print sitemap zoeken disclaimer contact

Verzekeringsplicht rijnvarende

Sociale zekerheid in internationale situaties is complex. Wij adviseren regelmatig rijnvarenden over deze materie. Voor rijnvarenden is het rijnvarendenverdrag van groot belang. In dit verdrag staat wie er verantwoordelijk is voor de sociale zekerheid van de rijnvarende persoon. Uitgangspunt is, dat de sociale zekerheid van de werkgever (onderneming welke eigenaar is van het schip) bepalend is. Waar de werknemer zelf in dienstbetrekking is doet meestal minder ter zake.

Een rijnvarende wat is dat precies

Een rijnvarende is een werknemer of ondernemer die zijn beroepsactiviteiten verricht aan boord van een schip dat met oogmerk om winst te maken in de Rijn vaart. Dit schip moet dan wel voorzien zijn van een certificaat (herziene rijnvaartakte).

Nederlandse exploitant schip rijnvarende

De volgende zaak kwam aan de orde bij het Gerechtshof in Den Haag in 2018. Henk woont in Nederland en is in dienst-betrekking bij een werkgever in Luxemburg. In 2008 is voor het schip een zogenaamde rijnvaartverklaring afgegeven aan Y BV. Er wordt geen exploitant van het schip opgenomen. De vraag is waar Henk premies volksverzekeringen moet betalen. Volgens de rechter is Henk verzekerd (premieplichtig) in het land waar de zetel van de exploitant van het schip is gevestigd. Als er geen exploitant wordt gemeld, mag men ervan uitgaan dat de eigenaar van het schip ook de exploitant is. Y BV is gevestigd in Nederland. Hiermee is Henk in Nederland verzekerd en premieplichtig voor de volksverzekeringen.

Bron rijnvarenden en premies volksverzekeringen

Gerechtshof Den Haag d.d. 20 juni 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:2058) 

Deel deze pagina

Laatste update op 29-08-2018
Artikel gemaakt op 27-08-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zeevarende en fiscus Verzekeringsplicht rijnvarende

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap