Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Nieuw belastingverdrag Spanje

Nieuw belastingverdrag met Spanje

In 2013 is Nederland met diverse landen in gesprek gegaan om een bestaand belastingverdrag aan te passen, de basis voor deze gesprekken is de "notitie fiscaal verdragsbeleid 2011". 

Ook met Spanje wordt op dit moment gesproken over een nieuw belastingverdrag. De belangrijkste wijzigingen zien op de belastingheffing op pensioenen, deelnemingen (bronbelasting) en diverse kleinere aanpassingen.

De gesprekken met Spanje zijn in 2012 begonnen en de huidige status is niet helemaal duidelijk. Naar verwachting zal de wijziging - als deze doorgaat - op z'n vroegst in 2017 ingaan.

De gevolgen van een aangepast verdrag worden eerdaags zichtbaar in de situatie met Duitsland. Dit nieuwe verdrag wordt in 2014 ingevoerd en kent ongunstige maatregelen voor Nederlanders (die in Duitsland wonen) met een pensioen, AOW of lijfrente. De ongunstige gevolgen voor deze groep mensen worden nog even uitgesteld (vermoedelijk tot 2015), maar uitstel is geen afstel.

Van pensioen genieten in Spanje

Private pensioenen, AOW-uitkeringen en lijfrenten uit Nederland welke worden uitgekeerd aan inwoners van Spanje worden nu belast in Spanje. Spanje kent gunstige regelingen voor dergelijke uitkeringen, de belastingheffing is veelal lager dan in Nederland.

De nieuwe regelingen zullen kleinere pensioenen (tot € 15.000) ontzien en over hogere pensioenen zal Nederland dan willen heffen. De Spaanse overheid zal niet zomaar akkoord gaan met de nieuwe regeling, immers in Spanje wonen veel Nederlanders die de lokale economie prima staande houden.

Het belastingverdrag met Spanje bestaat al ruim 40 jaar, enige modernisering kan dan prima zijn. In Nederland is de opbouw van pensioen aftrekbaar (premiebetalingen), de uitkeringen zijn belast. Steeds meer Nederlanders laten het echter niet zover komen, ze emigreren zodra hun pensioen ingaat. Volgens het CPB bedraagt de jaarlijkse belastingschade voor Nederland ruim € 100 miljoen. Nederland heeft dan bij de opbouw fiscale voordelen verleend en kan niet heffen over de uitkeringen. Dit wordt nu in ras tempo gerepareerd.

En toen, wat te doen met pensioen in Spanje?

Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is er niet. Elke oplossing zal maatwerk zijn (afkoop, stopzetten, etc.; pensioen of emigratie uit Spanje lijken de meest voor de hand liggende oplossingen).

Praten is van alle dagen. Wilt u weg uit Spanje, dan moet u even kijken wat de status is van de bestaande onderhandelingen. Nederland praat op dit moment met België, Turkije, Polen, Costa Rica, Zuid Afrika, Australië, Noorwegen, Indonesië, Frankrijk, Ierland, Canada, China, Malawi en Tanzania.

Probleem erfbelasting Spanje

Als u in Spanje woont en aldaar inkomstenbelasting heeft betaald, dan krijgt u automatisch een extreem hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Als Nederland zou mogen heffen over uw pensioen, dan is de kans groot dat de vrijstelling voor de erfbelasting in Spanje ook komt te vervallen.

Noot fiscaal jurist

Nederland denkt door de belastingverdragen aan te passen de belastinginkomsten te laten stijgen. Stel dat de gepensioneerden terugkomen naar Nederland (nadat vermogen belastingvrij is weggeschonken), dan mag Nederland belasting heffen over de pensioenen. Hiervoor krijgen we er in Nederland echter (waarschijnlijk) ook substantieel hogere ziektekosten bij.

Ervaringen met de wijzigingen in Duitsland leren dat de gevolgen als volgt kunnen worden samengevat (grote lijn):

  • pensioen (inclusief AOW) lager dan € 15.000: geen gevolgen;
  • pensioen (inclusief AOW) € 30.000: nadeel gemiddeld € 1.500 per jaar;
  • pensioen (inclusief AOW) € 80.000: nadeel gemiddeld € 10.000 - € 15.000 per jaar.

Neem bij bovenstaande de (tijdelijke) introductie van de vermogensbelasting in Spanje mee en veel mensen zullen dit wellicht de beroemde "druppel" vinden.

Veel mensen zullen óf terugkomen, óf uitwijken naar andere fiscaal gunstige landen. Hiermee wordt Spanje er slechter van en Nederland niet beter. Waarom?

Meer fiscaaladvies nodig inzake het belastingverdrag met Spanje?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van nieuw belastingverdrag spanjeAuteur(s) van nieuw belastingverdrag spanje


mr. D.J.B. Jongbloed (Dennis).
Fiscaal jurist,

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal jurist,

088 027 00 00
s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Landeninformatie Spanje Nieuw belastingverdrag Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap