print sitemap zoeken disclaimer contact

Rentebetaling bij schenking onder schuldigerkenning, doen!

Op 6 februari 2015 heeft de Rechtbank Den Haag een arrest gewezen in een discussie over de schenking onder schuldigerkenning, ook wel de schenking ter zake des doods of de schenking op papier genoemd.

In geschil was of bij het opleggen van de aangifte erfbelasting terecht is uitgegaan van een fictieve verkrijging. Indien dit namelijk het geval zou zijn geweest, dan leidt dit tot een dubbele heffing. Voor de eerste keer op het moment van schenken en voor de tweede keer op het moment van overlijden van de schenker.

Bij notariële akte van 23 maart 2007 is een schenking van € 750.000 schuldig erkend ten titel van schenking. Over de rentebetaling is de volgende bepaling opgenomen:

“Over het schuldig erkende bedrag of het onafgeloste gedeelte daarvan zal door de schenkers jaarlijks een marktconforme rente verschuldigd zijn. Voor dit jaar wordt deze rente bepaald op zes procent (6%) per jaar. De rente dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op één april van elk jaar en wel over de periode van één april van een jaar tot en met eenendertig maart van het daaropvolgende jaar, voor de eerste maal op één april tweeduizend zeven over het alsdan sedert heden tot en met eenendertig maart tweeduizend acht verstreken tijdvak. Het rentepercentage zal jaarlijks, voor de eerste maal op één april tweeduizend acht opnieuw worden vastgesteld door de begiftigden.”

In de casus werd de rente vooraf voldaan maar wel over 9 dagen te weinig, de inspecteur was daarmee van mening dat niet is voldaan aan de verplichting om 6% rente te vergoeden en merkt de reeds in 2007 gedane schenking als een “fictieve verkrijging” aan. Dit betekent dat nogmaals erfbelasting is verschuldigd.

De Rechtbank Den Haag stelt de inspecteur echter in het ongelijk en geeft belanghebbende het voordeel van de twijfel, zo lijkt. De Rechtbank behoudt belanghebbende voor een dubbele heffing en oordeelt dat het om een “kennelijke verschrijving” gaat. Daarbij laat de Rechtbank ook meewegen dat de betaling meer is geweest dan de destijds gestelde norm.

Advies voor de praktijk

De schenking onder schuldigerkenning bestaat uit twee componenten:

- Het juist vormgeven van de notariële akte;

- Het naleven van hetgeen in de notariële akte staat vermeld.

Indien beide componenten juist worden vormgegeven, kan het schenken onder schuldigerkenning aanzienlijke voordelen opleveren voor de schenk- en erfbelasting.

Indien u wilt weten of het schenken onder schuldigerkenning fiscaal aantrekkelijk is of wilt u laten beoordelen of eerdere schenkingen onder schuldigerkenningen stand houden op het moment van overlijden van de schenker, neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Deel deze pagina

Laatste update op 05-01-2021
Artikel gemaakt op 17-08-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Schenking onder schuldigerkenning

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap