print sitemap zoeken disclaimer contact

Bronbelasting Duitsland

Met ingang van 2014 geldt er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. In dit artikel een toelichting omtrent de internationale structuur met Duitsland.

Bronbelasting Duitsland in 2014

In het nieuwe verdrag worden de bronheffingspercentages bij grensoverschrijdende dividenduitkeringen verlaagd, dit is mooi. In het nieuwe verdrag gelden de volgende percentages:

  • 0% bronbelasting op rente en royalties (thans eveneens 0%);
  • 5% bronbelasting voor (bruto) deelnemingsdividenden uitgekeerd aan een vennootschap (niet zijnde een samenwerkingsverband) die 10% of meer van de aandelen houdt in het lichaam dat dividend uitkeert (thans 10%);
  • 10% bronbelasting voor bruto dividenden uitgekeerd aan een in Nederland gevestigd pensioenfonds (nieuw);
  • 15% bronbelasting op bruto dividenden in alle overige gevallen (thans eveneens 15%).

Moeder / dochter-richtlijn en Duitse situatie

Bij het voldoen aan de EU moeder / dochter-richtlijn zal geen dividendbelasting verschuldigd zijn. De verlaging van de Duitse bronheffing (dividendbelasting) kan bijvoorbeeld relevant zijn bij constructies. Duitsland kent namelijk een antimisbruikbepaling (artikel 50 Einkommenssteurgesetz), waarin is opgenomen dat soms geen aanspraak kan worden gemaakt op de moeder / dochter-richtlijn. Als Duitsland geen vermindering wil verlenen van de bronheffing, dan moet Duitsland (conform XV lid 3 van het protocol) aantonen dat de Nederlandse holding om enkel zuiver fiscale redenen tussen de DGA (natuurlijk persoon) en de Duitse venootschap is geplaatst. Als de Nederlandse B.V. over voldoende substance beschikt en de dividenden op het niveau van de DGA worden belast, dan zal de Duitse belastingdienst de vermindering tot 0% moeten verlenen.

Onroerend goed GmbH in Duitsland

Als een Nederlandse holding participeert in een Duitse GmbH waarvan het vermogen voor 75% wordt gevormd door "stenen" resp. onroerende zaken, dan mogen de voordelen bij een vervreemding van de aandelen in de GmbH in Duitsland worden belast. Door toepassing van de Duitse deelnemingsvrijstelling zal het vervreemdingsvoorstel voor 95% worden vrijgesteld. Het restant is in Nederland dan niet te verrekenen. Er gelden vrijstellingen, maar dit is maatwerk.

Vragen over bronheffing of structuren?

Bel met één van onderstaande adviseurs. Een oriënterend gesprek bij ons op kantoor is zonder verdere kosten of verplichtingen.

Deel deze pagina

Laatste update op 02-10-2018
Artikel gemaakt op 22-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Bronbelasting Duitsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap