print sitemap zoeken disclaimer contact

Actueel emigratie

Pensioen in eigen beheer afkopen na emigratie

In ons artikel Pensioen in eigen beheer afkopen kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn en aan welke voorwaarde een DGA moet voldoen, om in 2017 (of 2018 / 2019) het pensioen in eigen beheer af te kunnen kopen.

Afkoop na emigratie

DGA's die in de afgelopen 10 jaar zijn geëmigreerd zullen een conserverende aanslag hebben ontvangen voor het zogenaamde conserverend inkomen op moment van emigratie. Dit conserverende inkomen bestond onder andere uit de opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer op emigratiedatum. Middels de conserverende aanslag, waarop tevens 20% revisierente is berekend, tracht Nederland het heffingsrecht te behouden, bijvoorbeeld in het geval een pensioen wordt afgekocht. Voor deze aanslag zal uitstel van betaling zijn verleend. Deze aanslag dient normaliter betaald te worden indien het pensioen binnen de 10 jaar na emigratie zou zijn afgekocht.

Uitfasering pensioen in eigen beheer 2017 - 2019

Indien een DGA in 2017 - 2019 zal besluiten zijn pensioen in eigen beheer af te kopen dan wel om te zetten naar een oudedagsverplichting, zullen de conserverende aanslag en de revisierente voor een evenredig deel worden kwijtgescholden. Hierdoor kan de geëmigreerde DGA op dezelfde wijze gebruik maken van de mogelijkheden om van zijn pensioen in eigen beheer af te komen.

Afhankelijk van de bepalingen in het belastingverdrag met een specifiek land kan het zijn dat Nederland helemaal geen belasting mag heffen ten aanzien van de afkoop van het pensioen.

Daarnaast is het de vraag hoe een pensioen dat wordt omgezet naar een oudedagsverplichting verdragstechnisch beoordeeld dient te worden. De kans is groot dat dit onder een periodieke uitkering gaat vallen indien het verdrag zo'n bepaling kent, dan wel dat mogelijk het restartikel op deze uitkeringen van toepassing zal zijn. In veel situaties zal dan het woonland heffingsbevoegd zijn en niet Nederland.

Tenslotte

Woont u als DGA in het buitenland en hebt u nog een pensioen in eigen beheer en wilt u weten wat de mogelijkheden in uw specifieke situatie zijn? Neem vrijblijvend contact met mij op. 

Meer weten van afkoop pensioen eigen beheer na emigratie

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Afkoop pensioen eigen beheer na emigratie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap