print sitemap zoeken disclaimer contact

Verhuurdersheffing 

U krijgt te maken met de verhuurdersheffing als u meer dan 50 huurwoningen bezit waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens van € 710,68 per maand. U moet dan aangifte doen.

Nieuws verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing wordt  volgens het regeerakkoord Rutte IV (bekend geworden in december 2021) afgeschaft. Wanneer de heffing wordt afgeschaft is nog niet bekend, wij verwachten dat de afschaffing in 2022 zal plaatsvinden.

Downloaden formulier verhuurdersheffing

Het formulier voor de verhuurdersheffing 2018 kunt u hier downloaden. U moet met uw DIGID inloggen.

Verhuurdersheffing 2018 is gewijzigd

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de verhuurdersheffing, de kern.

  • Heffingsvrije voet gaat van 10 naar 50 woningen (amendement 23).
  • Er komt een vrijstelling voor rijksmonumenten.
  • Het tarief van de verhuurderheffing wordt met 0,004%-punt verhoogd (amendement 26).
  • Vanaf 1 januari 2018 wordt over een WOZ-waarde van maximaal € 250.000 verhuurdersheffing berekend. Het tarief wordt dan met 0,010%-punt verhoogd (amendement 32).
  • Toegelaten instellingen in krimpgebieden worden vrijgesteld van de afdracht van verhuurdersheffing indien zij particuliere woningen opkopen en aan hun sociaal verhuurbezit toevoegen. De vrijstelling geldt voor huurwoningen die de belastingplichtige in eigendom verwerft tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021 (was 31 december 2019). De vrij-stellingstermijn geldt niet voor vijf jaar, maar voor 20 jaar. Het tarief verhuurdersheffing wordt verhoogd met 0,001%-punt per 1 januari 2018 en nog eens met 0,001%-punt per 1 januari 2020 respectievelijk 1 januari 2022 (amendement 25).
  • De bestaande heffingsvermindering voor de verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten tot huurwoningen wordt voortgezet tot en met in ieder geval 2019. De heffingsvermindering wordt beperkt tot huurwoningen met een huur tot de aftoppingsgrens (amendement 29).

Vragen over verhuurdersheffing

Wij adviseren regelmatig ondernemers en partilculieren over de verhuurdersheffing. Als u vragen of opmerkingen heeft bel of e-mail ons gerust.  

Deel deze pagina

Laatste update op 16-12-2021
Artikel gemaakt op 29-08-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vastgoed en belastingen Verhuurdersheffing Verhuurdersheffing 2018

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap