print sitemap zoeken disclaimer contact

Erfenis en nalatenschap Spanje

Veel klanten van ons kantoor hebben huizen in Spanje of zijn naar Spanje geëmigreerd. Als u bezittingen in Spanje heeft, moet u nadenken over de gevolgen van overlijden. Veelal is het verstandig om zowel in Spanje als in Nederland een testament te laten opstellen. Veelal wordt gekozen voor een wettelijke verdeling of een zogenaamde tweetrapsmaking.

Erfbelasting en schenkbelasting in Spanje

De tarieven in Spanje zijn hoger dan in Nederland. In Nederland is het starttarief 10% en loopt dit op tot 20% met redelijke vrijstellingen (erfenissen voor partner en kinderen). In Spanje is het basis tarief van 7,65% - 34% maar dit kan voor niet verwanten oplopen tot 82%.

In Spanje wordt geheven bij de ontvanger en in Nederland bij de schenker/ erflater. Spanje heft ook als de erfgenaam/ ontvanger niet in Spanje woont maar wel bezittingen in Spanje heeft.

Belastingparadijs Spanje?

Er zijn situaties denkbaar dat noch Nederland noch Spanje heft, edoch dubbele heffing is ook mogelijk. Nederland heeft geen belastingverdrag met Spanje inzake erfbelasting of schenkbelasting. Beide landen kennen wel een eenzijdige regeling.

Algemeen

Erfbelasting is de meest gehate belasting in Nederland en daarbuiten. Men heeft het gevoel dat overal al over is betaald en dat er bij overlijden nogmaals moet worden betaald. U kunt de erfbelasting het beste voorkomen door:

  • schenkingen tijdens leven;
  • vermogensbestanddelen alvast door de kinderen laten kopen;
  • juist testament;
  • opheffen huwelijkse voorwaarden;
  • emigreren.

De wettelijke verdeling

Een verdeling van uw vermogen volgens de wet. Alles gaat naar uw partner en de kinderen krijgen een vordering op uw partner (voor hun erfdeel). De kinderen krijgen dus vermogen waar ze nog geen gebruik van kunnen maken. Over het vermogen dat de kinderen krijgen moet wel erfbelasting worden betaald. De betaling zal door uw partner moeten plaatsvinden. Normaal gaat dit goed, tenzij het vermogen is ondergebracht in stenen en niet in geld, er kan dan een liquiditeitsprobleem ontstaan.

Tweetrapstestament  

Bij deze vorm moet u naar de notaris om een testament te laten opstellen. De kinderen erven in eerste instantie niets bij het overlijden van hun vader / moeder. Bij een erfenis tot zo'n € 600.000 is de (levende) partner geen erfbelasting verschuldigd. Bij een gemeenschap van goederen mag het vermogen zelfs € 1.200.000 zijn, immers 50% hiervan is al van de (levende) partner. Het pensioen en lijfrenten moet u in mindering brengen op de vrijstellingen, dit kan verdacht nadelig uitpakken. Als de langstlevende overlijdt, erven de kinderen het totale vermogen op dat moment. In het testament kunt u een bijzondere bepaling opnemen waardoor de kinderen bij hun verkrijging minder belasting betalen. De kinderen staan in de wachtkamer, ze hebben bij het eerste overlijden wel rechten, maar erven nog niks. De kinderen hoeven pas te betalen als beide ouders zijn overleden. Voordeel is dat de kinderen pas belasting hoeven te betalen als ze ook daadwerkelijk iets krijgen, de overlevende partner kan volledig zijn of haar vrijstelling benutten.

Nadeel van het tweetrapstestament is dat de kinderen uiteindelijk bij het tweede overlijden meer successierechten betalen. Als de langstlevende partner nog een tijd leeft en tijdens dit leven jaarlijks zou schenken, is dit nadeel wel op te heffen.

Overlijden en huis in Spanje

Het is verstandig om in Spanje een testament op te stellen. Spanje kent nog steeds fiscaalgunstige structuren inzake de verdeling van vruchtgebruik en bloot eigendom bij woningen. Tevens is het verstandig in Nederland een testament te laten opstellen waarbij het vermogen naar de langstlevende partner gaat. De partner heeft dan tijd om de woning te verkopen, waardoor er in Spanje feitelijk geen erfbelasting meer verschuldigd is. Spanje heft namelijk enkel over vermogensbestanddelen in Spanje, dus niet over bankrekeningen in Nederland (ook al woont u in Spanje).

Bij een Spaanse woning kunt u voor 2 opties kiezen:

  1. Aanpassen Nederlands testament: hierin bepaling opnemen over uw woning in Spanje, dit testament is in Spanje rechtsgeldig (voor de liefhebber: op grond van het Haags Testamentvormenverdrag).
  2. Opstellen Spaans testament: dit testament ziet op uw bezittingen in Spanje. U moet de Spaanse notaris wel even melden dat u al een Nederlands testament heeft en dat dit testament daar een toevoeging / aanvulling op is. De testamenten mogen elkaar niet tegenspreken. Laat dit testament ook in Nederland registreren.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-01-2022
Artikel gemaakt op 12-08-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Erfenis en nalatenschap Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap