print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscaal voordeel voor MKB-bedrijven

Invulling fiscale stimuleringsmaatregelen MKB bekend

Het kabinet heeft in de Belastingplannen voor 2023 een pakket maatregelen aangekondigd ten gunste van het midden- en kleinbedrijf (MKB). De invulling van dit pakket is nu afgerond. Een deel van de maatregelen is opgenomen in de vijfde nota van wijziging op het Belastingplan 2023, welke op 3 november naar buiten is gebracht. In dit artikel zetten wij deze maatregelen uiteen.

1. Energie- en Milieu-investeringsaftrek

Om te beginnen intensiveert het kabinet, zoals reeds aangekondigd in de aanbiedingsbrief van het pakket Belastingplan 2023, het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze faciliteiten worden structureel geïntensiveerd met € 150 miljoen.

2. Willekeurige afschrijving

Ten tweede wordt er een nieuwe maatregel ingevoerd. Het wordt namelijk aantrekkelijker gemaakt voor ondernemer om te investeren, doordat investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen in het kalenderjaar 2023 willekeurig mogen worden afgeschreven. Globaal houdt deze willekeurige afschrijving in dat een ondernemer in het investeringsjaar (kalenderjaar 2023) tot maximaal 50% van de investering in een bedrijfsmiddel willekeurig – en het restant regulier – mag afschrijven.

Let op! Het totaal aan afschrijvingen over de gehele levensduur van het betreffende bedrijfsmiddel verandert hierdoor niet, deze wordt slechts naar voren gehaald. Het voordeel betreft dus een liquiditeitsvoordeel.

De willekeurige afschrijving geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

3. WBSO Indexering

Als derde maatregel wordt de fiscale regeling WBSO geïndexeerd. Hiervoor is een bedrag van € 206 miljoen gereserveerd. Speur- en ontwikkelingswerk worden hierdoor goedkoper, wat ondernemers moet gaan stimuleren om meer te innoveren. Het percentage van de indexatie wordt nog nader bepaald, vorenstaande is afhankelijk van de loonkosten en inflatie.

4. Verhoging werkkostenregeling

Verder wordt de werkkostenregeling (WKR) verhoogd door het kabinet, de WKR helpt ondernemers om onbelaste vergoedingen aan een werknemer te verstrekken. Deze intensivering was reeds verwerkt in de eerste en de vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023. De vrije ruimte in de WKR zal voor 2023 worden verhoogd naar 3%.

5. Overige maatregelen

Verder zijn er nog de volgende maatregelen genomen:

  • De Aof-premie voor kleine werkgevers wordt verlaagd om hiermee de lasten op arbeid te verlagen; en
  • Met een tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel (LIV) worden werkgevers tegemoet gekomen in de verhoging van het wettelijk minimumloon (Wml).

Noot fiscaal jurist

Heeft u vragen ten aanzien van de Belastingplannen van het kabinet, of wenst u wellicht uw ondernemingsstructuur eens te laten beoordelen om te bekijken waar voordeel behaald kan worden, neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met onderstaande adviseurs. Wilt u een totaal fiscaal advies over uw MKB-bedrijf? Overweeg eens een fiscale APK.

Bron fiscale maatregelen MKB-bedrijven

Vijfde nota van wijziging belastingplannen 2023

Vierde nota van wijziging belastingplannen 2023

Derde nota van wijziging belastingplannen 2023

Tweede nota van wijziging belastingplannen 2023

Meer weten van fiscaal voordeel mkb-bedrijf

Deel deze pagina

Laatste update op 09-11-2022
Artikel gemaakt op 04-11-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Fiscaal voordeel MKB-bedrijf

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap