print sitemap zoeken disclaimer contact

Dividenduitkering na emigratie DGA niet meer in Nederland belast

Op 13 januari 2022 heeft het Hof Amsterdam een interessante uitspraak gedaan, waarbij de conclusie is dat Nederland niet meer heffingsbevoegd is over een dividenduitkering van een bv aan de in 2005 naar Spanje geëmigreerde DGA.

Aangifte dividendbelasting kan digitaal in 2024

De aangifte dividendbelasting die een BV moet indienen als er dividend wordt uitgekeerd kan ook digitaal worden ingediend. Vanaf 1 juli 2024 moet dit zelfs digitaal. Als een rechtspersoon dividend uitkeert aan bijvoorbeeld een DGA dan moet binnen 1 maand na het besluit een aangifte dividendbelasting worden ingediend. De af te dragen dividendbelasting door de rechtspersoon bedraagt 15%. U kunt de aangifte digitaal indienen via mijn belastingdienst zakelijk. De papierenversie kunt u hier downloaden.

Casus

De betreffende DGA is in 2005 naar Spanje verhuisd. Op dat moment had hij een behoorlijke schuld aan zijn eigen bv. Met de inspecteur zijn afspraken gemaakt voor het aflossen van deze schuld. In 2013 verhuist de DGA van Spanje naar Curaçao. De DGA is zijn aflossingsverplichtingen ten aanzien van de schuld aan de bv niet nagekomen. Daarom corrigeert de inspecteur de aangifte Inkomstenbelasting van de DGA door een dividenduitkering van € 421.000 in aanmerking te nemen. In theorie kan dit, als ten aanzien van de schuld geen zakelijke voorwaarden zijn afgesproken en / of het vermogen de bv definitief heeft verlaten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er sprake is van belastingplicht in Nederland.

Conclusie Hof Amsterdam

Het Hof komt tot de conclusie dat het belasten van de dividenduitkering niet mogelijk is omdat de bv niet meer in Nederland is gevestigd. De vestigingsplaats van een bv is daar waar de feitelijke leiding wordt uitgeoefend. Omdat de enige bestuurder de DGA is die naar Spanje is verhuisd in 2005 en later naar Curaçao, wordt er geen leiding gegeven in Nederland en is de bv dientengevolge niet in Nederland gevestigd. Het maakt daarbij niet uit dat de bv al die tijd (ten onrechte) aangifte heeft gedaan als binnenlands belastingplichtige in Nederland, statutair gezien in Nederland is gevestigd en naar Nederlands recht is opgericht. Nederland heeft geen heffingsrecht en daarom moet de aanslag Inkomstenbelasting van de DGA voor zover betrekking hebbende op de dividenduitkering worden vernietigd.

Noot Jongbloed Fiscaal Juristen

Deze uitspraak is behoorlijk feitelijk, maar toont maar weer eens aan dat niet elke correctie of navordering terecht is. Sinds 2015 zal voornoemde situatie minder vaak voorkomen, omdat de emigratie van een DGA dan leidt tot een conserverende aanslag Inkomstenbelasting, waarbij een fictieve vervreemdingswinst in aanmerking wordt genomen als box 2 inkomen van de DGA. Deze kan, onder voorwaarden, worden geïnd als er een dividenduitkering wordt verstrekt aan de DGA na emigratie. Daarnaast zie je in de praktijk vaak dat er wordt gekozen om de bv inwoner van Nederland te laten blijven, bijvoorbeeld als er een pensioenvoorziening aanwezig is of aanzienlijke stille reserves dan wel goodwill aanwezig zijn. Er wordt dan een nieuw bestuur aangesteld dat in Nederland is gevestigd. Als hierdoor de bv inwoner van Nederland blijft, dan zal Nederland naast voornoemde conserverende aanslag ook heffingsbevoegd blijven ten aanzien van dividenduitkeringen aan de DGA. De DGA wordt dan gezien als zogenaamd buitenlands belastingplichtige voor box 2. De Nederlandse heffing is dan meestal wel beperkt op basis van de door Nederland met andere staten overeengekomen belastingverdragen.

Tot slot

Wanneer u in de praktijk tegen een vergelijkbare situatie aanloopt of advies wenst over het emigreren als DGA van een Nederlandse vennootschap, dan helpen wij u bij Jongbloed Fiscaal Juristen graag.

Meer weten van dividenduitkering dga na emigratie niet belast

Deel deze pagina

Laatste update op 31-01-2024
Artikel gemaakt op 28-02-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Dividenduitkering DGA na emigratie niet belast

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap