print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Trustkantoor aansprakelijk voor belastingschade door illegale constructie

De Rechtbank Amsterdam heeft afgelopen woensdag uitspraak gedaan in een langlopende procedure waarin de Belastingdienst een trustkantoor aansprakelijk stelt voor de door Belastingdienst geleden schade als gevolg van illegale constructies.

Twee gebroeders hebben middels een door het trustkantoor geadviseerde constructie geld weggesluist en buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. De beide ondernemers zijn inmiddels veroordeeld voor fraude met vennootschappen en mogen 16 en 21 maanden in de gevangenis vertoeven. De betreffende vennootschappen zijn allen failliet en bieden geen c.q. onvoldoende verhaal voor de Belastingdienst om de belastingschulden te innen.

De Rechtbank heeft nu geoordeeld dat het trustkantoor en de twee oud-medewerkers van dit kantoor actief hebben meegeholpen om het geld buiten het zicht van de Belastingdienst te brengen en daarom aansprakelijk zijn voor de door de Belastingdienst als gevolg hiervan geleden schade (zijnde de misgelopen belasting).

In een aparte procedure zal de hoogte van de geleden schade nader vastgesteld moeten worden. Uit de stukken is reeds op te maken dat het om forse bedragen gaat; in het faillissement van de diverse vennootschappen claimt de Belastingdienst een bedrag van circa € 22 miljoen aan nog verschuldigde vennootschapsbelasting. Het totaalbedrag zal veel hoger uitvallen; de heren hebben het vermogen in privé naar verluidt verbrast aan onder meer extravagante feesten. Over het naar privé halen van dit vermogen zal nog inkomstenbelasting verschuldigd zijn; ruwe inschatting op basis van de verschuldigde vennootschapsbelasting is dat minimaal €16 miljoen inkomstenbelasting verschuldigd is. De rekening voor het trustkantoor zal dus flink in de papieren lopen.

Meer weten van trustkantoor aansprakelijk voor belastingschade

Deel deze pagina

Laatste update op 16-02-2018
Artikel gemaakt op 15-02-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Trustkantoor aansprakelijk voor belastingschade

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap