print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Lager fictief loon DGA bij verliessituatie

Het 'gebruikelijk loon' is een term die in de Nederlandse belastingwet wordt gebruikt voor het loon dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zichzelf minimaal moet uitkeren. Volgens de regels van de Belastingdienst moet een DGA zichzelf een salaris uitkeren dat vergelijkbaar is met wat een werknemer in een vergelijkbare positie zou verdienen. Dit wordt ook wel het 'gebruikelijk loon' of 'DGA-salaris' genoemd.

Als een B.V. structureel verlies maakt, dan mag het fictief loon (of gebruikelijk loon) van de DGA lager worden vastgesteld, aldus de rechter. Bij het vaststellen van het fictieve loon moet het eigen vermogen binnen de B.V. worden meegewogen. Het fictieve loon bedraagt € 51.000 (cijfers 2023).

Gebruikelijk loon DGA bij verlies in de BV

Dit levert vaak discussie op, deze kunt u voorkomen (of beperken) als u voordien uw gebruikelijk loon gaat afstemmen met de Belastingdienst. In een situatie waarbij een BV een aantal jaren op rij een verlies heeft geleden (beperkt) terwijl er voldoende liquiditeit is kan het gebruikelijke loon niet lager worden vastgesteld, aldus de Rechtbank Noord Nederland op 27 juni 2023.

DGA salaris bij startende DGA

Volgens de Rechtbank en het Gerechtshof (ECLI:NL:GHAMS:2023:2358) moet het salaris van een DGA (taxi chauffeur) die nieuw met zijn BV begon worden vastgesteld op € 15.000 op jaarbasis. Belanghebbende heeft weliswaar ook in hoger beroep gesteld dat hij in het onderhavige jaar in het geheel geen arbeid heeft verricht en naast zijn uitkering geen inkomsten heeft genoten, maar hij heeft voor deze stelling geen (begin van) onderbouwing gegeven – laat staan dat hij daarmee heeft doen blijken dat de uitspraak op bezwaar (na vermindering) onjuist is. Een gemiste kans en dus slecht gevoerde procedure. De taxichauffeur had eenvoudig zijn vergunning mee kunnen nemen om aan te tonen dat hij nog niet eerder dan in 2020 kon beginnen.

Fictief loon lager en uitspraak Gerechtshof

Als er sprake is van een structureel verliesgevende situatie, kan dit een lager loon rechtvaardigen, hierover wordt vaak een discussie met de Belastingdienst gevoerd. In een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam d.d. 22 oktober 2013 ging het om een DGA met een holding en 2 werkmaatschappijen. De Belastingdienst was van mening dat de DGA drie keer het DGA-loon moest genieten, dit mede omdat hij de enige werknemer van de B.V.'s was. Gezien de financieel slechte situatie bij de B.V.'s was de DGA van mening dat een dergelijk salaris veel te hoog was. Beide partijen stappen naar de rechter. Het Gerechtshof stelt dat een DGA per dienstbetrekking een (fictief) loon moet ontvangen. De rechter stelde echter ook dat bij de beoordeling van het loon het eigen vermogen van de B.V. van belang is. Een slecht draaiende B.V. kan immers niet onbeperkt loon betalen omdat hiermee het voortbestaan in gevaar kan komen. Daarnaast kon de DGA onmogelijk 3 voltijdsdienstbetrekkingen uitvoeren, dit kost hem immers 120 uur per week. De rechter stelt vast dat de DGA bij één B.V. geen loon hoeft te genieten, bij de andere B.V. een loon van € 15.000 en bij de derde B.V. een loon van € 38.000 (cijfers 2006). Artikel 12a van de Wet Loonbelasting blijft dus voor veel discussie zorgen.

Bron

Gerechtshof Amsterdam d.d. 22 oktober 2013.

Handleiding gebruikelijk loon 2019

Vragen over gebruikelijk loon DGA (of dividend uitkeren)?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-12-2023
Artikel gemaakt op 06-11-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Lager fictief loon bij verlies BV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap