print sitemap zoeken disclaimer contact

Dienstbetrekking ZZP'er in de zorg

Bemiddelingsbureau heeft volgens rechter ZZP'er in fictieve dienstbetrekking

De laatste tijd is er meer te doen omtrent de werkzaamheden van ZZP'ers in de zorg en binnen het onderwijs. In deze casus werkte een ZZP'er via een bemiddelingsbureau voor diverse klanten. De rechter is van mening dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking, er moet derhalve loonheffing worden ingehouden.

ZZP'er in de zorg

Als u voor verschillende opdrachtgevers werkt, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er), dan kan het onduidelijk zijn of uw opdrachtgever over uw vergoeding loonheffing moet inhouden en afdragen. De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) geeft de ZZP'er en de opdrachtgever duidelijkheid over uw arbeidspositie. Er zijn 4 soorten VAR-verklaringen:

  1. VAR loon;
  2. VAR ROW (resultaat uit overige werkzaamheden);
  3. VAR WUO (winst uit onderneming);
  4. VAR DGA (inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw B.V. / N.V.).

De VAR kunt u via de internetsite van de Belastingdienst aanvragen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de Belastingdienst, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. De VAR is maximaal 1 jaar geldig.

ZZP'er in de zorg via bemiddeling of uitzending

Bij het aanvragen van de VAR-verklaring moet de ZZP'er aangeven of hij / zij via een bemiddelingsbureau, uitzendbureau of detacheringsbedrijf zijn of haar werkzaamheden verricht. Tot 2012 kon alleen een thuiszorginstelling als zorgaanbieder binnen de AWBZ (thuis)zorg in natura leveren. Deze thuiszorginstellingen sloten dan contracten met het zorgkantoor. De regels zijn gewijzigd. Ook ZZP'ers kunnen nu rechtstreeks contracten afsluiten met het zorgkantoor. Er is zelfs een raamovereenkomst AWBZ ZZP'er - zorgkantoor. Door een dergelijke overeenkomst blijft de ZZP'er ondernemer en is hij / zij niet in dienstbetrekking bij het zorgkantoor.

De Belastingdienst is steeds vaker van mening dat een ZZP'er bij het werken via een uitzendbureau, deze bij dit bureau in dienstbetrekking is. Als u via een bemiddelingsbureau werkt, beschouwt de Belastingdienst u meestal wel als ondernemer, het onderliggende contract is hierbij wel van belang.

ZZP'er in de zorg en uitspraak rechter

Een ZZP'er in de zorg werkt via een uitzendbureau. Het bedrijf omschrijft zichzelf als ‘een bemiddelings- en adviesbureau in de particuliere thuiszorg dat bemiddelt tussen zorgaanvragers van cliënten en patiënten en het aanbod van freelancers’. De Belastingdienst is van mening dat de ZZP'er bij het bedrijf in dienstbetrekking is, een zogenaamde fictieve dienstbetrekking. De redenen hiervoor zijn:

  • Het uitzendbureau heeft overeenkomsten gesloten met zorginstellingen (om zorg te leveren).
  • De ZZP'er maakte slechts met het uitzendbureau afspraken.
  • Het uitzendbureau maakt de prijsafspraken.
  • De overeenkomsten bieden voldoende aanknopingspunten voor een fictieve dienstbetrekking.

Bron

Uitspraak Rechtbank Noord Holland 21 juni 2013.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-11-2015
Artikel gemaakt op 15-10-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Medicus en fiscus Rechtspraak Medicus en fiscus Dienstbetrekking ZZPer in de zorg

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap