print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Miljoenennota

Prinsjesdag 2019

Prinsjesdag 2019 wordt gehouden op de derde dinsdag van september 2019, dit jaar op dinsdag 17 september 2019 . Koning Willem Alexander maakt voor de vierde keer zijn rijtoer door Den Haag en deze wordt afgesloten met de troonrede. De Minister van Financiën heeft zijn Miljoenennota 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden en de belastingplannen voor 2020 bekendgemaakt. Hierover wordt op 14 november 2019 gestemd in de Tweede Kamer, daarna moet de Eerste Kamer de uiteindelijke beslissing nemen. Wij verwachten dit jaar een redelijk aantal wijzigingen. Deze worden op deze pagina bekendgemaakt.

Belastingplannen 2020

De belangrijkste wijzigingen voor ondernemers in 2020

 1. Vennootschapsbelasting wordt in stappen verlaagd. Het is verstandig om eens te kijken naar het optimaal gebruik van de tariefopstap (winsten tot €200.000 euro), het tariefverschil bedraagt in 2020 bijna 9%. Wellicht moeten er binnen uw concern fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting worden opgeheven.  
  • 2019: 19% over winst tot € 200.000; daarboven 25%;
  • 2020: 16,5% over winst tot € 200.000; daarboven 25%;
  • 2021: 15% over winst tot € 200.000; daarboven 21,7%.
 2. Box 2 tarief wordt verhoogd van 25% naar 26,25% (in 2020) en 26,90% (in 2021). Dividend uitkeringen (bijvoorbeeld voor aflossing rekening-couranschulden) dus in 2019 laten plaatsvinden.
 3. Verliesverrekening wordt beperkt. Verliezen geleden in 2018 zijn nog 9 jaar te verrekenen, verliezen geleden in 2019 en later nog maar 6 jaar.  Probeer verliezen naar voren te halen en zoveel mogelijk in 2018 (indien jaarrekening nog niet gereed) te laten vallen.
 4. Er komt vanaf 2021 een bronbelasting op rente en royalty's voor zover betaald aan inwoners van belastingparadijzen. Deze bronbelasting is gelijk aan het maximale tarief van de vennootschapsbelasting. Dit is bedoeld om geldstromen via Nederland naar belastingparadijzen zwaarder te belasten.
 5. Kleine ondernemersregeling voor de BTW wordt in 2020 aangepast. Bij een jaarlijkse omzet onder de € 20.000 kun je kiezen om vrijgesteld te worden van BTW. Deze keuze moet uiterlijk 20 november 2019 gemaakt zijn.
 6. Afschrijving onroerend goed. De maatregel is al ingegaan per 2019 maar is veel ondernemers ontgaan. De afschrijving op onroerende zaken wordt een stuk minder gunstig. Panden in eigen gebruik kunnen eigenlijk niet meer worden afgeschreven (maximaal tot 100% WOZ-waarde, dit was 50%), dit gold al voor beleggingspanden. U moet dus meer gaan nadenken over de mogelijkheden om voorzieningen te vormen. Tevens is het afboeken naar lagere bedrijfswaarde nog steeds mogelijk. Er komt een overgangsregeling voor panden waarop nog geen 3 jaar is afgeschreven.
 7. Zelfstandigenaftrek: Ondernemers kunnen nu (onder voorwaarden) op hun IB-winst jaarlijks een bedrag ter grootte van € 7.280 in mindering brengen (zelfstandigenaftrek). In 2020 daalt de zelfstandigenaftrek met € 250. Deze aftrek wordt in 9 jaar verlaagd tot € 5.000. De arbeidskorting wordt echter verhoogd.  In combinatie met de beoogde verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting wordt het voor IB-ondernemers aantrekkelijk om te overwegen om hun onderneming om te zetten naar een B.V.
 8. Fiscale beleggingsinstellingen betalen geen vennootschapsbelasting. Per 2020 mogen FBI's niet meer direct beleggen in Nederlands vastgoed. Deze maatregel hangt direct samen met de afschaffing van de dividendbelasting. Beleggen in buitenlands vastgoed mag nog wel, ook mag er indirect worden belegd in Nederlands vastgoed.
 9. Exit heffing voor BV's die hun vestigingsplaats verhuizen naar het buitenland moet sneller worden betaald, deze termijn is nu nog 10 jaar en wordt 5 jaar.
 10. De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige milieu- investeringen (Vamil) worden met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2024. Het aftrekpercentage van de EIA zal worden verlaagd naar 45%. 
 11. Taxi's krijgen geen BPM meer terug bij aanschaf vanaf 2020.
 12. De bijtelling voor elektrische auto's gaat in 2020 van 4% naar 8%, over de eerste €45.000. In 2021 gaat dit percentage naar 12% (vanaf  €40.000) en in 2022 zelfs naar 16% (en 2025 : 17%). Vanaf 2026 geldt voor elektrische auto's een bijtellingspercentage van 22%.
 13. De 30%-regeling wordt ingekort van 8 naar 5 jaar.
  • Er komt een beperkte overgangsregeling voor oude gevallen.
 14. DGA's mogen nog maar maximaal € 500.000 rood staan bij de eigen B.V. dit wordt later ingevoerd namelijk in 2022.  
  • Er komt een uitzondering voor eigenwoning schulden bij de eigen B.V.
 15. Vanaf 2021 wordt de liquidatieverliesregeling aangescherpt waardoor het in aftrek nemen van dergelijke verliezen wordt beperkt.
 16. Het vennootschapsbelastingtarief voor de innovatiebox gaat in 2021 van 7% naar 9%.
 17. Het ineens betalen van de vennootschapsbelasting voor een heel jaar kan een betalingskorting opleveren, deze komt in 2021 te vervallen.
 18. Vanaf 1 januari 2020 is er géén belastingrente meer verschuldigd indien de aangifte binnen vijf maanden na afloop van het belastingjaar wordt ingediend (meestal vóór 1 juni).
 19. De BTW op elektronische kranten en boeken gaat omlaag van 21% naar 9%.
 20. In 2020 wordt begonnen met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen voor het MKB en specifiek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
 21. Ondernemers die internationaal gaan ondernemen kunnen een beroep doen op Rijk Invest - NL. Er komt bijna 2 mrd in de pot. Hoe dit geld eruit komt is nog niet bekend. Het zal met name gaan om investeringen in nieuwe technieken.
 22. Vanaf 2021 komt er voor ZZPers een minimaal tarief van  €16  per uur.
 23. Aftrekposten zijn aftrekbaar tegen een lager tarief, ook ondernemers gaan dit merken, met name door lager voordeel op de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, speur- ontwikkelingsaftrek en de MKB winstvrijstelling.
 24. Overdrachtsbelasting op verkrijgingen van niet woningen wordt in 2021 verhoogd van 6% naar 7%.
 25. Stijging motorrijtuigenbelasting voor zakelijke bestelauto’s op benzine en diesel. Vanaf 2021 gaat de motorrijtuigenbelasting omhoog. De stijging in 2021 bedraagt 5,25%, in 2022 is dat 4,99%, in 2023 is dat 4,75% en in 2024 zal dat 4,54% zijn.

Belastingplannen 2020 voor iedereen

 1. Er komen twee belastingschijven in 2020 in plaats van drie.
  • Door de invoering van het tweeschijvenstelsel wordt het minder belangrijk of het inkomen in een huishouden door één of twee personen wordt verdiend
 2. Eerste schijf wordt 37,35% in 2020 en 37,10% in 2021 (tot € 68.507).
 3. Het eigen woning forfait gaat iets omlaag, van 0,65% naar 0,60% (dit voor woningen van € 75.000 - € 1.060.000)
 4. Toptarief gaat naar 49,5% in 2020 en dit blijft in 2021.
  • Bij een inkomen van € 25.000 leidt dit tot een belastingvoordeel van € 380.
  • Bij een inkomen van € 45.000 leidt dit tot een belastingvoordeel van € 640.
  • Bij een inkomen van € 65.000 leidt dit tot een belastingvoordeel van € 690. De algemene heffingskorting gaat omhoog; mensen met inkomen tot € 70.000 betalen hierdoor minder.
 5. De algemene heffingskorting gaat in twee stappen extra omhoog: € 78 in 2020 en met nog eens € 2 in 2021.
 6. De arbeidskorting gaat in 2020 omhoog. Bij een inkomen tussen € 10.000 en € 98.000 betaal je minder.
  • (Meer) werken wordt lonender. 
 7. Belasting op aardgas gaat omhoog, electriciteit wordt goedkoper.
 8. Belastingvoordelen voor elektrische auto's blijven bestaan. Tot 2025 geen BPM en geen motorrijtuigenbelasting voor een elektrische auto.
  • korting tot 2024 100% (hybrides 50%)
  • korting 2025 75% (hybrides 25%)
  • korting 2026 0%.
  • vanaf 2025 : € 360 BPM.
 9. Vanaf 2020 stijgt wel de bijtelling voor elektrische auto's van de zaak. De bijtelling blijft lager dan voor benzine of dieselsauto's.
  • 2020: bijtelling 8% tot een catalogusprijs van € 45.000; daarboven 22% ;
  • 2021-2026: bijtellling stapsgewijs naar 22%.
 10. BTW op e-books en digitale kranten gaat van 21% naar 9%;
  • dit geldt ook voor betaalde toegang tot websites van kranten;
  • dit geldt niet voor streamingsdiensten voor films en muziek en uitgaven bestaande uit reclame, video of muziek.
 11. De belastingvrije vrijwilligersvergoeding is in 2019 verhoogd naar €170 per maand, maximaal € 1.700 per jaar. Dit wordt jaarlijks met de inflatie verhoogd maar met stappen van € 100. De verhoging naar € 1.800 zal afhankelijk van de inflatie pas in 2021 plaatsvinden.
 12. Accijns op sigaretten en shag gaat omhoog. De prijs van een pakje van 20 sigaretten stijgt per 1 januari 2020 met € 0,14 en nogmaals per 1 april 2020 met € 1,00 en per 1 januari 2021 met € 0,12.
  • Het doel is de prijs daarna verder te verhogen tot €10 in 2023.
  • Het kabinet streeft naar een rookvrije generatie in 2040.
 13. Keuze: post van de Belastingdienst op papier of digitaal. Per 2020 kan iedereen zelf kiezen.
 14. Box 3 heffing wordt vanaf 2022 meer berekend op basis van de werkelijke verdeling tussen spaartegoeden en beleggingen. Mensen met spaargeld worden hierdoor minder belast, mensen die beleggen meer. Beleggen met geleend geld wordt minder aantrekkelijk.
  • Spaargeld: forfaitair rendement 0,09%;
  • Overige bezittingen: forfaitair rendement 5,33%;
  • Schulden: forfaitair negatief rendement 3,03%.
 15. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat van 6% naar 7%.

Verlaging aftrektarief

Het fiscaal voordeel van aftrekbare hypotheekrente voor de eigen woning wordt geleidelijk teruggebracht voor zover deze kosten worden afgetrokken tegen het hoogste tarief.

Met ingang van 2020 geldt deze aftrekbeperking ook voor andere aftrekposten. Voor particulieren geldt dit voor:

 • alimentatie;
 • specifieke zorgkosten;
 • scholingsuitgaven;
 • uitgaven voor monumentenpanden;
 • aftrekbare giften;
 • restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren;
 • verliezen op beleggingen op durfkapitaal.

Het maximale aftrektarief bedraagt: 46% in 2020 / 43% in 2021 / 40% in 2022 / 37,05% in 2023.

Overige maatregelen

 1. Adviseurs: als er een vergrijpboete wordt opgelegd aan bijvoorbeeld een belastingadviseur, notaris of accountant dan wordt deze persoon in een openbaar register opgenomen. Dit kan gaan om een bedrijf maar ook om een persoon.
 2. Digitale wereld: een burger kan kiezen of hij/zij post per mail of reguliere post wil ontvangen

Deel deze pagina

Laatste update op 18-09-2019
Artikel gemaakt op 26-08-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Miljoenennota Prinsjesdag 2019

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap