print sitemap zoeken disclaimer contact

Het Duitse ministerie van financiën heeft een korte samenvatting gemaakt van de fiscale wetten die begin volgend jaar in werking treden

Alleenstaande ouders 

Alleenstaande ouders zullen verder worden vrijgesteld van loon- en inkomstenbelasting - met een speciale toelage, het zogenaamde “Entlastungsbetrag”. Dit om rekening te houden met de buitengewone lasten van alleenstaande ouders tijdens de pandemie. Het steunbedrag voor de jaren 2020 en 2021 wordt nu meer dan verdubbeld: van oorspronkelijk € 1.908 tot nu €4.008 per jaar. Het bedrag zal nu vanaf 2022 voor onbepaalde tijd gelden.

Advisering ondernemers Duitsland / Nederland

Wij adviseren vele Duitse ondernemers die in Nederland ondernemen maar ook Nederlandse ondernemers die in Duitsland willen starten. Ons team van specialisten helpt u graag bij de eerste stappen en/of doorontwikkeling. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Werknemers en zelfstandigen 

Het zogenaamde bestaansminimum moet voor iedereen belastingvrij zijn. Daarom is er een persoonlijke basisaftrek voor de inkomstenbelasting. Na een verhoging van € 9.408 tot € 9.696 in 2021, zal het in 2022 opnieuw worden verhoogd: tot € 9.984. Op die manier houdt de Bondsregering rekening met de gestegen kosten van levensonderhoud in Duitsland. Het maximumbedrag voor de aftrek van alimentatiebetalingen zal met ingang van 1 januari 2022 eveneens dienovereenkomstig worden verhoogd.

De zogenaamde koude progressie zal verder worden verminderd 

Een loonsverhoging moet ook merkbaar zijn in de portemonnee van de werknemer. Daarom zal het tarief van de inkomstenbelasting voor 2022 zodanig worden aangepast, dat het effect van de zogenaamde koude progressie wordt gecompenseerd. Dit betekent dat de lonen en salarissen niet zwaarder zullen worden belast, aangezien de stijging ervan slechts de inflatie compenseert.

Belastingvrije bonus kan blijven worden uitbetaald 

Om rekening te houden met de vaak moeilijkere omstandigheden tijdens de pandemie, heeft de federale regering het voor werkgevers mogelijk gemaakt om hun werknemers een bijzondere vergoeding toe te kennen: sinds 01-03-2020 kan extra tot € 1.500 aan toelage en steun belastingvrij worden uitbetaald. Deze verordening is nog geldig tot en met 31-03-2022.

Ondernemingen en zelfstandigen in tijden van pandemie 

Corona-steun wordt verlengd  

Ondernemingen en zzp'ers kunnen profiteren van uitgebreide steun als zij te maken krijgen met coronagerelateerde beperkingen. Dit geldt voorlopig tot eind maart 2022. Het gaat dan om:

  • Overbruggingssteun IV voor bedrijven en zelfstandigen: tot 90% vergoeding van de vaste kosten;
  • Betere aanvulling van het eigen vermogen  aan ondernemingen die bijzonder hard zijn getroffen door sluitingen in verband met corona;
  • Steun voor startende zelfstandigen: deze kunnen verder tot € 1.500 per maand aan rechtstreekse subsidies ontvangen.

Daarnaast zullen tot 31 maart 2022 ook belangrijke bijzondere regelingen voor werktijdverkorting  gelden. Voorts is de aanvraagtermijn voor het bijzondere KfW-programma verlengd tot 30 april 2022 en zijn de toepasselijke leningsmaxima opnieuw verhoogd. Dit betekent dat het programma beschikbaar is voor ondernemingen van elke omvang en uit alle sectoren om hun liquiditeitsbehoeften te dekken.

Meer tijd voor geplande investeringen  

Als kleinere bedrijven van plan zijn in de komende drie jaar machines of dergelijke aan te schaffen, kunnen zij reeds een deel van de kosten aftrekken bij hun winstbepaling met de zogenaamde investeringsaftrek. Als gevolg van de corona-crisis waren veel ondernemingen echter niet in staat te investeren zoals gepland, en daarom dreigden zij na het verstrijken van de periode van drie jaar het bedrag van de investeringsaftrek met terugwerkende kracht te moeten afrekenen. Daarom was er al een verlenging tot eind 2021 overeengekomen voor deze investeringen met een termijn tot eind 2020. Deze periode wordt nu opnieuw met een jaar verlengd tot eind 2022. Zo kunnen bedrijven hun investeringen alsnog plegen zonder negatieve fiscale gevolgen.

Huiseigenaren

Op 1 januari 2025 zal de nieuwe onroerendgoedbelasting in werking treden als een bureaucratische, billijke en daarmee grondwetbestendige regeling. Dit zal ook betekenen dat oude berekeningssystematiek voor de berekening van de eerdere “Grundsteuer” haar geldigheid zal verliezen. Deze wordt vervangen door de waarde van het onroerend goed in alle federale staten die geen afwijkende regelingen hebben vastgesteld. Het wordt door het betrokken belastingkantoor vastgesteld op basis van enkele gegevens die de eigenaren van het onroerend goed aan hun belastingkantoor moeten verstrekken. De uiterste datum voor de status van deze informatie is 01-01-2022. Voorlopig hoeven de eigenaren echter niets te doen op deze datum. Zij zullen waarschijnlijk eind maart 2022 verder worden geïnformeerd via een openbare bekendmaking.

Bescherming van de gezondheid 

De tabaksaccijnstarieven worden per 01-01-2022 aangepast. De belasting op sigaretten en tabak zal tot 2026 in vier stappen worden verhoogd. Voorts zal de belasting op verwarmde tabak ("Heat not Burn") en in e-sigaretten verbruikte stoffen worden aangepast. Ook waterpijptabak zal in de toekomst aan een aangepaste, hogere belasting worden onderworpen.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 30-12-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Duitse belastingwijzigingen ingaande 2022

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap