Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

WVA onderwijs, wie levert het bewijs?

Bewijs inzake aftrekpost is zoek (deel 2 van 3)

In Nederland lopen op dit moment honderden onderzoeken over de WVA. De WVA is een vermindering van loonheffing als u (de werkgever) uw werknemers een opleiding heeft aangeboden. De regeling is thans afgeschaft, maar veel ondernemers / werkgevers hebben nog forse claims (naheffingsaanslagen) liggen. In het vorige artikel hebben we omschreven hoe u (de werkgever) eigenlijk het bewijs moet leveren en wie het bewijs waarvoor moet leveren. In dit artikel zoomen we verder in op de bewijsvoering. Wat moet u als ondernemer doen als u niet meer over het bewijs beschikt en / of als dit onvoldoende is?

Bewijs leveren als bescheiden ontbreken

Op zich is ook hier de theorie duidelijk (en hard). De fiscus heeft vijf jaar de tijd om na te heffen en heeft in beginsel geen zogenoemd ‘nieuw feit’ nodig. Ze kan dus eenvoudigweg zeggen: maak maar aannemelijk dat u de afdrachtvermindering terecht heeft toegepast. Bovendien heeft u een administratieplicht en een bewaarplicht van 7 jaar. Ook hier kan de praktijk weerbarstiger zijn. Het komt in de praktijk namelijk voor dat de administratie ten aanzien van de afdrachtvermindering onderwijs op een centraal punt wordt gevoerd en wordt gevoed door u, de school (ROC), de werknemers, etc. Een derde partij wordt ingeschakeld om het een en ander te beheren en de administratie wordt in ‘de cloud’ gezet. Door het faillissement, ontslag of vertrek (of andere omstandigheden) van de derde kan het voorkomen dat de gegevens niet meer voor u benaderbaar of beschikbaar zijn.

Nu kan een benaderingswijze zijn:

De achterliggende oorzaak is niet van belang, had u maar een back-up of kopie moeten maken of andere voorzieningen moeten treffen. Binnen het kader van het te leveren bewijs kunnen wij ons voorstellen dat de rechter zal redeneren:

Voor bovenstaande overwegingen van de rechter is wel het nodige meedenken vereist. Nu is het in de praktijk geen uitzondering dat in geval van een faillissement de fiscus wel blijkt te kunnen beschikken over de (inhoud) van de administratie van de failliet. Ook blijkt zij te kunnen beschikken over de administratie die de failliet voor derden voerde, zoals de gegevens in de cloud met betrekking tot de afdrachtvermindering onderwijs.

Wij zijn van mening dat, als de fiscus over een dergelijke administratie kan beschikken, zij gehouden is die aan de belastingplichtige te verstrekken. Dit standpunt baseren wij op het volgende:

Conclusie leveren bewijs

Het leveren van voldoende bewijs is soms lastig omdat u simpelweg de spullen (niet meer) heeft. In voorkomende gevallen is het echter wel mogelijk dat de Belastingdienst de informatie in haar bezit heeft of er eenvoudiger bij kan. U kunt de Belastingdienst hierom vragen en via de rechter (wellicht) hiertoe dwingen. Deze route zal in voorkomende gevallen grote problemen in de bewijsvoering kunnen oplossen.


Meer weten van bewijs leveren bij wva onderzoek 2Auteur(s) van bewijs leveren bij wva onderzoek 2


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. J.A.P.N. Antonis (Rob).
Fiscaal Jurist ,

0880270000
r.antonis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-03-2016 | Artikel laatst gewijzigd : 31-03-2016

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen