print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Dividenduitkering DGA

Per 2023 komt de doelmatigheidsmarge (75%) voor het salaris van de DGA te vervallen. Hierdoor zal het gebruikelijk loon van veel directeuren-groot aandeelhouder met ingang van 2023 hoger moeten worden vastgesteld.

Aangifte dividendbelasting kan digitaal in 2024

De aangifte dividendbelasting die een BV moet indienen als er dividend wordt uitgekeerd kan ook digitaal worden ingediend. Vanaf 1 juli 2024 moet dit zelfs digitaal. Als een rechtspersoon dividend uitkeert aan bijvoorbeeld een DGA dan moet binnen 1 maand na het besluit een aangifte dividendbelasting worden ingediend. De af te dragen dividendbelasting door de rechtspersoon bedraagt 15%. U kunt de aangifte digitaal indienen via mijn belastingdienst zakelijk. De papierenversie kunt u hier downloaden.

Box 2 in 2024

Vanaf 2024 komen er 2 tarieven voor de box 2 heffing. Het tarief voor box 2 gaat omhoog van 26,9% tot 31%. Over een dividend uitkering tot € 67.000 gaat het tarief omlaag, namelijk naar 24%. Voor de DGA is het dan nog voordeliger om te kiezen voor een dividend uitkering.

Een hoger loon is belast in box 1 en voor dividenden geldt het gecombineerde tarief voor de Vennootschapsbelasting (15% tot € 395.000, vanaf 2023 19% tot € 200.000) en box 2. Let er ook op dat vanaf 2023 de maximale rekening courant schuld nog € 700.000 mag bedragen (wetsvoorstel excessief lenen DGA). Wilt u een berekening ontvangen van een optimaal salaris of een fiscale scan van uw prive en/of BV situatie? Stuur ons dan gerust een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Dividend uitkeren aan DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) maakt winst in zijn B.V. en wil dit geld privé in bezit krijgen. Dit kan via salaris, maar meestal is een dvidenduitkering voordeliger. Over de winst in de B.V. moet 20% - 25% vennootschapsbelasting worden betaald en over wat dan overblijft draagt de DGA bij een dividenduitkering aanmerkelijkbelangheffing af (Box 2). Het AB-tarief is in 2020 verhoogd van 25% tot 26,25% (en in 2021 tot 26,9%). Het tarief in de vennootschapsbelasting is gelukkig gedaald tot 15% (eerste € 395.000). In 2023 wordt het tarief voor de VPB aangepast tot 19% (over eerste € 200.000).

Vrijblijvende afspraak

De belastingdienst stuurt sinds 2022 aan vele DGA's brieven over de rekening courant schuld. Wees dit moment voor en leg uw situatie vast en/of laat u adviseren over een plan om de schuld te verminderen. Vragen? Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Dividenduitkering DGA (tarieven)

De tarieven worden de komende jaren aangepast:

 • 2017: 20% VPB (tot € 200.000 winst) en 25% AB-heffing.
 • 2018: 20% VPB (tot € 200.000 winst) en 25% AB-heffing.
 • 2019: 19% VPB (tot € 200.000 winst) en 25% AB-heffing. 
 • 2020: 16,5% VPB (tot € 200.000 winst) en 26,25% AB-heffing.
 • 2021: 15% VPB (tot € 245.000 winst) en 26,9% AB-heffing.
 • 2022: 15% VPB (tot € 395.000 winst) en 26,9% AB-heffing
 • 2023: 19% VPB (tot € 200.000 winst) en 26,9% AB-heffing
 • 2024: 19% VPB (tot € 200.000 winst) en 24% AB heffing tot € 67.000 (partner 2x) en 31% vanaf € 67.000

Fiscale scan voor DGA

Veel DGA's vragen ons om eens mee te denken over fiscale mogelijkheden binnen de onderneming en de privé situatie. Wij hebben hiervoor een fiscale scan ontwikkeld. Wij toetsen uw bedrijf en uw prive situatie hierbij op meer dan 100 adviesonderdelen.  Hierbij bekijken wij of u gebruik maakt van alle fiscale regels en uw bedrijf klaar is voor een mogelijke bedrijfsopvolging. Ook kijken wij naar:

 • Structuur optimaal
 • Bijtelling auto's op orde
 • Hoe minder belasting betalen (nu en in de toekomst)
 • Continuïteit, verkoop, bedrijfsopvolging op orde.
 • Check inzake mogelijk boekenonderzoek, wat zijn de risico's?
 • Loonheffingen en onkostenvergoedingen optimaal?

Stuur een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Nadeel tariefsverhoging

Over de huidige winstreserve in de B.V. van een DGA moet nog 25% box 2 heffing worden betaald (bij uitkeren). Dit tarief wordt verhoogd. Er komt waarschijnlijk geen eerbiedigende werking voor de bestaande reserves per 1 januari 2020. Uitkeren in 2019 (na 1 januari, ter voorkoming van box 3 heffing in 2019) is dan ook verstandig.

Advies over dividend uitkeren of niet

Via een relatief eenvoudige berekening (welke wij voor u kunnen maken) kunt u berekenen of het zinvol is om dividend uit te keren of het geld in de B.V. te houden. Bij een verwacht rendement van hoger dan 4% (in de B.V.) is het meestal verstandig om geen dividend uit te keren (geen dividendbelasting). Het kan soms ook mogelijk zijn om dividend uit te keren en dit als vermogen of agio weer in de B.V. te storten. Dit is maatwerk en kan best een voordeel opleveren.

DGA met rekening-courantschuld

Als de DGA een schuld aan zijn B.V. heeft en een negatief box 3 vermogen, dan is het veelal verstandig om wel dividend in 2019 uit te keren. Bij een negatief box 3 vermogen is er geen besparing in privé en moet de B.V. wel vennootschapsbelasting betalen over de rente op de vordering. De rente is in privé niet aftrekbaar.

Vragen over DGA en dividenduitkering

Bel of mail gerust met één van onze fiscaal juristen.

Optimaliseren positie DGA

Overweeg eens een fiscale scan van uw bedrijf. Wij toetsen uw bedrijf op meer dan 100 adviesonderdelen en bekijken ook of uw positie als DGA kan worden geoptimaliseerd.  Kort en goed bekijken wij het volgende;

 • Maakt u optimaal gebruik van de fiscale wetgeving ?
 • Is uw structuur en rechtsvorm op orde?
 • Uw positie als ondernemer/DGA t.o.v. van uw prive situatie.
 • Continuiteit, verkoop, bedrijfsopvolging op orde.
 • Optimalisatie van uw fiscale positie.
 • Check inzake mogelijk boekenonderzoek, wat zijn de risico's?
 • Loonheffingen en onkostenvergoedingen optimaal via WKR tool?

Stuur een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Deel deze pagina

Laatste update op 31-01-2024
Artikel gemaakt op 09-05-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Dividend uitkering DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap