print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingdienst erkent algemeen nut spaghetti-monster niet

Is de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster een algemeen nut beogende instelling of niet? De Belastingdienst vindt van niet.

Wat is het geval?

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster (de KVS) is een Kerkgenootschap. Deze relatief nieuwe Kerk is in eerste instantie opgericht in de VS door een natuurkundige Bobby Henderson als een protestkerk. Op scholen in Kansas was men verplicht om les te geven in zowel de evolutietheorie als in het scheppingsverhaal van de katholieke kerk. De betreffende natuurkundige bedacht een eigen alternatief scheppingsverhaal en eist dat dit ook op school zou worden behandeld. Het heelal zou zijn geschapen door het Vliegend Spaghettimonster. De leden van de kerk dragen ter verering van het Spaghettimonster een vergiet op hun hoofd.

Algemeen Nut Beogende Instelling

In Nederland is deze Kerk sinds 2016 formeel als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de rechter bepaald dat sprake is van een levensbeschouwelijke overtuiging. De KVS probeert nu overeenkomstig andere Kerken aangemerkt te worden als ANBI (Algmeen Nut Beogende Instelling). Indien door kerkleden schenkingen worden gedaan aan hun kerk, zijn deze giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de kerk is aangemerkt als ANBI. Veel, zo niet alle christelijke en islamitische kerken in Nederland zijn als ANBI aangemerkt.

Om in aanmerking te komen als ANBI dient de instelling aan onder meer de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De instelling dient zich voor minstens 90% in te zetten voor het algemeen belang;
  • De instelling mag geen winstoogmerk hebben met deze activiteiten.

De Belastingdienst wijst de ANBI-status af omdat de KVS het algemene belang onvoldoende zou dienen.

Vraag is of hier geen sprake is van willekeur. Het geloof van de KVS is inderdaad vrij bijzonder, maar dat wil niet zeggen dat niet het algemeen belang gediend wordt. Wat is het verschil tussen deze kerk en de overige kerken die wel een ANBI-status hebben verkregen? Misschien zou de conclusie wel moeten zijn, dat ook andere kerken meer het particulier belang van hun leden dienen in plaats van het algemeen belang; in welk geval ook aan hun de ANBI-status zou moeten worden onthouden. Dit is vooralsnog onduidelijk; wellicht dat dit in hoger beroep alsnog naar voren komt. 

Deel deze pagina

Laatste update op 03-10-2016
Artikel gemaakt op 03-10-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Overig Belastingdienst erkent algmeen nut spaghetti-monster niet

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap