print sitemap zoeken disclaimer contact

De vrijstellingen in de successiewet gelden ook bij verhuur van onroerend goed

Op 20 januari 2014 is een voor vastgoedondernemers interessante uitspraak gepubliceerd, in het kader van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor ondernemers. Onder omstandigheden kwalificeert de exploitatie van vastgoed als ondernemer. Hoe dat zit, leest u hieronder.

De casus

Door het overlijden in 2009 wordt er door de inspecteur een aanslag recht van successie opgelegd. Tot de nalatenschap van mevrouw behoren aandelen in een vennootschap, die zich bezighoudt met de exploitatie van vastgoed. De echtgeno0t en de kinderen van mevrouw zijn de erfgenamen. Zij verrichten ook werkzaamheden in de vennootschap. Er wordt een beroep gedaan op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de erfbelasting, hetgeen door de inspecteur wordt geweigerd. De rechtbank is het met de inspecteur eens dat deze vrijstelling niet van toepassing is omdat de vennootschappen voor wat betreft de verhuur geen onderneming drijven. De erfgenamen gaan in hoger beroep.

De uitspraak (Hof Den Haag 20 december 2013 BK/00757)

De partner van mevrouw besteedt ongeveer 25 uur per week aan werkzaamheden in de B.V. Eén van de kinderen besteedt hier wekelijks zelfs meer dan 50 uur aan. Het Gerechtshof in Den Haag is van mening dat het geheel van werkzaamheden kwantitatief en kwalitatief van dien aard is, mede gelet op de aanzienlijke waarde van de onroerende zaken, dat bij de vennootschappen sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat vader en zoon een jarenlange ervaring en expertise hebben. Door hun persoonlijke betrokkenheid wordt een hoger rendement behaald dan anders het geval zou zijn. De onroerende zaken worden dus op commerciële wijze geëxploiteerd met het doel en de redelijke verwachting daarmee winst te behalen. De faciliteiten zijn dus van toepassing.

Conclusie

In veel situaties wordt aangenomen dat exploitatie van onroerend goed niet als onderneming wordt gezien en derhalve niet kwalificeert voor de faciliteiten voor "echte ondernemingen". Dat lijkt nu te kort door de bocht. Wel is het zaak om goed te beoordelen of een bepaalde situatie voldoet, of dat deze verder moet worden klaargemaakt voor toepassing van de faciliteiten. Denk hierbij aan:

  • zet belanghebbenden op de loonlijst;
  • houd gewerkte uren gespecificeerd bij;
  • verricht zelf werkzaamheden en wees actief;
  • bezoek vastgoedbijeenkomsten.

Op deze wijze kunt u wellicht voorsorteren op de toepassing van deze - zeer aantrekkelijke - fiscale vrijstellingen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Deel deze pagina

Laatste update op 27-01-2014
Artikel gemaakt op 24-01-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bedrijfsopvolging Rechtspraak bedrijfsopvolging Vrijstelling erfbelasting bij verhuurd vastgoed

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap