print sitemap zoeken disclaimer contact

Crypto melden bij de Belastingdienst

De gegevensuitwisseling binnen Europa (en daarbuiten) gaat snel en werkt steeds beter. Naast inkomen, levensverzekeringen, pensioenen, spaarrekeningen, onroerend goed en beleggingen wordt op korte termijn ook crypto- / bitcoin-informatie dadelijk automatisch aan de Nederlandse Belastingdienst verstrekt. De EU-richtlijnen inzake administratieve samenwerking (de zogenaamde DAC wetgeving) wordt steeds uitgebreider. Sinds 2014, toen DAC 1 is ingevoerd, is ervoor gezorgd dat gegevens tussen vele landen automatisch wordt uitgewisseld tussen de verschillende overheden / belastingdiensten. We zijn nu al aanbeland bij DAC 6 en dit is zeker niet de laatste richtlijn. De wereld wordt steeds transparanter.  

DAC 8 en crypto of bitcoins

Eerst komt nog DAC 7, waarbij internationaal informatie over inkomsten van verkopers op online platforms wordt uitgewisseld. Direct daarna komt DAC 8, waarbij er een rapportageverplichting gaat gelden voor cryptovaluta. DAC 2 voorziet al in een rapportageverplichting voor banken etc., maar deze richtlijn gold nog niet voor crypto en e-money. Ook het financiële toezicht op de markt zal worden verbeterd, dit via de zogenaamde MiCa Verordening.  De combinatie van MiCa en DAC 8 zal een nieuwe wereld creëren voor aanbieders, handelaren en houders van crypto, de regulering zal dus toenemen.

Inkeerregeling crypto

De Nederlandse Belastingdienst kijkt nu al uit naar deze nieuwe wetgeving. Dadelijk wordt de informatie van de cryptohouder automatisch aan de Nederlandse Belastingdienst verstrekt. Dit maakt controle op aangiften en vermogen een stuk eenvoudiger. De nieuwe wetgeving is er nog niet, dus het is thans verstandig om met uw fiscalist of adviseur te overleggen omtrent het melden van uw crypto of e-money bij de Belastingdienst.

Indien u uw cryptovaluta, of in de volksmond bitcoin, niet opgeeft bij de Belastingdienst, dan wordt het als zwart vermogen gezien. Omdat u opzettelijk onjuist aangifte doet, wordt dit als een strafbaar feit gezien. U kunt dit vermogen dat is verzwegen - of wellicht gewoon vergeten op te nemen - alsnog bij de Belastingdienst melden, dit noemen ze de zogenaamde vrijwillige verbetering van uw aangifte of inkeerregeling. U voldoet dan alsnog de verschuldigde belasting (veelal box 3, maar bij arbeid kan het ook box 1 zijn). Daarnaast krijgt u een boete welke kan oplopen tot 300%.

Voordeel inkeren bij crypto of bitcoin

Het voordeel van inkeren is dat u niet strafrechtelijk wordt vervolgd voor het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte. Daarnaast kunt u na het inkeren vrijelijk beschikken over uw vermogen en zal de boete veelal lager zijn. Bij € 200.000 aan crypto zou u normaal in box 3 ongeveer € 2.400 betalen, dit wordt dan vermeerderd met een boete van stel 100%, hiermee zou u dus (per verzwegen jaar) ongeveer € 5.000 moeten betalen. De boete kan echter ook hoger uitvallen, dit zal afhangen van de beoordeling door de Belastingdienst.

Inkeerregeling afgeschaft

De (formele) inkeerregeling is in 2018 afgeschaft voor de verbetering van aangiften met buitenlands vermogen (box 3). Dit wil zeggen dat er geen garantie meer werd gegeven dat na een inkeerverzoek geen strafrechtelijke vervolging zou volgen. In 2020 is de tweede wijziging van de inkeerregeling doorgevoerd. Vanaf dat moment geldt de regeling ook niet meer voor binnenlands vermogen en ook niet meer voor zogenaamde box 2 aandelen. Het vrij van strafrecht inkeren geldt dus nog alleen voor box 1 inkomen. Vrijwillig verbeteren of zelf melden zal er wel voor zorgen dat er sprake is van strafverminderende omstandigheden (bij de boete of de strafrechtelijke sanctie).

Advies over inkeren of cryptovaluta

Binnen ons fiscale recht kennen we twee smaken bij het (opzettelijk) onjuist aangifte doen. Dit kan via de Belastingdienst of via de officier van justitie. Meestal zal de Belastingdienst een zaak behandelen en hierbij de niet betaalde belastingen naheffen en een boete opleggen. Veelal wordt er een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen u en de Belastingdienst. Komt u er niet uit, dan wordt de route richting de Belastingrechter bewandeld.

Als de route van strafrechtelijke vervolging wordt gekozen, krijgt u te maken met een officier van justitie. De OvJ zal het fiscale nadeel berekenen en het bedrag aan niet betaalde belastingen van u afpakken (ontnemen). Bij een beperkt fiscaal nadeel (zo'n € 50.000 - € 100.000) wordt veelal een gevangenisstraf geëist  van 3 - 5 maanden (of voorwaardelijke gevangenisstraf met een taakstraf en geldboete). De (straf-)rechter zal uiteindelijk bepalen welke straf wordt opgelegd.

Onderstaande fiscaal juristen houden zich dagelijks bezig met de advisering omtrent e-money of cryptovaluta. Ook hebben wij meer dan ruime ervaring met de inkeerregeling. Wij berekenen vooraf wat u moet betalen en verzorgen vervolgens ook het gehele traject inclusief het overleg met de Belastingdienst.

U kunt hen bereiken door ons kantoor te bellen of via onderstaand formulier een vraag te stellen. Wij zullen u niet adviseren inzake alternatieve oplossingen, dit simpelweg omdat wij niet willen en kunnen meewerken aan het adviseren omtrent een strafrechtelijk vergrijp.

Vragen over bitcoin of crypto valuta?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 07-01-2022
Artikel gemaakt op 29-12-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Besparen in box 3 Crypto munt en belastingen Crypto melden bij fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap