print sitemap zoeken disclaimer contact

Bezwaarprocedures NOW-regeling

Wij adviseren op dit moment vele ondernemers bij bezwaar- en beroepsprocedures inzake de NOW-regeling. Gezien de totstandkoming van deze wetgeving en de robuustheid hiervan zullen er de komende jaren vele procedures worden gevoerd.  

Bezwaar tegen vaststelling NOW

De NOW 1 is of wordt bij veel ondernemingen nu definitief vastgesteld. Om verschillende redenen kan die vaststelling aanleiding zijn voor het feit dat de NOW geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald. Indien nodig kan met het UWV voor deze terugbetaling een betalingsregeling worden getroffen.

De vraag is echter of terugbetaling van het voorschot terecht is. De Rechtbank Limburg heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin het loon in de referentiemaand (januari 2020) hoger was als gevolg van het uitbetalen van incidenteel loon (in de procedure vakantiegeld en overuren). Door dit hogere loon in de referentiemaand moest de NOW worden terugbetaald; het loon in de referentiemaand was namelijk veel hoger dan het loon in de subsidieperiode (een verlaging van het loon leidt tot een korting op de NOW).

Bezwaar tegen terugbetaling NOW

De minister heeft al eerder een toezegging gedaan aan de Tweede Kamer met betrekking tot incidentele loonbetalingen in de referentiemaand. Hij heeft namelijk toegezegd dat, als een werkgever kan aantonen door middel van objectief verifieerbare
gegevens uit de loonadministratie dat de loonkosten in de referentiemaand niet representatief waren (doordat er sprake was van het uitbetalen van bonussen, overuren, etc.), het UWV deze gelden dan uit de loonsom kan filteren. Deze looncomponenten moeten dan, aldus de minister, in bezwaar tegen de vaststelling van de NOW zoveel mogelijk uit de loonsom worden gefilterd. Daarmee wordt getracht onterechte vertekeningen in de loonsom van de werkgever met gevolgen voor de hoogte van de NOW-subsidie zoveel mogelijk tegen te gaan.

Ondanks het feit dat het loon in een niet-representatieve referentiemaand dus door het UWV in bezwaar kan worden aangepast, is dat hier (ten onrechte) niet gebeurd, zo concludeert Rechtbank Limburg. Het UWV had in de procedure zelfs gesteld dat zij geen ruimte had om af te wijken van de regels van de NOW-regeling. Kennelijk waren zij van de toezegging(en) van de minister dus niet op de hoogte of ze waren dit in de vaststelling van de NOW vergeten.

Referentiemaand NOW niet representatief

Wij juichen de uitspraak uiteraard zeer toe; de uitvoerende instellingen van de financiële coronamaatregelen lijken wel eens uit het oog te verliezen waartoe de regelingen zijn bedoeld. Voor de NOW heeft de minister wel aangegeven dat er geen hardheidsclausulebeleid zou komen, een opmaat naar een rigide toepassing van de regeling. De toezegging van de minister en de uitspraak van de Rechtbank bieden nu enige ruimte.

Bezwaar maken tegen NOW 1 of een beroepsprocedure?

De uitspraak biedt mogelijkheden om in bezwaar te gaan tegen de vaststelling van de NOW. Zowel toezegging als uitspraak zijn wel specifiek; het gaat om het filteren van loon in de referentiemaand als dit loon door incidentele betalingen niet representatief is. Als uw vaststelling lager uitvalt dan verwacht, is het goed te laten beoordelen of bezwaar of beroep succesvol zou kunnen zijn. Wilt u nadere informatie, bel ons dan gerust of stuur via onderstaande formulier een vrijblijvende vraag.

Bronnen NOW regeling en bezwaarprocedure

Rechtbank Limburg 15 november 20212, ECLI:NL:RBLIM:2021:8565

Aanhangsel der Handelingen Tweede Kamer 2020/2021, 2950

Betalingsregeling NOW

Bezwaar of beroepsprocedure NOW ?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 16-12-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Bezwaar procedures NOW-regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap