print sitemap zoeken disclaimer contact

Vergoeding loonkosten door UWV

Schema NOW regeling en data

Het UWV heeft een schema gemaakt met alle NOW regelingen. Hier het overzicht . Kort en goed

Omschrijving  NOW 1  NOW 2  NOW 3  NOW 4  NOW 5   
             
Jaartal    2020  2020  2020  2021  2021  
Maanden  mrt - mei  juni - sept  okt - dec  jan - mrt  april - dec  
Aanvraag vanaf  7 oktober  6 juli  16 nov  15 febr  17 mei  
Aanvraag voor   31 oktober  31 augustus  13/27 dec  14 maart  13 juni  
Def berekening voor  31 okt 2021  5 jan 2022  26 juni 2022  23 okt 2022  23 okt 2022  
Omzetverlies  20%  20%  20%  20%  20%  
Tegemoetkoming   90%  90%  80%  85%  85%  
Opslag aanv. kosten  30%  40%  40%  40%  40%  
Max loon werknemer  9.538  9.538  9.691  9.718  9.718  
Ref maand voorschot  nov 19/jan 20   nov 19/ mrt 20  apr 20/ jun 20  apr 20/jun20  apr 20/jun 20  
Ref maand def ber.  jan 2020  mrt 2020  juni 2020  juni 2020  juni 2020  
Peildatum def ber.  15 mrt 2020  15 mei 2020  26 aug 2020  26 aug 2020  26 aug 2020  
Gevolgen ontslag  150% loon  100% 3 mnd  5% korting  5% korting  5% korting  
Begeleiding nieuw werk  Nee  Nee  Ja  Ja  Ja  
Loonsom  Gelijk  Gelijk  10% daling  10% daling  10% daling  
Bonus / div beperking  Nee tenzij  Ja  Ja  Ja  Ja  
Groep per  1 mrt 2020  1 juni 2020  1 okt 2020  1 okt 2020  1 okt 2020  
             

Nieuws NOW regeling 22 januari 2021

De maximale vergoeding voor de NOW wordt opgeschroefd. Door de verlengde lockdown komt er ruim € 7 miljard extra beschikbaar voor ondernemers. De belangrijkste wijzigingen:

 • Er wordt 85% van de loonkosten vergoed (dit was 80%)
 • Let op: de TVL is fors verruimd (lees meer)

NOW regeling

De NOW 1.0 liep van maart - mei 2020. De NOW 2.0 ging over de periode juli - september 2020. Vanaf 16 november 2020 kunt u de NOW 3.0 aanvragen (periode oktober 2020 - juni 2021).

De NOW 3.0 gaat over een periode van 3 keer 3 maanden,in totaal de periode oktober 2020 tot en met juni 2021. Aanvragen kan vanaf 16 november 2020 en moet voor 13 december 2020 worden ingediend.

 • Periode 1 (oktober - december) 20% omzetverlies, vergoeding 80% (aanvragen 16 november - 13 december 2020)
 • Periode 2 (janauri - maart 2021) 30% omzetverlies, vergoeding 70% (aanvragen 15 februari 2021 - 14 maart 2021)
 • Periode 3 (april - juni 2021) 30% omzetverlies, vergoeding 60% (aanvragen 17 mei 2021 - 13 juni 2021)

Schema NOW regelingen

NOW  schema

NOW 1 

 NOW 2

 NOW 3.1(Q4) NOW 3.2 (Q1)  NOW 3.3 (Q2)

 

Subsidie

90% 

 90%

80% 

 70%

 60%

Omzetdaling

 20%

 20%

 20%

 30%

 30%

Daling loonsom zonder gevolgen

 0%

 0%

 10%

 15%

 20%

Subsidie opslag loonsom 

 30%

 40%

 40%

 40%

 40%

Max loon voor vergoeding 

 2x

2x 

2x 

 2x

1x 

Sanctie ontslag 

 Ja

 Ja

 Nee

 Nee

 Nee

Verbod dividend / bonus 

Nee 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 Scholing regelen

 Nee

 Ja

 Ja

 Ja

 Ja

 Werk naar werk regelen

 Nee

 Nee

 Ja

 Ja

 Ja

NOW 1 indienen

De NOW 1 moet worden ingediend voor 31 oktober 2021. Als u een accountantsverklaring moet meesturen wordt deze termijn verlengd tot 29 juni 2021. Een stappenplan kunt u hier raadplegen.

Deskundigenverklaring of accountantsverklaring

 • Tegemoetkoming €25.000 : geen verklaring
 • Tegemoetkoming €25.000 - €125.000 : deskundigenverklaring. Een voorbeeld treft u hier aan.
 • Tegemoetkoming €125.000 > : accountantsverklaring
 • Aanvraag op werkmaatschappij niveau : altijd accountantsverklaring  

Instructies derdenverklaring NOW

In dit document kunt u instructies vinden over de derdenverklaring.

Verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) blijven, dus overleg vakbond soms verplicht

 • Geen dividenduitkeringen of bonussen aan bestuur of directie in 2020, totdat de jaarrekening 2020 door de AvA is goedgekeurd  
 • Geen inkoop eigen aandelen door de rechtspersoon in 2020, totdat jaarrekening 2020 door AvA is goedgekeurd
 • Inspanningsverplichting bij omscholing werknemers
 • Informeren OR en personeel over subisidie
 • Accountantsverklaring verplicht bij NOW boven € 100.000. Dit geldt voor de NOW binnen concern. Bij een lagere subsidie is een verklaring van een derde nodig.

Bonussen of dividenduitkeren ten laste van 2019, in 2020 is wel toegestaan. De bepaling inzake dividenden en bonussen geldt alleen voor bedrijven die voor de NOW-regeling een accountantsverklaring nodig hebben.

U kunt de NOW regeling sinds 6 april 2020 hier aanvragen. Op onze site hebben wij tientallen vragen/ antwoorden en rekenvoorbeelden opgenomen. Ons team van specialisten merkt dat veel ondernemers vragen hebben maar zeker ook voordelen laten liggen, de belangrijkste onderdelen zijn

 • klopt mijn omzet 2019 wel voor de regeling?
 • welke periode in 2020 kiest u qua omzet?
 • welke BV's behoren tot het concern ?
 • wat doe ik met niet betalende klanten, moet ik deze omzet meenemen?
 • hoe zit het met onderhandenwerk/ inkoop omzet/ etc?

Nieuws 28 mei 2020 NOW regeling

De NOW regeling gaat vermoedelijk gelden voor 4 maanden en niet voor 3 maanden.

Nieuws 1 mei 2020 in NOW regeling

Er is een nieuw geconsolideerde versie van de NOW regeling. Herin zijn diverse wijzigingen verwerkt. U kunt dit besluit hier raadplegen. Ook is een wijzigingsbesluit gepubliceerd. Per 1 mei 2020 zijn er 115.000 aanvragen ingediend, lees de factsheet.

Nieuws NOW regeling 22 april 2020

Voor concern met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk om per werkmaatschappij subsidie voor loonkosten aan te vragen, de concern regeling wordt dus losgelaten. Er zijn wel voorwaarden:

 • er worden eisten gesteld aan dividend en bonus beleid
 • overleg met de vakbeweging zal met extra eisen worden vormgegeven
 • aanvullende accountantscontrole is vereist

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Op 17 maart en 31 maart 2020 heeft de regering een nieuwe steunmaatregel aangekondigd ter bestrijding van de economische malaise als gevolg van het coronavirus. Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt er een ruimere regeling dan de per die datum ingetrokken regeling voor werktijdverkorting.

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt er een ruimere regeling dan de per die datum ingetrokken regeling voor werktijdverkorting. De kamerbrief (korte versie) kunt u hier raadplegen. U kunt zich vanaf ongeveer 6 april 2020 aanmelden voor de regeling, wanneer dit kan kunt u hier vinden. De wettelijke regeling (40 pagina's) kunt hier raadplegen. Op 10 april 2020 zijn er veel vragen beantwoord over de NOW regeling, deze kunt u hier raadplegen

De regeling zou ook voor een DGA moeten gelden edoch op 31 maart 2020 heeft de overheid bekend gemaakt dat de regeling niet kan worden toegepast op de DGA.  de meeste ondernemers krijgen eind april 2020 de eerste betaling op grond van de NOW regeling.

Vragen en antwoorden van clienten en relaties treft u hier aan

Kort en goed de NOW regeling

 • vergoeding maximaal 90% van de loonsom
 • loonsom januari 2020 is uitgangspunt voor de regeling, gegevens met de belastingdienst worden uitgewisseld met het UWV
 • vergoeding bij tenminste 20% omzetverlies
 • betaling eind april 2020
 • werknemers mogen niet worden ontslagen  
 • regeling geldt niet voor de DGA
 • voor omzetverlies omzet maart 2020 - juli 2020 vergelijken met omzet 2019
 • omzet vergelijken voor gehele concern

NOW is betaald. Hoe definitieve aanvraag indienen?

Verzoeken om de NOW subsidie definitief vast te stellen kunnen pas vanaf 7 oktober 2020 worden ingediend. Binnen 24 weken daarna moet de definitieve aanvraag, soms met accountantsverklaring (subsidie hoger dan €125.000) of deskundigenverklaring worden ingediend. Als een accountantsverklaring is vereist is de termijn zelfs 38 weken. De controle door de accountant kan dan dus meelopen in de jaarrekeningen controle over 2020, dus minder dubbel werk !

De voorwaarden voor de NOW regeling   

 • Ingangsdatum 1 maart 2020.
 • Regeling uitvoerbaar (is verwachting) vanaf 6 april 2020 via UWV.
 • Regeling betreft een subsidie op loonkosten, dus in principe geen terugbetalingsverplichting voor werknemers (niet DGA), wel voor werknemers met een flexibel contract (zelfs nul uren contract).
 • De werkgever mag de mensen niet ontslaan i.v.m. bedrijfseconomische omstandigheden.
 • Regeling geldt ook voor payroll bedrijven en uitzendbureau's.
 • Minimaal 20% omzetverlies gedurende aaneengesloten periode van 3 maanden in de periode maart 2020 tot en met juli 2020.
 • Vergoeding wordt gerelateerd aan de omzetdaling in maart 2020 tot en met juli 2020, aanvraag voor latere periode is mogelijk (andere referentieperiode NOW regeling)
 • Omzet over deze periode wordt vergeleken met gemiddelde omzet over januari - december 2019, gedeeld door vier. Is dit een slechte referentieperiode dan heeft de werkgever pech, correctie is niet mogelijk. Als bedrijf in 2019 nog niet (geheel) bestond kan dit worden gemeld en komt hiervoor een regeling.
 • Bij een concern geldt de omzetdaling niet per BV maar voor het concern (NOW concern regeling).
 • Werkgever moet op grond van bovenstaande een schatting doorgeven aan het UWV, dus hoeveel procent daalt de omzet naar verwachting over maart 2020 tot en met juli 2020 t.o.v. 2019.
 • Aanvraag moet per loonheffingsnummer geschieden, soms dus meerdere aanvragen. In de aanvraag wel aangeven hoeveel de omzet daling voor alle nummers (concern) zal bedragen, dus bij elk loonheffingsnummer zelfde percentage.
 • Verkregen subsidies worden gezien als omzet.
 • Vergoeding is maximaal 90% van de loonsom over maart 2020 - mei 2020
 • Betreft vergoeding voor loonsom, dus ook voor werkgeverspremies, pensioen, vakantiebijslag, werknemersbijdragen, etc. Opslag werkgeverslasten 30%, met maximum van € 9.538 per maand.
 • Daling van de loonsom kan invloed hebben op hoogte van de vergoeding
 • UWV zal 80% van de aanvraag als voorschot uitbetalen. Let erop dat u tijdig de loonbelasting aangifte hebt ingediend bij de Belastingdienst. Als uitgangspunt hanteert het UWV de maand januari 2020.
 • Beslistermijn voor UWV bedraagt 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
 • Voorschot wordt in 3 gelijke termijnen voldaan, dit wordt binnen 2 - 4 weken na het indienen van de volledige aanvraag uitbetaald (is de bedoeling). Derhalve zullen de meeste ondernemers eind april 2020 de eerste betaling ontvangen !
 • Er komt nog informatie over de overige vereisten, zoals een accountantsverklaring omtrent de verstrekte cijfers (dit zal vanaf een bepaalde loonsom vergoeding gaan gelden).
 • Bij vermoeden voor strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM). Via data analyse worden onderzoeken uitgevoerd.

Welke informatie nodig voor NOW aanvraag?

Voor de aanvraag van de NOW regeling kunt u op deze internetsite terecht. De benodigde informatie voor de aanvraag is de volgende

 1. Bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 2. Als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
 3. Loonheffingennummer (voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen)
 4. De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht, dus vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020
 5. Verwachte percentage omzetverlies in die periode
 6. Het rekeningnummer en de tenaamstelling van de onderneming (het nummer dat ook wordt gebruikt voor betalingen aan de Belastingdienst)
 7. Kopie van het bankafschrift (scan of schermafbeelding) van de onderneming
     

Concern regeling is  versoepeld, hoe? 

De huidige regeling is van toepassing als sprake is van meer dan 20% omzetverlies op concernniveau.  De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij (gewoon) gebruik kunnen maken van de regeling. Voor hen geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Voor concern met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk om per werkmaatschappij subsidie voor loonkosten aan te vragen, de concern regeling wordt dus deels losgelaten. Er zijn wel voorwaarden:

 • werkmaatschappij moet eigen rechtspersoonlijkheid hebben, bijvoorbeeld een BV
 • de werkmaatschappij mag in 2020 geen dividend en bonussen uitkeren
 • er mogen door de werkmaatschappij ook geen eigen aandelen worden ingekocht (tot aan moment dat jaarrekening 2020 door de AvA wordt vastgesteld)  
 • overleg met de vakbeweging zal met extra eisen worden vormgegeven
 • een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
 • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • er mag geen personeels BV binnen het concern zijn
 • de andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn.
 • als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een ander entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
 • het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast. Dit voorkomt ten dele dat met omzet geschoven wordt door extra verhogingen of verlagingen van interne doorbelastingen
 • extra  mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend, dit beperkt het risico dat wordt geschoven met voorraden. Voorbeeld een productie BV produceert voor een verkoop BV en verkoopt deze normaal direct nadat deze gereed zijn. Nu kiest de productie BV ervoor om de goederen in voorraad te houden, hierdoor is de omzet lager.
 • aanvullende accountantscontrole is vereist

Feitelijk gaat dit om nog niet ingediende verzoeken. Wij vragen ons af of reeds ingediende verzoeken ook kunnen worden aangevuld, daar lijkt het niet op, gezien de rechtsongelijkheid zou dit niet moeten kunnen.

De wijziging van de NOW-regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen.

Omzetten ingediende aanvragen werktijdverkorting

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Noot fiscaal jurist over NOW-regeling

Heeft u vragen over de aanvraag of de voorwaarden voor deze regeling, neem dan contact op met één van onze adviseurs. De regeling is met name complex aangaande de referentieomzet (2019) en de daling van de omzet (maart - juli 2020). Ook de loonsom kan soms tot discussie aanleiding geven.

Wat vinden ondernemers van de NOW regeling?

 1. Overname: als bedrijven in 2019 een overname hebben gedaan zullen ze minder snel voor de regeling in aanmerking komen.
 2. Ondernemers met groei: ondernemers met groei komen minder snel voor de regeling in aanmerking.

Ik heb al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend, en nu?

Er zijn ruim 50.000 aanvragen in verband met de werktijdverkorting ingediend. Dit is onder de oude regeling gebeurd. Er zal aanvullende informatie moeten worden verstrekt., ondermeer over het te verwachten omzetverlies (binnen concern).

Handleiding aanvraag NOW-regeling

U kunt wel alvast de aanvraag voorbereiden zodat u deze vlot kunt indienen. Het gaat om een vergoeding van de loonkosten. Vul alvast deze formulieren in:

 1. Personeelsoverzicht van mensen die minder gaan werken
 2. Melding werktijdverkorting  
 3. Toelichting bij aanvraag (oude regeling, maar waarschijnlijk in nieuwe regeling gelijk)

Tevens moet u de volgende informatie verstrekken (artikel 8 regeling)

 1. Indien WTV is aangevraagd het dossiernummer hiervan
 2. de verwachte omzetdaling uitgedrukt in procenten, afgerond naar boven
 3. in welke periode de omzetdaling wordt verwacht, in periode van 3 aaneengesloten maanden in de periode maart 2020 tot en met 31 juli 2020
 4. uw bankrekening nummer waarop u betalingen van de belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt
 5. het formulier dat nog bekend wordt gemaakt.

Kan ik de verstrekte informatie aan het UWV nog aanvullen?

Ja binnen 4 weken na uw aanvraag kunt u uw aanvraag nog aanvullen, dit op grond van artikel 8 lid 6 van de regeling.

Ontslag voor werknemers aanvragen

Als u geen gebruik wenst te maken van de NOW-regeling en / of als deze op langere termijn onvoldoende is, kan een werkgever besluiten om werknemers te ontslaan. In de huidige tijd zal er vaak sprake zijn van ontslag om bedrijfseconomische reden, er is dan een ontslagvergunning nodig. In deze handleiding staat hoe u de aanvraag moet indienen. Er is ook een toelichting op de aanvraag, deze kunt u hier raadplegen.

Met welke omzet moet ik rekenen ?

Volgens artikel 1 lid 2 van de regeling gaat het om de netto omzet exclusief BTW/ accijns (2:377 lid 6 BW), dit is de omzet te verminderen met kortingen.  Tevens gecorrigeerd voor de in de verlies en winstrekening verantwoorde wijziging in onderhanden werk/ projecten. Voor IB ondernemers wordt aangesloten bij de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de omzetdaling gedurende een aanééngesloten periode van 3 maanden in de periode van maart 2020 tot en met juli 2020.

Met welke omzet moet ik de omzetdaling vergelijken?

U kijkt eerst naar de laagste omzet in de periode maart 2020 tot en met juli 2020, gedurende 3 aanééngesloten maanden. Vervolgens vergelijkt u deze met de omzet in 2019, gedeeld door 4 (artikel 6 lid 2 regeling), de zogenaamde referentie omzet. Als de rechtspersoon onderdeel is van een groep (2:24b BW). Een groep is eeconomische eenheid waarin rechtspersonen organisatorisch zijn verbonden. Het geldt voor Nederlandse en buitenlanse rechtspersonen (met loon in Nederland).

Er zijn dus 3 smaken om de "laagste" omzet te bepalen (meetperiode):

 1. Omzet vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020
 2. Omzet vanaf 1 april tot en met 30 juni 2020
 3. Omzet vanaf 1 mei tot en met 31 juli 2020

Deze omzet wordt vergeleken met 25% van de omzet over 2019.

Moet ik uiteindelijk een accountantsverklaring verstrekken?

Volgens regeling is een harde eis (artikel 13 letter h). De toelichting op de regeling stelt iets anders, hier staat omschreven "Daarom is in beginsel een accountantsverklaring vereist". Tevens staat in de toelichting ".. duidelijkheid te geven over onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist ..". Een accountantsverklaring is noodzakelijk als de NOW bijdrage hoger is dan €100.000

Worden subsidies en giften gezien als omzet?

Bepaalde "not for profit" bedrijven hebben niet echt omzet. Er wordt dan gesproken over baten. Deze baten kunnen bestaan uit subsidies, donaties, declaraties aan zorgverzekeraars, giften, etc. Deze baten moeten voor de regeling als omzet worden gezien, aldus de toelichting op de regeling. Bij meerjaarssubsidies moeten deze na rato worden meegenomen.

Ik ontvang een loonkostensubsidie van de gemeente?

Als u gebruik maakt van een loonkostensubsidie van de gemeente dan moet u richting de gemeente schriftelijk aangeven dat u ook gebruik maakt van de NOW regeling.

Hoe bereken ik de hoogte van de NOW regeling?

Er is een formule bedacht, deze is A x B x 3 x 1,3 x 0,9. En nu?

 • A = percentage omzetdaling
 • B = de loonsom (basis januari 2020) met max van € 9.538 per werknemer, is er geen loon over januari 2020 bekend dan kijken naar het loon in november 2019
 • De uitkomst wordt in 3 gelijke termijnen uitbetaald  

Als de loonsom over januari 2020 hoger is door bijvoorbeeld een dertiende maand dan wordt dit herzien

Wanneer kan ik de aanvraag bij het UWV indienen?

U kunt de aanvraag formeel indienen vanaf 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020. Er zijn geluiden dat de aanmelding eerder mogelijk is.

Welke verplichtingen kent de NOW regeling?

Aan de werkgever worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 1. de werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden
 2. de werkgever mag om bedrijfseconomische redenen geen werknemers ontslaan na 18 maart 2020 (opzegging op grond van artikel 7:669 lid 7 lette a)
 3. de werkgever moet de subsidie gebruiken om lonen te betalen
 4. de werkgever moet de werknemers over de subsidie informeren (en eventueel de OR)
 5. de werkgever moet een ordentelijke administratie voeren zodat alle info beschikbaar is (die voor de NOW regeling van belang is), dit tot 5 jaar na de aanvraag. Tevens moet worden meegewerkt aan een mogelijk onderzoek door of namens de minister 
 6. de werkgever moet de loonaangifte juist en tijdig indienen
 7. de werkgever moet gewijzigde omstandigheden onverwijld en schriftelijk melden aan de minister
 8. de werkgever verstrekt aan het einde van de maatregel een definitieve opgave van de omzetdaling met daarbij een accountantsverklaring van een accountant (als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep)
 9. Na afloop van de regeling moet binnen 24 weken een beschikking worden aangevraagd, hierin moet veel informatie (en een accountantsverklaring) worden opgenomen.

Wanneer wel arbeidsovereenkomst beëindigen binnen de NOW regeling

Wanneer kunt u een dienstverband wel beëindigen?

In de NOW-regeling wordt gesproken over het indienen van een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen. Wanneer mag je dan wel zonder boete een arbeidsovereenkomst beëindigen?

 • binnen de proeftijd
 • niet verlengen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
 • beëindigen met wederzijds goedvinden (bijvoorbeeld via een vaststellingsovereenkomst)
 • ontslag wegen verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren of een andere (redelijke) ontslaggrond

Let op ! Meestal bent u dan wel een transitie vergoeding verschuldigd als werkgever, deze kunt u hier berekenen. Tevens moet u de werknemer 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk informeren over het niet verlengen. Er is wel een inspanningsverplichting, maar hieraan is geen boete verschuldigd.

Lagere loonsom in 2020 en dan?

Een werkgever moet zijn loonsom zoveel mogelijk gelijk houden (inspanningsverplichting). Als de loonsom daalt dan krijgt de werkgever ook een lagere NOW bijdrage. Het voorschot wordt bepaald op grond van de SV loonsom in januari 2020. Als de loonsom over maart tot en met 2020 lager is dan in januari 2020 dan wordt de subsidie evenredig lager.

Op 20 mei 2020 is bekend geworden dat er een speciale regeling komt voor seizoensbedrijven. De loonsom over maart 2020 wordt leidend. Voorwaarde is wel dat de loonsom over de periode maart - mei 2020 hoger is dan 3x de loonsom over januari 2020. De loonsom over april en mei 2020 wordt gemaximeerd op de loonsom van maart 2020.

Ook bedrijven die in november 2019 of januari 2020 geen loonsom hadden kunnen gebruik maken van de NOW regeling 1.0. Deze bedrijven moeten dan wel een loonsom hebben in maart tot en mei 2020. Als u nog geen aanvraag heeft ingediend kunt u deze alsnog voor 6 juni 2020 indienen. Als de aanvraag is afgewezen door het UWV dan zal het UWV contact met u opnemen.

Overgang van onderneming en NOW regeling

Er zijn op 20 mei 2020 aanpassingen doorgevoerd voor situaties waarbij bedrijven zijn overgenomen of gefuseerd.

 1. Startende ondernemingen kunnen voor de referentieperiode (omzet) uitgaang van de hele kalendermaanden vanaf de start (2019 - februari 2020). Deze omzet wordt omgerekend tot een omzet per 3 maanden.
 2. Voor bedrijven die een andere onderneming hebben overgenomen geldt ongeveer dezelfde regeling. Vanaf de eerste maand dat de onderneming is overgenomen (voor geheel 2019 tot en met februari 2020) wordt de omzet omgerekend naar een periode van 3 maanden.

Contact met onze corona-specialisten

NOW Box ontvangen € 499 euro?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 29-11-2021
Artikel gemaakt op 17-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap