print sitemap zoeken disclaimer contact

Meesleepregeling en meetrekregeling aanmerkelijk belang

In de Wet inkomstenbelasting 2001 is bepaald wanneer iemand een aanmerkelijk belang heeft. De persoon die een aanmerkelijk belang heeft is hierover in box 2 inkomstenbelasting verschuldigd, het voordeel dat in box 2 wordt genoten noemen we ook wel inkomen uit aanmerkelijk belang.

Naast de situatie waarin iemand meer dan 5% van de aandelen bezit in een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal zijn er ook een aantal aanvullende bepalingen opgenomen die ertoe leiden dat ook personen met een kleiner belang dan 5% toch in box 2 vallen en inkomen uit aanmerkelijk belang genieten.

Wat is de meesleepregeling?

Eén van deze uitbreidingen betreft de meesleepregeling. De meesleepregeling houdt in dat de belastingplichtige die een kapitaalbelang van minimaal 5% in een onderneming heeft ook zijn andere aandelen, winstrechten en dergelijke tot zijn aanmerkelijk belang dient te rekenen.

Voorbeeld van de meesleepregeling

Een DGA heeft een aandelenbelang van 10%, en daarnaast houdt hij winstbewijzen die zien op 3% van de winst van de onderneming.

Het 10% belang kwalificeert per definitie als een aanmerkelijk belang, daarnaast wordt op grond van de meesleepregeling ook het 3% belang aan winstbewijzen tot het aanmerkelijk belang gerekend.

Wat is de meetrekregeling?

De meetrekregeling ziet op de situaties waarin de belastingplichtige zelf geen aanmerkelijk belang heeft, maar zijn bloed- of aanverwant in de rechte linie wel een aanmerkelijk belang heeft. Heeft dit familielid een aanmerkelijk belang, dan kwalificeert het belang van de belastingplichtige ook tot een aanmerkelijk belang en zijn de voordelen in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Voorbeeld

Een DGA houdt 100% van de aandelen en besluit aan zijn dochter een aandelenbelang van 4,9% te schenken, waarna hijzelf nog een belang van 95,1% houdt.

Als gevolg van de meetrekregeling kwalificeert het belang van 4,9% ook als een aanmerkelijk belang. Dit betekent dat het belang van dochter niet in box 3, maar in box 2 aangegeven dient te worden.

Meesleepregeling samengevat

De meesleepregeling zorgt ervoor dat alle aandelen, opties, winstrechten en dergelijke van een vennootschap waarin een belastingplichtige een middellijk belang wordt gehouden tot het aanmerkelijk belang worden gerekend. De meetrekregeling is van toepassing op de situatie waarin familie in de rechte lijn van de belastingplichtige (middellijk) een aanmerkelijk belang houdt en de belastingplichtige zelf ook aandelen in deze vennootschap houdt. De meetrekregeling wordt doorgaans door veel belastingplichtigen en hun adviseurs over het hoofd gezien, met als gevolg dat men achteraf wordt geconfronteerd met de vaak nadelige fiscale gevolgen.

Wilt u weten of uw belang in een vennootschap kwalificeert als box 2 of box 3 vermogen, dan kunt u contact opnemen met de auteur van dit artikel.

Deel deze pagina

Laatste update op 09-01-2020
Artikel gemaakt op 06-01-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 2 Meesleepregeling en meetrekregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap