Volg ons op:

Landendesk

Twitter Updates

No-deal Brexit fiscaal bekeken

De Brexit komt steeds naderbij; het Verenigd Koninkrijk zal de EU gaan verlaten. Op 30 maart 2019 is het al zover. 2 Jaar na de formele opzegging is echter nog volstrekt onduidelijk op welke wijze en onder welke voorwaarden het VK en de EU uit elkaar zullen gaan. Komt er geen deal en geen uitstel dan zal de Brexit op 30 maart 2019 van kracht zijn. In dit artikel een korte beschrijving van de belangrijkste fiscale gevolgen voor burgers en bedrijven.

Nederlandse ondernemers

Veel Nederlandse ondernemers drijven handel met het VK. Een No-Deal Brexit heeft voor deze ondernemers voornamelijk gevolgen voor de omzetbelasting:

Deze ondernemers komen in aanmerking voor een zogenaamde artikel 23-vergunning; hiermee hoeven zij bij de douane geen omzetbelasting te betalen, maar kunnen zij dit in de aangifte verwerken.

Nederlandse gepensioneerden

Er zijn circa 10.000 Nederlanders die in het VK wonen en vanuit Nederland pensioen ontvangen. Bij een No-Deal Brexit komen diverse fiscale voordelen te vervallen:

Britse werknemers in NL

Voor werknemers uit het VK die in Nederland werkzaam zijn, zal er veel veranderen:

Ondernemingen met een VK-vennootschap

Circa 3.000 Nederlandse ondernemingen hebben een VK-vennootschap in hun ondernemingsstructuur. Een No-Deal Brexit heeft een groot aantal gevolgen voor een dergelijke structuur:

Toeslagontvangers

Circa 1000 toeslagontvangers in het VK verliezen hun recht op toeslag als zij dit recht hebben op basis van de huidige EU-verordening. Toeslagontvangers die in Nederland wonen met een geldige verblijfstitel behouden hun recht op toeslagen.

Overgangsrecht 2019

De staatssecretaris van Financien geeft aan dat er tijdelijk fiscaal overgangsrecht zal komen voor burgers en bedrijven; hierbij komt het er op neer dat gedaan zal worden alsof het VK de EU nog niet verlaten heeft. Het overgangsrecht geldt in beginsel voor de rest van het jaar 2019.

De Brexit komt steeds dichter bij en iedereen gaat er van uit dat ze het niet op een No-Deal laten aankomen, maar met nog minder dan 40 dagen te gaan is er nog steeds geen deal. Mocht er geen deal komen en behoor je tot één van bovenstaande groepen, laat je dan goed voorlichten inzake de gevolgen.

Bron overgangsrecht

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/04/kamerbrief-fiscaal-overgangsrecht-bij-een-no-deal-brexit

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor u?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Auteur(s) van fiscale gevolgen no deal brexit


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 18-02-2019 | Artikel laatst gewijzigd : 19-02-2019

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen