print sitemap zoeken disclaimer contact

Beleggen met lening in box 3

Beleggen met geleend geld vanaf 2023 minder aantrekkelijk

Vroeger kenden we het legio lease beleggen (beleggen met geleend geld). De rente was aftrekbaar en het rendement (meestal koerswinst en dividend via agio) onbelast. Dit is met de invoering van box 3 (vermogensrendementsheffing) afgeschaft. Als je tegen een laag tarief kunt lenen, zorgt het beleggen met geleend geld ervoor dat het netto rendement zal toenemen. Stel dat een vakantiewoning (of belegging) een rendement geeft van 10% en je kunt tegen 4% lenen, dan neemt je eigen vermogen met 6% toe. Bij 50% eigen vermogen en 50% vreemd vermogen is het rendement op je eigen vermogen 16%.

Vanaf 2023 is het beleggen met geleend geld fiscaal en financieel minder aantrekkelijk!

Tarieven Box 3

Soort belegging         2022  2023   2024
Banktegoeden  0,00%  0,36%  1,03%
Beleggingen   5,53%  6,17%  6,04%
Schulden   2,28%  2,57%  2,47%

Box 3 wijziging 2023 en 2024

Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 32% naar 36% in 2024. Het tarief blijft dan in 2025 ook 36%. Het heffingsvrije vermogen van € 57.000 per belastingplichtige blijft in 2023 en 2024 gelijk. Het nieuwe box 3 stelsel is uitgesteld tot 2027. Tevens zijn er nog een paar kleinere wijzigingen per 2023 / 2024, de belangrijkste:

  1. Vermogen binnen een VvE (vereniging van eigenaren) wordt gezien als spaarsaldo (en niet als overige bezitting). Bezittingen in box 3 worden gezien als banktegoeden (fictief rendement 0,36%) of overige bezittingen (fictief rendement 6,17% in 2023). Dit geldt per 2023.
  2. Vermogen op de derdenrekening bij de notaris wordt gezien als spaarsaldo (per 2023)
  3. Onderlingen vorderingen en schulden tussen ouders en kinderen kunnen een probleem opleveren. Het forfaitaire rendement op vorderingen bedraagt 6,17% en voor schulden 2,46% (cijfers 2023). Bij onderlinge vorderingen en schulden (ouders / kinderen en fiscale partners) zou dit oneerlijk zijn. De vorderingen en schulden worden per 2023 gedefiscaliseerd. Dit kan ook plaatsvinden door verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden.
  • Tip: als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitarie rendement maak dan bezwaar tegen uw aanslag inkomstenbelasting.

Beleggen in box 3

Door de invoering van het box 3 stelsel is het beleggen met geleend geld minder voordelig geworden. Als er € 1.500.000 wordt belegd en hiervoor € 500.000 wordt geleend, betaal je box 3 heffing over € 1.000.000 (dus 1,2% over dit bedrag). Bezittingen en schulden streep je dus feitelijk tegen elkaar weg. Dit zal vanaf 2023 minder aantrekkelijk worden, omdat over overige bezittingen een tarief van ruim 6% verschuldigd is en schulden slechts voor 2,5% mogen worden meegenomen.

Wegstrepen van schulden tegen bezittingen, is er dus vanaf 2023 niet meer bij!

Rekenvoorbeeld box 3 vanaf 2023

 Beleggen met geleend geld          €  
Vakantiewoning   

1.500.000 

   6,17%  

 92.550

 
Af: hypotheek    

 - 500.000

   2,5%  

 - 12.500

 
Netto investering  

 1.000.000

   11,67%  

 80.050

 
Af: vrijstelling box 3   

 - 57.000

         
Grondslag box 3   

943.000 

   11,67%  

 110.048

 
               
 Heffing box 3        32%  

 35.215

 
               
 Beleggen met eigen geld              
 Vakantiewoning  

 1.000.000

   6,17%  

 61.700

 
 Af : hypotheek  

 0

   2,5%  

 0

 
 Netto investering  

 1.000.000

   6,17%  

 61.700

 
 Af: vrijstelling  

 - 57.000

       
 Grondslag box 3  

 943.000

   6,17%  

 58.183

 
               
 Heffing box 3          

 18.618

 

Noot fiscaal jurist inzake box 3

Beleggen in box 3 is bij een hoog rendement (meer dan 6%) nog steeds voordelig. Edoch met de komende wetswijziging in 2023 (schulden minder voordelig) en wetswijziging in 2026 (winsten belast tegen 31%) wordt box 3 steeds minder aantrekkelijk. Ook bij vastgoed zou een overdracht aan de bv aantrekkelijk kunnen zijn. U heeft daarbij echter wel te maken met 8% overdrachtsbelasting (vanaf 2023 zelfs 10,4%). Het is belangrijk om een goede rekensom te maken en tevens te kijken naar de mogelijkheden om eventueel onroerend goed onder te brengen in een familiefonds of Familie B.V. (uitstellen box 2 en erf- / schenkbelasting). De bv of het familiefonds zal de komende jaren een populairder planningsvehikel worden.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-01-2024
Artikel gemaakt op 10-10-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Beleggen met lening in box 3

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap