print sitemap zoeken disclaimer contact

Verhoor FIOD

Wij zijn regelmatig betrokken bij verhoren van de FIOD en / of onderzoeken. In dit kader schrijven wij hierbij een praktisch artikel voor mensen die door de FIOD worden verhoord. Strikt formeel moet een advocaat mee na een verhoor en wordt een fiscaal jurist (geen advocaat) niet toegelaten. De kosten voor de adviseur zijn voor uw eigen rekening en deze zal de FIOD niet betalen.

Inleiding verhoor FIOD

De werknemers van de FIOD verstaan hun vak goed. Bij een FIOD verhoor moet u zich goed voorbereiden en het geniet de voorkeur om een ervaren advocaat mee te nemen. In sommige gevallen staat de FIOD toe dat uw accountant / fiscaal jurist (niet advocaat) meegaat, overleg dit voordien. In dit artikel een aantal tips voor een FIOD verhoor.

Getuige bij een FIOD verhoor

Meestal worden mensen die door de FIOD worden verhoord aangemerkt als verdachte. U bent niet verplicht om vragen van de FIOD ambtenaar te beantwoorden, dit geldt ook als u (slechts) getuige bent. Een getuige hoeft alleen maar vragen te beantwoorden die door een rechter worden gesteld (na dagvaarding). Zelfs hoeft een getuige niks tegen een rechter te zeggen als het om zijn familie gaat.

Verdachte bij een FIOD verhoor

Een verdachte hoeft niks te zeggen. Gevolg is dan meestal wel dat u een paar dagen wordt opgesloten en / of dat hiermee wordt gedreigd. Een verdachte heeft dus nooit spreekplicht. Dit zal u ook voor het verhoor mondeling of schriftelijk worden medegedeeld. Het geheel zwijgen helpt meestal niet echt, het is vaak beter om tijdelijk te zwijgen totdat u uw advocaat / adviseur heeft gesproken en / of de feiten redelijk strak op uw netvlies heeft. U kunt gegeven verklaringen niet meer terugtrekken, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Praktische tips bij een FIOD verhoor:

 1. Neem uw paspoort en eventueel de oproepingsbrief mee.
 2. Vraag om de namen en legitimatie (en functies) van de FIOD ambtenaren die bij uw verhoor aanwezig zijn.
 3. Het is verstandig dat een getuige (beter nog 2) bij uw gesprek aanwezig zijn.
 4. Vraag of u getuige of verdachte bent.
 5. De FIOD ambtenaar heeft soms maanden onderzoek gedaan een weet nog niet alles, daarom vragen ze u om bevestiging. Het zijn professionals, wees hier attent op.
 6. Vraag een afschrift van het proces-verbaal (men is niet verplicht dit te geven), dus het gespreksverslag, en geef voordien aan dat, als er zaken worden opgeschreven, er na elke vraag / antwoord een overzicht wordt gegeven (dus wat was de vraag en wat heeft men als antwoord opgeschreven). Let op kleine details en een juiste vastlegging. Het is zelfs het beste dat u de vraag en uw antwoord zelf leest, dit voorkomt onduidelijkheden en gezeur achteraf.
 7. Maak zelf aantekeningen van de vragen en uw antwoorden.
 8. Zorg ervoor dat uw kamer en uw bureau zo leeg mogelijk zijn. Doe ook uw computer uit.
 9. Overweeg of u een advocaat bij gesprek het wenst (kan zowel als u getuige of verdachte bent). Meestal is dit verstandig.
 10. Bent u verdachte, dan heeft u recht op een advocaat bij een gesprek met de FIOD, doe dit ! Beroep u op uw zwijgrecht.
 11. Vraag (tot in detail) naar hetgeen waarvan u wordt verdacht en de gronden voor de verdenking. Schrijf dit zorgvuldig op.
 12. Wees zorgvuldig met de beantwoording en beperk u tot feiten of wetenschap (en doe het kort en zeg niks teveel). Vraag om de 10 minuten wat er is opgeschreven zodat uw antwoorden ook netjes en volledig worden genoteerd.
 13. Zeg nooit iets dat u niet zeker weet of laat dit in uw verklaring glashelder opschrijven. Geef niet uw mening en geef zeker geen veronderstellingen. Het is ook niet verstandig om feiten, vragen of gebeurtenissen te interpreteren.
 14. Als u bescheiden worden getoond en aan u worden uitgelegd wees dan voorzichtig en trek niet zomaar conclusies. Beperk uw antwoorden.
 15. Laat u niet beïnvloeden door de FIOD ambtenaar en de wijze waarop vragen worden gesteld. Beperk u tot feiten en laat u niet meeslepen in veronderstellingen. Laat u ook geen woorden in de mond leggen: "het zal wel zo en zo zijn geweest."
 16. Beantwoord kort en bondig alleen de gestelde vraag. Dus geen ongevraagde antwoorden, veronderstellingen of mogelijke opties.
 17. Als een vraag niet duidelijk is, vraag dan om een toelichting.
 18. Als er geen vraag wordt gesteld maar een opmerking wordt gemaakt, zeg dan niks.
 19. Let op de factor tijd (veelal gaat het om gebeurtenissen van enkele jaren geleden) en de tijdlijn. Let erop dat u hier een voorbehoud op maakt: "weet niet meer hoelang geleden dit is." Let er ook op dat u aangeeft of u de feiten op dat moment wist of dit later te weten bent gekomen.
 20. Maak een duidelijk onderscheid tussen feiten die u zelf weet en feiten welke u heeft gehoord of gelezen.
 21. Als uw antwoorden niet duidelijk in het proces-verbaal staan, zet dit er dan bij (dus dit is geen juiste of volledige weergave).
 22. Zorg ervoor dat de aanwezigen en het tijdstip van het verhoor zorgvuldig in het proces-verbaal staan (dus begin- en eindtijd en de locatie).
 23. Maak zelf notities en schrijf op als u dingen opvalt en / of er onrechtmatigheden plaatsvinden en / of mensen de ruimte verlaten en / of tijdens het verhoor de ruimte binnen komen.

Vragen over verhoor door de FIOD?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 17-11-2017
Artikel gemaakt op 16-11-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht FIOD onderzoek Verhoor FIOD

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap