Volg ons op:

Twitter Updates

Belastingdienst erkent algemeen nut spaghetti-monster niet

Is de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster een algemeen nut beogende instelling of niet? De Belastingdienst vindt van niet.

Wat is het geval?

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster (de KVS) is een Kerkgenootschap. Deze relatief nieuwe Kerk is in eerste instantie opgericht in de VS door een natuurkundige Bobby Henderson als een protestkerk. Op scholen in Kansas was men verplicht om les te geven in zowel de evolutietheorie als in het scheppingsverhaal van de katholieke kerk. De betreffende natuurkundige bedacht een eigen alternatief scheppingsverhaal en eist dat dit ook op school zou worden behandeld. Het heelal zou zijn geschapen door het Vliegend Spaghettimonster. De leden van de kerk dragen ter verering van het Spaghettimonster een vergiet op hun hoofd.

Algemeen Nut Beogende Instelling

In Nederland is deze Kerk sinds 2016 formeel als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de rechter bepaald dat sprake is van een levensbeschouwelijke overtuiging. De KVS probeert nu overeenkomstig andere Kerken aangemerkt te worden als ANBI (Algmeen Nut Beogende Instelling). Indien door kerkleden schenkingen worden gedaan aan hun kerk, zijn deze giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de kerk is aangemerkt als ANBI. Veel, zo niet alle christelijke en islamitische kerken in Nederland zijn als ANBI aangemerkt.

Om in aanmerking te komen als ANBI dient de instelling aan onder meer de volgende voorwaarden te voldoen:

De Belastingdienst wijst de ANBI-status af omdat de KVS het algemene belang onvoldoende zou dienen.

Vraag is of hier geen sprake is van willekeur. Het geloof van de KVS is inderdaad vrij bijzonder, maar dat wil niet zeggen dat niet het algemeen belang gediend wordt. Wat is het verschil tussen deze kerk en de overige kerken die wel een ANBI-status hebben verkregen? Misschien zou de conclusie wel moeten zijn, dat ook andere kerken meer het particulier belang van hun leden dienen in plaats van het algemeen belang; in welk geval ook aan hun de ANBI-status zou moeten worden onthouden. Dit is vooralsnog onduidelijk; wellicht dat dit in hoger beroep alsnog naar voren komt. 


Auteur(s) van belastingdienst erkent algmeen nut spaghetti-monster niet


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 03-10-2016 | Artikel laatst gewijzigd : 03-10-2016

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen