de levensloop is toegepast. Het gebruikelijk loon is hiermee dus geen € 39.000 maar € 44.000 bij toepassing van de levensloop.

Gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op de DGA (directeur-grootaandeelhouder) en op werknemers die vermogensbestanddelen (zoals een bedrijfspand of geld) aan de vennootschap ter beschikking stellen. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2014 (tenminste) € 44.000. Voor meer info over de gebruikelijkloonregeling in 2012 of 2013, klik hier.

De correcties

Het gebruikelijk loon kan lager of hoger zijn indien:

 • de B.V. verliesgevend is of wordt door het hoge salaris;
 • de DGA niet fulltime voor de B.V. werkt;
 • het salaris van directeuren of werknemers met ongeveer dezelfde functie (binnen de vennootschap) lager is;
 • salaris mag niet lager zijn dan de meest verdienende werknemer;
 • een afwijking van 30% (= belangrijke mate) is toegestaan, dus 30% lager dan andere directeur of meest verdienende werknemer is toelaatbaar.

Bron: Ministerie van Financiën, 21-03-2006, nr. DDB 2006-00075 U.

Meer weten van levensloop en gebruikelijk loon

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 24-03-2006
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Levensloop en gebruikelijk loon

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap