print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Inrichtingseisen voor bestelauto en bijtelling

Wij adviseren regelmatig aannemers, schildersbedrijven en grotere bedrijven over het verminderen van de bijtelling voor werknemers. In dit artikel kijken we naar de bijtellingsregels voor bestelauto's.

Uitspraak bestelauto voor goederen vervoer

De Rechtbank en het Gerechtshof (met 80a RO bevestiging Hoge Raad) zijn van mening dat de Land Cruiser (cataloguswaarde € 94.000) waar de directeur groot aandeelhouder (DGA) van een tuinbouwbedrijf in rond heeft gereden niet uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. Uit foto's volgt dat de Land Cruiser niet beschikt over een bijzondere inrichting met het oog op het vervoer van goederen en daarnaast 5 volwaardige zitplaatsen heeft. Fiscaal moet over een bestelauto gewoon worden bijgeteld, tenzij de auto door haar aard en inrichting uitsluiten (of nagenoeg uitsluitend) geschikt is voor vervoer van goederen (de wet) :

 • Uit artikel 13bis, eerste lid, van de Wet LB volgt dat indien aan een werknemer een auto ter beschikking wordt gesteld, deze auto ook wordt geacht voor privédoeleinden ter beschikking te staan. In dat geval wordt een percentage van de catalogusprijs van de auto tot het loon van de werknemer gerekend. Dit is slechts anders indien blijkt dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden wordt gebruikt. Op grond van artikel artikel 13bis, vijfde lid, van de Wet LB wordt onder auto onder meer niet verstaan een bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen.

In een bestelauto voor vervoer van goederen mag ook een bijrijderstoel zitten (Hoge Raad 2009). Deze Land Cruiser beschikte echter niet over een dusdanig bijzondere inrichting waardoor deze nagenoeg uitsluitend geschikt zou zijn voor vervoer van goederen, sterker nog er zitten 5 zitplaatsen in en vrijwel geen bijzondere inrichtingszaken. Wellicht had de DGA een beroep kunnen doen op de wisselend gebruik regeling, maar hiervoor ontbreken de feiten in de uitspraak. Al met al, pas op bij het gebruik van een bestelauto (vroeger: grijskenteken auto), deze worden redelijk gelijk behandeld met een gewone auto. Tenzij....

Bijtelling bestelauto

De bijtellingsregels gelden voor personenauto's en niet voor echte bestelauto's. Maar wat is een echte bestelauto? De eerste vraag die gesteld moet worden is: "komt een auto überhaupt wel voor de bijtellingsregels in aanmerking?" De regels gelden niet voor bestelauto's die nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Maar wanneer is dit zo? Uit informatie van de Belastingdienst (interne regels) valt wel iets op te maken over de mening van de Belastingdienst. In onderstaand WOB-verzoek vindt u een overzicht van vrijwel alle jurisprudentie.

Jurisprudentie over bestelauto en bijtelling

Er zijn vele uitspraken over de bijtelling bij een bestelauto, een overzicht

 1. Gerechtshof  17 januari 2008 (ECLI:NL:GHARN:2008:BC2738:Het Hof is van oordeel dat bij een bestelauto met deze bestemming en inrichting, niet gesteld kan worden dat het vervoer van goederen zozeer het vervoer van personen overheerst, dat daaruit blijkt dat de bestelauto uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen, derhalve gewoon bijtelling van toepassing. In cassatie Hoge Raad 18 september 2009 waarin anders is besloten.
 2. Hoge Raad d.d. 18 september 2009 ECLI:NL:HR:2009:BJ7918: In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld: "Ook indien in een bestelauto in de bestuurderscabine meer dan één stoel aanwezig is en in die cabine geen voorzieningen zijn aangebracht die zijn gericht op het vervoer van goederen, kan onder omstandigheden sprake zijn van een bestelauto die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De noot van AG geeft een heldere toelichting (vanaf RO 4.7).
 3. Rechtbank 's Gravenhage d.d. 8 juni 2011 (ECLI:NL:RBSGR:2011:BR2426): geen bijtelling prive gebruik bestelauto omdat deze bestelauto na aard en inrichting uitsluitend is geschikt voor het vervoer van goederen. De laadruimte is volledig ingericht voor het vervoer van goederen en is de bus te vies en stoffig voor prive ritten. De bus beschikt over een bijrijdersstoel. Beide partijen verwijzen naar arrest van de Hoge Raad uit 2009.
 4. Gerechthof Amsterdam 13 september 2012 ECLI:NL:GHAMS:2012:BY3892: bestelauto zijn qua aard en inrichting niet nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen.
 5. Gerechtshof Den Haag d.d. 28 augustus 2013 ECLI:NL:GHDHA:2013:4611. bestelauto zijn qua aard en inrichting niet nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen. Cassatie Hoge Raad op 23 mei 2014
 6. Hoge Raad d.d. 23 mei 2014 ECLI:NL:HR:2014:1201: De Hoge Raad doet er verder niks mee, 81 RO.
 7. Gerechtshof Amsterdam d.d. 19 mei 2016 bestelauto met bijtelling. De bestelauto is qua aard en inrichting niet nagenoeg uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen.
 8. Gerechtshof 's Hertogenbosch d.d. 5 maart 2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:838: bijtelling bestelauto, niet uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen. Hoge Raad gaat er verder (via 81RO) niet op in.
 9. Gerechtshof Den Haag d.d. 13 januari 2021 ECLI:NL:GHDHA:2021:51: bestelauto met bijtelling, niet uitsluitend geschikt voor voor vervoer van goederen en geen doorlopend afwisselend gebruik aangetoond. Rechtbank kwam in 2019tot dezelfde conclusie.
 10. Gerechtshof Den Haag 20 januari 2022 ECLI:NL:GHDHA:2022:33: bestelauto met bijtelling, de bestelauto is niet uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen. Hoge Raaddoet er verder niks mee (80a RO)
 11. Rechtbank Zeeland West Brabant d.d. 12 mei 2022 ECLI:NL:RBZWB:2022:2661: Bijtelling bestelauto, de auto is niet uitsluitend geschikt voor vervoer van goederen.

Handvatten voor bijtelling bestelauto

De belangrijkste conclusie is dat u als werkgever dingen moet regelen voor uw werknemer. Het zomaar in een busje rondrijden zonder bijtelling is fiscaal erg onverstandig en gevaarlijk. Een aantal belangrijke overwegingen:

 1. Bij een grotere bestelauto wordt er minder belang gehecht aan de functie van de bijrijdersstoel.
 2. Niet de bedrijfsvoering van het bedrijf / de ondernemer is van belang, maar de inrichting van de bestelauto.
 3. De bijrijdersstoel mag incidenteel door iemand worden gebruikt mits deze persoon van belang is voor het laden en lossen, dit onderdeel wordt scherp bekeken door de Belastingdienst en rechters. Soms is laden / lossen noodzakelijk maar werkt deze werknemer ook mee, dan gaat het niet goed (dus reguliere bijtelling).  
 4. Bewijslast ligt bij de ondernemer.
 5. Een ernstig vieze en stoffige bestelbus wordt sneller als echte bestelbus gezien.
 6. Bij privégebruik moet de economische waarde als inkomen worden gezien.

Volgens de Belastingdienst zijn de volgende auto's een bestelauto:

 1. Geen dubbele cabine.
 2. De bijrijdersstoel is verwijderd (inclusief bevestigingspunten).
 3. Vloeroppervlak van de laadruimte is 90% van het totale vloeroppervlak van de bestelauto.

Voor grote bestelauto's stelt de Belastingdienst het volgende:

 1. De bestelbus is zodanig groot, dat deze niet in een parkeergarage past.
 2. De bestelsbus is voorzien van stellingen.
 3. De bijrijderstoel is functioneel t.a.v. laden en lossen.

Bron bijtelling en bestelauto

WOB-verzoek Bestelauto brief 4 mei 2017.

Deel deze pagina

Laatste update op 21-11-2023
Artikel gemaakt op 10-05-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Inrichtingseisen bestelauto en bijtelling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap