print sitemap zoeken disclaimer contact

Inkeerregeling

Advies AG: belastingambtenaren hoeven naam tipgever niet te geven

De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om, tot te concluderen dat de belastingambtenaren die getuigen waren in de tipgeverszaken, de naam van de tipgever niet hoeven te noemen. Consequentie is wel dat de aanslagen volledig worden vernietigd.


In twee zogenaamde tipgeverszaken is de Belastingdienst op de hoogte gekomen van een Luxemburgse bankrekening van een belastingplichtige via een anonieme tipgever. Deze tipgever heeft een deal gesloten met de Belastingdienst, dat hij in ruil voor tipgeld informatie over buitenlandse bankrekeningen aan de Belastingdienst zou verstrekken; voorwaarde die hij daarbij stelde was dat zijn naam niet bekend gemaakt zou worden.


Op basis van de verkregen bankinformatie heeft de Belastingdienst aanslagen en boetes opgelegd. De belastingplichtige eiste dat de naam van de tipgever bekend werd gemaakt om zich goed te kunnen verweren tegen de opgelegde aanslagen en boetes. De inspecteur weigert deze bekend te maken.


Wat volgt zijn diverse rechtzaken:

  • De geheimhoudingskamer beslist dat de naam bekend moet worden gemaakt.
  • De Belastingdienst blijft weigeren.
  • Het Gerechtshof hoort de inspecteurs als getuigen; die zich op hun geheimshoudingsplicht beroepen.
  • Het Gerechtshof vindt dit onacceptabel en vernietigt als gevolg hiervan de aanslagen.
  • De getuigen gaan in cassatie.


Conclusie van de advocaat-generaal (feitelijk een advies aan de Hoge Raad) is dat de vraag naar de naam van de tipgever al was afgehandeld in de geheimhoudingsprocedure en dat daarvan uitgaande het de getuigen, gezien het stadium waarin de procedure was gekomen, vrij stond de naam van de tipgever niet te noemen. Consequentie is volgens de AG wel dat de rechter de belastingaanslagen en boetes die zijn opgelegd met informatie van de tipgever kan vernietigen, zoals het Gerechtshof hier ook heeft gedaan.


Afwachten op het oordeel van de Hoge Raad; de verwachting is dat deze de conclusie van de AG zal volgen. De tipgever blijft alsdan anoniem; de aanslagen en boetes gaan echter van tafel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling AG: Belastingdienst hoeft naam tipgever niet te geven

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap