print sitemap zoeken disclaimer contact

Een optiekzaak verkopen

Zeer regelmatig adviseer ik optiekondernemers bij het kopen of verkopen van een bedrijf. Hier ga ik graag in op de zaken die hierbij van belang zijn. In dit artikel een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.

Waarde van een optiekzaak

De eerste - doch naar mijn mening niet de belangrijkste - vraag die gesteld wordt, is wat de waarde van uw optiekzaak is. Ik zie vaak dat een waardeberekening door een accountant wordt gemaakt. In dat geval ontstaat er in de regel een combinatie van DCF methode, rentabiliteit en intrinsieke waarde. Maar deze is in de optiekbranche niet juist. Bovendien wordt uw bedrijf niet enkel gewaardeerd op basis van koude cijfers. En voor zover u naar de cijfers kijkt, zijn deze dan voldoende genormaliseerd? Zijn alle kostenbesparingen goed doorgerekend en wordt wel rekening gehouden met de synergievoordelen?

Voorbereidingstijd bij verkoop optiekzaak

Bedenkt u tijdig wanneer u de optiekzaak wilt verkopen. Een voorbereidingstijd van drie tot vijf jaar is vaak nodig, om diverse redenen van verkoopklaar maken. Deze zijn bijvoorbeeld gelegen in de fiscale regelgeving. Verkoop van uw eenmanszaak leidt tot directe afrekening met de fiscus. Wanneer u de onderneming inbrengt in een besloten vennootschappenstructuur, wordt de afrekening uitgesteld. Hiervoor moet u dan wel met een termijn van minimaal drie jaren na omzetting rekening houden, anders zal de Belastingdienst uw feestje bederven.

Een tweede reden voor die termijn betreft het personeelsbestand. Indien u een zieke werknemer heeft of een niet voldoende presterend personeelslid, dan heeft u nog voldoende tijd deze te vervangen of nader op te leiden.

Als derde noem ik het op orde zijn van de administratie, boekhouding en verder de activiteiten die niet direct met de optiekzaak te maken hebben. Bij het laatste punt doel ik op de combinatie van optiekzaak met schoonheidssalons of juweliersactiviteiten. Wellicht dat u dit moet scheiden of afstoten. Voor alle voornoemde punten geldt dat deze tijd vergen.

Planning bij verkoop optiekzaak

Wanneer u aan de slag gaat, maakt u dan een plan. Hierin staat wat u verkoopt en wie een potentiële koper zou zijn. Ook is het goed u te beraden op welke manieren u aan kandidaat-kopers zou kunnen komen.

Vervolgens maakt u een verkoopmemorandum voor de kandidaat-koper. Hierin maakt u een duidelijk overzicht van uw optiekbedrijf, de daadwerkelijke activiteiten, het personeel, de omzet- en kostencijfers, een beeld van de toekomst, en wat dies meer zij. Ook kunt u hierin een vergelijking maken van de kengetallen van uw bedrijf met uw branche.

Goodwill bij verkoop optiekzaak

Het is goed u te realiseren dat goodwill wordt betaald vanwege de toekomstige winsten van een optiekzaak. Deze winsten worden in de regel niet meer behaald wanneer de belangrijkste personen vertrekken bij verkoop. Zorg daarom dat u als eigenaar vervangbaar bent voor een personeelslid. Kies vervolgens ook een goed moment om uw werknemers te informeren. Bij een overdracht kan onrust ontstaan als het personeel via derden hiervan op de hoogte raakt. Voor het personeel zal er na overdracht niet veel mogen veranderen, de arbeidsovereenkomsten blijven immers in stand.

Bedenk u bovendien wat de gevolgen zijn van de verkoop. Hoe lang zal de overdrachtsperiode duren en hoe lang wenst u nog betrokken te zijn bij de optiekzaak? Wat zijn uw plannen voor daarna, u valt wellicht in een ‘gat’? Maar kijk zeker ook naar de financiële gevolgen. Wat houdt u daadwerkelijk over van de verkoop, hoe kunt u dat besteden en kunt u dan doorleven op het niveau dat u wenst? De zogenoemde inkomensplanning lijkt dan geen overbodige luxe.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-09-2013
Artikel gemaakt op 17-07-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Optiek en fiscus Een optiekzaak verkopen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap