Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Levensloop en gebruikelijk loon

Levensloop en DGA

Let op: de levensloopregeling is per 1 januari 2012 beëindigd.  Als u eind 2011 een positief saldo had staan op uw levenslooprekening, is opbouw in 2012 dan nog mogelijk. Vanaf 2013 blijft de regeling nog bestaan, mits u op dat moment ouder bent dan 58 jaar.

De Staatssecretaris heeft zich gebogen over de levensloopregeling bij DGA’s. Let wel, het gaat om de mening van een Staatssecretaris. Dit is geen wet, enkel een uitleg van een persoon. Als u het er niet mee eens bent, kunt u gewoon in bezwaar en beroep. Kennelijk is het gebruikelijk loon voor een DGA met levensloop hoger dan van een DGA zonder levensloop.

De levensloopregeling

De levensloop is met name interessant voor oudere werknemers (51+), mensen met een hoog salaris (wat niet nodig is voor consumptie) en voor werknemers die van ouderschapsverlof gebruik gaan maken.

Einde levensloopregeling 2012

De levensloopregeling is per 2012 afgeschaft. In 2013 zou de vitaliteitsregeling worden ingevoerd, deze gaat echter ook niet door. Als uw saldo lager is dan € 3.000 (per 31 december 2011), dan kunt u niet meer bijstorten. U kunt het geld in 2013 opnemen of ineens uitbetalen (gunstige regeling).

Als het saldo meer is dan € 3.000 (per 31 december 2011), dan kunt u nog gewoon opbouwen in 2012 en daarna. Over de inleg vanaf 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op.

Algemeen levensloop

Gebruikelijk loon DGA

Het gebruikelijk loon (voor 2012: € 42.000, 2013: € 43.000) moet getoetst worden nadat de levensloop is toegepast. Het gebruikelijk loon is hiermee dus geen € 39.000 maar € 44.000 bij toepassing van de levensloop.

Gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op de DGA (directeur-grootaandeelhouder) en op werknemers die vermogensbestanddelen (zoals een bedrijfspand of geld) aan de vennootschap ter beschikking stellen. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2014 (tenminste) € 44.000. Voor meer info over de gebruikelijkloonregeling in 2012 of 2013, klik hier.

De correcties

Het gebruikelijk loon kan lager of hoger zijn indien:

Bron: Ministerie van Financiën, 21-03-2006, nr. DDB 2006-00075 U


Meer weten van levensloop en gebruikelijk loonAuteur(s) van levensloop en gebruikelijk loon


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 24-03-2006 | Artikel laatst gewijzigd : 26-04-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen