print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Formeel belastingrecht

Bezwaarfase belastingdienst?

Tegen een beslissing (bijvoorbeeld een aanslag) van de belastingdienst kunt u bezwaar maken. De termijn voor het instellen van dit bezwaarschrift is 6 weken. In principe moet de belastingdienst ook binnen 6 weken een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. De belastingdienst heeft echter de mogelijkheid om deze termijn extreem te verlengen (zonder rechtsgevolgen). Duurt het te lang dan kunt u de Belastingdienst via een fiscale procedure bij de rechter of via een dwangsom dwingen om uitspraak te doen.

Bezwaarprocedure is een vak

Bij de bezwaarfase spelen als eerste de materiële zaken (waar gaat het inhoudelijk om). Wij merken dat de formele zaken (termijnen, beginselen behoorlijk bestuur, gelijkheid, etc.) een steeds prominentere rol gaan spelen. Denk er tijdens de bezwaarfase ook aan dat u een dossierinzage vraagt. Is er een boete opgelegd dan nemen uw rechten toe. Wij helpen u graag en vlot. Omdat wij veel ervaring hebben met bezwaar en beroepsprocedures zullen de kosten u meevallen. Vraag gerust een vrijblijvende offerte.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

U kunt tegen een aanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking bezwaar aantekenen binnen 6 weken. In dit bezwaarschrift moet u de volgende zaken opnemen:

 • Naam, adres, woonplaats.
 • Dagtekening bezwaarschrift.
 • Nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
 • Omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
 • Motivering van uw bezwaar.

In het bezwaarschrift kunt u ook de volgende zaken opnemen:

 • Uitstel van betaling (moet bij de invorderaar).
 • Verzoek om dossierinzage (uw dossier bij de Belastingdienst).
 • Verzoek om mediation.
 • Verzoek om vergoeding van kosten (als u een deskundige zou inschakelen).
 • Verzoek om rechtstreeks in beroep te gaan.
 • Verzoek om gehoord te worden om uw bezwaren toe te lichten.

Een voorbeeld bezwaarschrift uit mijn fiscale praktijk kunt u hier raadplegen.

Deel deze pagina

Laatste update op 28-01-2022
Artikel gemaakt op 10-10-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht De bezwaarfase

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap