print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel internationaal

No-deal Brexit fiscaal bekeken

De Brexit komt steeds naderbij; het Verenigd Koninkrijk zal de EU gaan verlaten. Op 30 maart 2019 is het al zover. 2 Jaar na de formele opzegging is echter nog volstrekt onduidelijk op welke wijze en onder welke voorwaarden het VK en de EU uit elkaar zullen gaan. Komt er geen deal en geen uitstel dan zal de Brexit op 30 maart 2019 van kracht zijn. In dit artikel een korte beschrijving van de belangrijkste fiscale gevolgen voor burgers en bedrijven.

Nederlandse ondernemers

Veel Nederlandse ondernemers drijven handel met het VK. Een No-Deal Brexit heeft voor deze ondernemers voornamelijk gevolgen voor de omzetbelasting:

 • Leveringen van goederen/diensten van en aan ondernemers in het VK worden aangemerkt als import en export en kwalificeren niet meer als intracommunautaire leveringen/diensten.
 • Diverse diensten aan niet-BTW-ondernemers en particulieren in het VK worden voor de BTW straks belast in de VK in plaats van in Nederland. Het betreft met name diensten op het gebied van auteursrechten, reclame, adviesdiensten en financiële diensten, alsmede het ter beschikkingstellen van personeel.

Deze ondernemers komen in aanmerking voor een zogenaamde artikel 23-vergunning; hiermee hoeven zij bij de douane geen omzetbelasting te betalen, maar kunnen zij dit in de aangifte verwerken.

Nederlandse gepensioneerden

Er zijn circa 10.000 Nederlanders die in het VK wonen en vanuit Nederland pensioen ontvangen. Bij een No-Deal Brexit komen diverse fiscale voordelen te vervallen:

 • het recht op fiscale tegemoetkomingen vervalt;
 • de Europese socialezekerheidsregelingen komen te vervallen; dit heeft een mogelijke verandering van het sociale zekerheidsstelstel tot gevolg;
 • het recht op toeslagen komt te vervallen.

Britse werknemers in NL

Voor werknemers uit het VK die in Nederland werkzaam zijn, zal er veel veranderen:

 • Om in Nederland te werken zullen zij een verblijfs- of tewerkstellingsvergunning nodig hebben.
 • Zij kunnen geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige meer zijn; hierdoor vervalt het recht op de heffingskoritngen, hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrek.
 • De verkeersvrijheden en de detacheringsregelingen zijn niet meer van toepassing.
 • Het recht op toeslagen blijft behouden mits zij een geldige verblijfstitel hebben.

Ondernemingen met een VK-vennootschap

Circa 3.000 Nederlandse ondernemingen hebben een VK-vennootschap in hun ondernemingsstructuur. Een No-Deal Brexit heeft een groot aantal gevolgen voor een dergelijke structuur:

 • De EU-richtlijnen zijn niet meer van toepassing; denk hierbij aan de moeder-dochterrichtlijn, de interest- en royaltyrichtlijn en de fusierichtlijn.
 • Een fiscale eenheid tussen Nederlandse vennootschappen en VK-vennootschappen is niet langer mogelijk.
 • Indien een Nederlandse vennootschap verhuist naar het VK is een exitheffing verschuldigd; hiervoor is geen uitstel van betaling meer mogelijk (artikel 25a IW is niet meer van toepassing).
 • De antimisbruikmaatregelen van ATAD1 en ATAD2 gelden niet meer voor het VK.

Toeslagontvangers

Circa 1000 toeslagontvangers in het VK verliezen hun recht op toeslag als zij dit recht hebben op basis van de huidige EU-verordening. Toeslagontvangers die in Nederland wonen met een geldige verblijfstitel behouden hun recht op toeslagen.

Overgangsrecht 2019

De staatssecretaris van Financien geeft aan dat er tijdelijk fiscaal overgangsrecht zal komen voor burgers en bedrijven; hierbij komt het er op neer dat gedaan zal worden alsof het VK de EU nog niet verlaten heeft. Het overgangsrecht geldt in beginsel voor de rest van het jaar 2019.

De Brexit komt steeds dichter bij en iedereen gaat er van uit dat ze het niet op een No-Deal laten aankomen, maar met nog minder dan 40 dagen te gaan is er nog steeds geen deal. Mocht er geen deal komen en behoor je tot één van bovenstaande groepen, laat je dan goed voorlichten inzake de gevolgen.

Bron overgangsrecht

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/04/kamerbrief-fiscaal-overgangsrecht-bij-een-no-deal-brexit

Meer weten van fiscale gevolgen no deal brexit

Deel deze pagina

Laatste update op 19-02-2019
Artikel gemaakt op 18-02-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel internationaal Fiscale gevolgen No Deal Brexit

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap